งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น

2 : : : : คำชี้แจง : : : : กรุณาศึกษาระเบียบการรับสมัครได้ที่ แต่ละหน้ามี คำแนะนำ (Notes) อยู่ด้านล่าง เพื่อช่วยในการกรอกข้อมูล หากไม่ปรากฎให้ปฏิบัติตามคู่มือใน ไฟล์ ITLA2009.doc ในบางหน้าจะมีปรากฎไอคอน Microsoft Word ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานครั้งแรกควรบันทึกเป็นชื่อไฟล์ใหม่ ใช้ตัวย่อของโรงเรียน_ชื่อครูเจ้าของผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ เช่น SRC_Somsri เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งข้อมูลมาทาง ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งข้อมูลได้ที่ สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่ 2

3 แล้วแทนที่ด้วย รูปภาพคุณที่นี่
1. ข้อมูลครู ลบสี่เหลี่ยมนี้ออก แล้วแทนที่ด้วย รูปภาพคุณที่นี่ ชื่อ นามสกุล นายรังสรรค์ กลิ่นแก้ว ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ อายุ 53 ปี โรงเรียนที่สอน พุทธจักรวิทยา สังกัดกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย อายุงาน 30 ปี เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1. เมื่อพบสัญลักษณ์ << … >> หมายความว่าให้พิมพ์ข้อมูลแทนที่ทั้งหมดเช่น อายุ << พิมพ์ที่นี่ >> ปี ให้พิมพ์เป็น อายุ ปี 2. กรอบสี่เหลี่ยมด้านขวาบนให้คลิกและลบออก นำรูปภาพหน้าตรงของผู้สมัครมาใส่แทนที่ โดยครอบตัดให้ใกล้เคียงกับสี่เหลี่ยมชิ้นเดิม เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ อีเมล์ 3

4 2. ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียน พุทธจักรวิทยา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการ นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล จำนวนคอมพิวเตอร์ 200 เครื่อง จำนวนนักเรียน 2,380 คน ที่อยู่ 728/2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 กรอกข้อมูลทับสัญลักษณ์ << … >> ในแต่ละข้อ โทรศัพท์ เว็บไซต์โรงเรียน 4

5 แล้วแทนที่ด้วยรูปภาพบรรยกาศโรงเรียน
3. ข้อมูลชั้นเรียน ลบสี่เหลี่ยมนี้ออก แล้วแทนที่ด้วยรูปภาพบรรยกาศโรงเรียน ชั้นเรียนที่สอน มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 กรอกข้อมูลทับสัญลักษณ์ << … >> ในแต่ละข้อ กรอบสี่เหลี่ยมด้านบนให้คลิกและลบออก นำรูปภาพโรงเรียนมุมกว้างมาใส่แทนที่ โดยครอบตัดให้ใกล้เคียงกับสี่เหลี่ยมชิ้นเดิม จำนวนนักเรียน 116 คน วิชาที่สอน ภาษาไทย 5

6 4. ผลงานส่งประกวด ชื่อผลงาน
บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยการอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ท 30201 เอกสารแนบ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 หน่วย แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษไทยการอ่านงานประพันธ์เฉพาะ เรื่อง ท 30201 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย สำหรับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกสารแนบ กรอกข้อมูลทับสัญลักษณ์ << … >> ในแต่ละข้อ ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Microsoft Word แต่ละอัน ระบบจะเปิดโปรแกรม Microsoft Word ให้อัตโนมัติ เพียงบันทึก และปิดจะกลับมาสู่ PowerPoint ตามปกติ บรรยากาศในชั้นเรียน 6

7 5. แนวคิดด้านนวัตกรรม 1. ผลที่เกิดขึ้นก่อน และหลัง เมื่อนำ ICT มาบูรณาการในชั้นเรียน 2. ผลงานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนใดที่ท่านสนใจมากที่สุด กรอกข้อมูลทับสัญลักษณ์ << … >> ในแต่ละข้อ ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Microsoft Word แต่ละอัน ระบบจะเปิดโปรแกรม Microsoft Word ให้อัตโนมัติ เพียงบันทึก และปิดจะกลับมาสู่ PowerPoint ตามปกติ 3. มุมมองด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่ออนาคตการศึกษาไทย 7

8 : : : : ข้อตกลง : : : : การจัดส่งข้อมูลถือว่าผู้สมัครได้เข้าใจระเบียบการ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว การส่งข้อมูลมาซ้ำ ให้ยึดข้อมูลแรกที่ส่งมาแล้วเท่านั้น ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นครูในโรงเรียนที่สมัคร ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และวันจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการ Innovative Teacher Leadership Awards ครูผู้ส่งผลงานไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น กระทวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานของครูผู้ส่งเข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ดาวน์โหลด ppt “ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google