งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมรับมือการระบาดช่วง หน้าหนาว รักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีภูมิ ต้านทานโรค - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมรับมือการระบาดช่วง หน้าหนาว รักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีภูมิ ต้านทานโรค - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมรับมือการระบาดช่วง หน้าหนาว รักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีภูมิ ต้านทานโรค - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ - ดื่มน้ำสะอาดให้มากพอ - ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล - หมั่นล้างมือบ่อๆ และล้างมือทุกครั้งหลังสั่งน้ำมูล ไอ จาม และหลังขับถ่าย - ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% - ใช้หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด คำแนะนำสำหรับ ประชาชนทั่วไป

2 - หากอาการไม่รุนแรง ให้ดูแลตนเองที่บ้าน ทานยาพาราเซ ตามอลลดไข้ - นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ งดน้ำเย็น - หยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติ - ใช้กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ ไอ จาม - สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับผู้อื่น - ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% - ควรให้ผู้ป่วยแยกห้องเป็นสัดส่วน และอยู่ในที่มีอากาศ ถ่ายเทได้ดี - หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ - ผู้มีโรคประจำตัว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที คำแนะนำสำหรับ ผู้ป่วย เตรียมรับมือการระบาดช่วง หน้าหนาว

3 - สำรวจนักเรียนที่ป่วย ทุกวัน - ให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน เพื่อพักผ่อนที่บ้าน หรือรักษาจนหาย - แนะนำให้นักเรียนที่เดินทางกลับจาก ต่างประเทศ เฝ้าสังเกตอาการ 7 วัน ถ้าป่วยให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน - สอน กระตุ้นเตือนนักเรียน เรื่องการป้องกันโรค อย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ ที่อาจแพร่เชื้อ อย่างสม่ำเสมอ คำแนะนำสำหรับ โรงเรียน เตรียมรับมือการระบาดช่วง หน้าหนาว

4 คำแนะนำสำหรับที่ทำงาน สถาน ประกอบการ - ให้พนักงาน ที่ป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน หากมีอาการรุนแรงรีบ ไปพบแพทย์ - ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละวัน หากพบ ขาดงานผิดปกติ หรือตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ในแผนก เดียวกัน และสงสัยว่าป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน พื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค - ให้พนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เฝ้าสังเกต อาการของตนเอง เป็นเวลา 7 วัน ถ้ามีอาการป่วย ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน - ไม่แนะนำให้ปิดสถานประกอบการ เพื่อการป้องกันการ ระบาด - ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัส จำนวนมาก อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีอ่างล้างมือ น้ำและสบู่อย่างเพียงพอ - ควรจัดทำแผนการประคองกิจการเพื่อให้สามารถดำเนิน กิจการต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องหากเกิดการระบาดใหญ่ เตรียมรับมือการระบาดช่วง หน้าหนาว

5 กลุ่มเสี่ยงต่อไข้หวัด ใหญ่ 2009 กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรง หากติดโรคและ ป่วย  หญิงมีครรภ์  คนอ้วน  คนที่มีโรคประจำตัว  คนที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดโรค และป่วย

6 กลุ่มเสี่ยงต่อไข้หวัดใหญ่ 2009 กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรง หากติดโรคและป่วย คนที่มีโรคประจำตัว โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ( เอดส์ มะเร็ง เอ สแอลอี ) ธาลัสซีเมีย ( ไม่รวมพาหะโรค ) ความผิดปกติทางประสาท รวมทั้งโรคลมชัก


ดาวน์โหลด ppt เตรียมรับมือการระบาดช่วง หน้าหนาว รักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีภูมิ ต้านทานโรค - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google