งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ ออกแบบปกหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และโปสเตอร์พรรณไม้สวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน อ. อลงกรณ์ ราชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและ เทคโนโลยีพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ ออกแบบปกหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และโปสเตอร์พรรณไม้สวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน อ. อลงกรณ์ ราชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและ เทคโนโลยีพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ ออกแบบปกหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และโปสเตอร์พรรณไม้สวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน อ. อลงกรณ์ ราชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและ เทคโนโลยีพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

2 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 1. เปิดไฟล์รูปภาพที่จะนำมาทำเป็นพื้นหลัง File -> open -> เลือกหารูปภาพใน directory ที่ต้องการ

3 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 1. เปิดไฟล์รูปภาพที่จะนำมาทำเป็นพื้นหลัง File -> open -> เลือกหารูปภาพใน directory ที่ต้องการ

4 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 2. เลือกใช้เครื่องมือ เพื่อพิมพ์ข้อความลงบนหน้าปก

5 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 3. ปรับแต่งข้อความ ด้วยคำสั่ง Layer -> layer style -> blending options

6 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 3. ปรับแต่งข้อความ ด้วยคำสั่ง Layer -> layer style -> blending options

7 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 4. จะได้ข้อความที่ปรับแต่งแล้วตามรูป

8 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 5. เปิดรูปภาพอื่น ๆ เพื่อนำมาตกแต่งหน้าปก 6. สร้าง selection ด้วยเครื่องมือ เลือกบริเวณพื้นที่ของรูปภาพที่ต้องการ จะได้กรอบ selection ดังภาพ

9 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3 7. ใช้เครื่องมือ ลากไปวางบนหน้าปก แล้วปรับแต่ง รูปภาพ ด้วย layer -> layer style -> blending options จะได้ดังภาพ

10 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3

11 8. บันทึกงาน file -> save as…

12 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3

13 จบการนำเสนอ ????????????


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ ออกแบบปกหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และโปสเตอร์พรรณไม้สวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน อ. อลงกรณ์ ราชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและ เทคโนโลยีพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google