งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนสตรีนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ออกแบบปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโปสเตอร์พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อ.อลงกรณ์ ราชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
1.  เปิดไฟล์รูปภาพที่จะนำมาทำเป็นพื้นหลัง File -> open -> เลือกหารูปภาพใน directory ที่ต้องการ

3 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
1.  เปิดไฟล์รูปภาพที่จะนำมาทำเป็นพื้นหลัง File -> open -> เลือกหารูปภาพใน directory ที่ต้องการ

4 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
2.   เลือกใช้เครื่องมือ  เพื่อพิมพ์ข้อความลงบนหน้าปก

5 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
3. ปรับแต่งข้อความ ด้วยคำสั่ง Layer -> layer style -> blending options

6 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
3. ปรับแต่งข้อความ ด้วยคำสั่ง Layer -> layer style -> blending options

7 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
4.  จะได้ข้อความที่ปรับแต่งแล้วตามรูป

8 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
5.  เปิดรูปภาพอื่น ๆ เพื่อนำมาตกแต่งหน้าปก 6.  สร้าง selection ด้วยเครื่องมือ   เลือกบริเวณพื้นที่ของรูปภาพที่ต้องการ จะได้กรอบ selection ดังภาพ

9 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
7.  ใช้เครื่องมือ   ลากไปวางบนหน้าปก แล้วปรับแต่ง รูปภาพ ด้วย layer -> layer style -> blending options จะได้ดังภาพ

10 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3

11 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
8.  บันทึกงาน file -> save as…

12 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3

13 การสร้างหน้าปกหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้วย Program Photoshop CS3
จบการนำเสนอ ????????????


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google