งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาลสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาลสนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาลสนาม
นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์ เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์

2 ครุภัณฑ์[คะรุพัน] = ของที่ใช้ทนทาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯ
พจนานุกรม ครุภัณฑ์[คะรุพัน] = ของที่ใช้ทนทาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯ วัสดุ = วัตถุ,อุปกรณ์,สิ่งของ /ของใช้ที่มีอายุการใช้ใน ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ฯ

3 1. อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ของทีมส่วนล่วงหน้า
ก. ชุดอุปกรณ์ตรวจ ข. Intensive care equipment ค. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ง. รายการยาฉุกเฉิน

4 2. รายการอุปกรณ์และเวชภัณฑ์โรงพยาบาลสนามระดับหนึ่ง
กองอำนวยการ - โต๊ะยาว เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน - ระบบวิทยุสื่อสาร /วิทยุสื่อสารแบบ พกพาพร้อมแท่นชาร์ต เครื่องปั่นไฟ แบบพกพาสำหรับระบบวิทยุ - ป้ายแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

5 ข. ชุดอุปกรณ์ตรวจ Emergency Room ก. ครุภัณฑ์ ข. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน#
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ก. ครุภัณฑ์ ข. ชุดอุปกรณ์ตรวจ Emergency Room ก. ครุภัณฑ์ ข. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน# Observe Unit ก. อุปกรณ์ในวอร์ด

6 Pharmaceuticals Basic Field Laboratory Ambulance and Evacuation Set อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ทำแผล อุปกรณ์อื่นๆ

7 3.รายการอุปกรณ์และเวชภัณฑ์โรงพยาบาลสนามระดับสอง
เพิ่มเติมจากระดับ 1 Inpatient / Ward Set ก. อุปกรณ์ในวอร์ด ข. Intensive care equipment ค. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ง. ชุดอุปกรณ์ตรวจ

8 ง. Protective equipment (staff & patient)
Radiology Set ก. Radiology machine ข. Film processor ค. X-ray viewing box ง. Protective equipment (staff & patient)

9 เวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ
4.รายการวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับทีม SRRT ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ เวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ 1.1 โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ (โรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก /MERS CoV) - ยา Oseltamivia (30 mg/cap,45 mg/cap , 75 มก/cap

10 1.2 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (อหิวาต์ อาหารเป็นพิษ บิดฯ โบทูลิซึ่ม)
1.2 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (อหิวาต์ อาหารเป็นพิษ บิดฯ โบทูลิซึ่ม) Tetracycline Doxycycline Erythromycin Norfloxacin Ciprofloxacin Botulism Antitoxin (BAT)

11 2.รายการวัสดุอุปกรณ์สำหรับทีม SRRTในการสอบสวนโรค
2.1 อุปกรณ์สอบสวนโรคระบบทางเดินอาหาร 2.2 อุปกรณ์เก็บอาหาร 2.3 อุปกรณ์เก็บน้ำ 2.4 อุปกรณ์สอบสวนโรคระบบทางเดินหายใจ 2.5 อุปกรณ์เจาะเลือด 2.6 อุปกรณ์ชุดป้องกันตนเอง 2.7 เคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด/ทำลายเชื้อ

12 การสวม – ถอด อุปกรณ์ป้องกัน ของบุคลากร

13 การแยกขยะ

14 การทำความสะอาดรถพยาบาล

15 การดูแลผู้ป่วยอาเจียน

16 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
รวบมัดปากถุงทีละชั้นด้วยเชือก ผูกให้แน่นและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% รอบๆ ถุงทั้ง 2 ชั้น บรรจุลงถังแล้วปิดผนึก ฉีดพ่นฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% รอบๆ ภายนอกถัง ที่ปิดผนึกแล้วเตรียมส่งเรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt รายการครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาลสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google