งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการครุภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาล สนาม นพ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์ เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการครุภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาล สนาม นพ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์ เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการครุภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาล สนาม นพ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์ เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์

2  พจนานุกรม ครุภัณฑ์ [ คะรุพัน ] = ของที่ใช้ ทนทาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯ วัสดุ = วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ / ของ ใช้ที่มีอายุการใช้ใน ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ฯ

3 ก. ชุดอุปกรณ์ตรวจ ข. Intensive care equipment ค. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ง. รายการยาฉุกเฉิน 1. อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ของทีม ส่วนล่วงหน้า

4 2. รายการอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสนามระดับหนึ่ง  กองอำนวยการ - โต๊ะยาว เก้าอี้ อุปกรณ์ สำนักงาน - ระบบวิทยุสื่อสาร / วิทยุสื่อสารแบบ พกพาพร้อมแท่น ชาร์ต เครื่องปั่นไฟ แบบพกพาสำหรับ ระบบวิทยุ - ป้ายแสดงสัญลักษณ์ ต่างๆ

5  ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ก. ครุภัณฑ์ ข. ชุดอุปกรณ์ตรวจ  Emergency Room ก. ครุภัณฑ์ ข. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน #  Observe Unit ก. อุปกรณ์ในวอร์ด

6  Pharmaceuticals  Basic Field Laboratory  Ambulance and Evacuation Set  อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย  อุปกรณ์ทำแผล  อุปกรณ์อื่นๆ

7 3. รายการอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสนามระดับสอง  เพิ่มเติมจากระดับ 1  Inpatient / Ward Set ก. อุปกรณ์ในวอร์ด ข. Intensive care equipment ค. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ง. ชุดอุปกรณ์ตรวจ

8  Radiology Set ก. Radiology machine ข. Film processor ค. X-ray viewing box ง. Protective equipment (staff & patient)

9 4. รายการวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับ ทีม SRRT ในการป้องกันควบคุมโรค ระบาดที่สำคัญ เวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุม โรคระบาดที่สำคัญ 1.1 โรคติดต่อระบบทางเดิน หายใจ ( โรคไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัด นก /MERS CoV) - ยา Oseltamivia (30 mg/cap,45 mg/cap, 75 มก /cap

10 1.2 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ( อหิวาต์ อาหารเป็นพิษ บิดฯ โบทูลิซึ่ม ) Tetracycline Doxycycline Erythromycin Norfloxacin Ciprofloxacin Botulism Antitoxin (BAT)

11 2. รายการวัสดุอุปกรณ์สำหรับทีม SRRT ในการสอบสวนโรค 2.1 อุปกรณ์สอบสวนโรคระบบ ทางเดินอาหาร 2.2 อุปกรณ์เก็บอาหาร 2.3 อุปกรณ์เก็บน้ำ 2.4 อุปกรณ์สอบสวนโรคระบบ ทางเดินหายใจ 2.5 อุปกรณ์เจาะเลือด 2.6 อุปกรณ์ชุดป้องกันตนเอง 2.7 เคมีภัณฑ์สำหรับทำความ สะอาด / ทำลายเชื้อ

12 การสวม – ถอด อุปกรณ์ป้องกัน ของบุคลากร

13 การแยกขยะ

14 การทำความสะอาดรถพยาบาล

15 การดูแลผู้ป่วยอาเจียน

16 รวบมัดปากถุงทีละชั้นด้วยเชือก ผูกให้แน่นและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% รอบๆ ถุงทั้ง 2 ชั้น บรรจุลงถังแล้วปิดผนึก ฉีดพ่นฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% รอบๆ ภายนอกถัง ที่ปิดผนึกแล้ว เตรียมส่งเรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt รายการครุภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาล สนาม นพ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์ เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google