งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไมเกรน กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไมเกรน กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง 60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไมเกรน กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง 60

2 ปวดศีรษะ 76 ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อน หรือ hot pack วางทาบท้ายทอย 20 วินาที 3 ครั้ง ช่วยให้ศีรษะที่หนัก อึ้งเบาโล่ง ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อน หรือ hot pack วางทาบท้ายทอย 20 วินาที 3 ครั้ง ช่วยให้ศีรษะที่หนัก อึ้งเบาโล่ง

3 ปวดมึนหัว กำมือสองข้าง ข้อนิ้วหัวแม่มือกด ตรงไรผมเหนือหางตา คลึงหนักๆ เป็นวงกลม สองข้าง พร้อมกัน 20 ครั้ง หรือ จนรู้สึกผ่อนคลาย กำมือสองข้าง ข้อนิ้วหัวแม่มือกด ตรงไรผมเหนือหางตา คลึงหนักๆ เป็นวงกลม สองข้าง พร้อมกัน 20 ครั้ง หรือ จนรู้สึกผ่อนคลาย 77

4 ลดอาการหน้าบวม นิ้วหัวแม่มือ กดข้างคอ หนัก พอประมาณ กด นับ 5 คลาย นับ 3 5 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือ กดข้างคอ หนัก พอประมาณ กด นับ 5 คลาย นับ 3 5 ครั้ง 53

5 หน้าบวม นิ้วกลางกดข้างลำคอ ด้านหลัง แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 5 ครั้ง นิ้วกลางกดข้างลำคอ ด้านหลัง แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 5 ครั้ง 65 มือ 2 ข้าง นิ้วเรียงกัน ลูบ ต้นคอไล่ลงมา

6 ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อบริเวณ คาง กำมือ ใช้ข้อนิ้วชี้คลึงเบาๆ 20 รอบ ที่ปลายกระดูกโหนกแก้มตรงที่เป็น รอยบุ๋ม กำมือ ใช้ข้อนิ้วชี้คลึงเบาๆ 20 รอบ ที่ปลายกระดูกโหนกแก้มตรงที่เป็น รอยบุ๋ม 49 นิ้วกลางไขว้ทับนิ้วชี้ กดเบาๆ บน กระดูกโหนกแก้มส่วนบน กด 3 วินาที ; คลายไม่นับ ; 5 – 10 ครั้ง นิ้วกลางไขว้ทับนิ้วชี้ กดเบาๆ บน กระดูกโหนกแก้มส่วนบน กด 3 วินาที ; คลายไม่นับ ; 5 – 10 ครั้ง

7 คลายกล้ามเนื้อต้น คอ นิ้วหัวแม่มือสอง ข้าง กดหนักๆ เหนือต้น คอเล็กน้อย กด นับ 3 คลาย ไม่นับ 6 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือสอง ข้าง กดหนักๆ เหนือต้น คอเล็กน้อย กด นับ 3 คลาย ไม่นับ 6 ครั้ง 26

8 คอเคล็ด 41 นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดเบาๆ ข้างคอ ตรงไรผม กด นับ 5 คลาย นับ 3 5 - 10 ครั้ง จากนั้นคลึงเป็นวง เบาๆ นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดเบาๆ ข้างคอ ตรงไรผม กด นับ 5 คลาย นับ 3 5 - 10 ครั้ง จากนั้นคลึงเป็นวง เบาๆ

9 ปวดไหล่ นิ้วชี้และนิ้วกลาง กดที่ไหปลาร้า ด้านหลัง กด นับ 5 พร้อม เอียงคอซ้ายขวา คลาย นับ 3 10 ครั้ง กดหนักขึ้นเรื่อยๆ นิ้วชี้และนิ้วกลาง กดที่ไหปลาร้า ด้านหลัง กด นับ 5 พร้อม เอียงคอซ้ายขวา คลาย นับ 3 10 ครั้ง กดหนักขึ้นเรื่อยๆ 55

10 เมื่อยหัวไหล่ ด้านหน้า นิ้วหัวแม่มือ กด หนักๆ ที่ร่องใต้ปลายไห ปลาร้าด้านหน้า กด นับ 8 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือ กด หนักๆ ที่ร่องใต้ปลายไห ปลาร้าด้านหน้า กด นับ 8 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง 79 นิ้วกลาง อ้อมตัวมา กด ที่ปลายไหปลาร้า ด้านหลัง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง ช่วยให้กล้ามเนื้อ ไหล่คลายตัว นิ้วกลาง อ้อมตัวมา กด ที่ปลายไหปลาร้า ด้านหลัง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง ช่วยให้กล้ามเนื้อ ไหล่คลายตัว

11 ปวดไหล่เรื้อรัง มือขวาพาดไหล่ ซ้าย นิ้วชี้และ นิ้วกลางกด หนักๆ กด นับ 5 คลาย นับ 3 4 ครั้ง มือขวาพาดไหล่ ซ้าย นิ้วชี้และ นิ้วกลางกด หนักๆ กด นับ 5 คลาย นับ 3 4 ครั้ง สลับข้าง ทำซ้ำ 34

12 ไหล่ติด 106 นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดข้อต่อหัวไหล่ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดข้อต่อหัวไหล่ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดด้านหลังใกล้ รักแร้ กด นับ 5 ; คลาย นับ 3 ; 10 ครั้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดด้านหลังใกล้ รักแร้ กด นับ 5 ; คลาย นับ 3 ; 10 ครั้ง

13 ปวดแขน 95 นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดเหนือรักแร้ ด้านหลัง กดเบาๆ แล้วค่อย เพิ่มให้หนักขึ้น กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดเหนือรักแร้ ด้านหลัง กดเบาๆ แล้วค่อย เพิ่มให้หนักขึ้น กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดกระดูกหัวไหล่ ด้านหลัง กดเบาๆ แล้วค่อย เพิ่มให้หนักขึ้น กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดกระดูกหัวไหล่ ด้านหลัง กดเบาๆ แล้วค่อย เพิ่มให้หนักขึ้น กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 5 รอบ

14 แขนล้า งอแขนที่ล้า มืออีกข้าง ประคองข้อศอก นิ้วหัวแม่มือ กดที่รอย ย่นข้อศอก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 10 ครั้ง งอแขนที่ล้า มืออีกข้าง ประคองข้อศอก นิ้วหัวแม่มือ กดที่รอย ย่นข้อศอก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 10 ครั้ง 58

15 คลายกล้ามเนื้อ ข้อศอก นิ้วหัวแม่มือกดหลังแขนเหนือ ข้อศอกเล็กน้อย กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือกดหลังแขนเหนือ ข้อศอกเล็กน้อย กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง 132 งอแขน นิ้วหัวแม่มือ กดเหนือ ปลายของรอยย่นข้อศอก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง งอแขน นิ้วหัวแม่มือ กดเหนือ ปลายของรอยย่นข้อศอก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ไมเกรน กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง กำมือ ข้อนิ้วชี้คลึงหนักๆ ที่ ด้านข้างกึ่งกลางศีรษะ 5 วินาที 5 ครั้ง 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google