งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลใน กระแสเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจาก การขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมี ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ( ข้าว, แป้ง ) โปรตีนและไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลใน กระแสเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจาก การขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมี ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ( ข้าว, แป้ง ) โปรตีนและไขมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลใน กระแสเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจาก การขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมี ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ( ข้าว, แป้ง ) โปรตีนและไขมัน

3 สิ่งที่ตรวจพบเมื่อเป็น เบาหวาน เบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในคนที่ มี รูปร่างซูบผอม ไม่มีไขมัน กล้ามเนื้อ ลีบฝ่อ เบาหวานชนิดที่ 2 อาจมีรูปร่างอ้วน บางรายตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติตาม ร่างกาย การตรวจปัสสาวะมักจะพบ น้ำตาลในปัสสาวะขนาดมากกว่า หนึ่งบวกขึ้นไป การตรวจน้ำตาล ในเลือดหลังอดอาหาร 6 ชั่วโมง (fasting plasma glucose/FPG) มักพบว่า มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 126 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร

4 โรคเบาหวาน มี 2 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิด ที่ 1 (type 1 diabetes mellitus) ผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ส่วนใหญ่ ได้รับการวินิจฉัยครั้ง แรกหลังจากมีอาการ ของภาวะน้ำตาลสูง เกิดในเลือดมาด้วย น้ำตาลในเลือดสูง

5 ผู้ป่วยมัก มีอาการหอบลึก คลื่นไส้อาเจียนและปวดท้อง ซึมลงได้ สาเหตุ : เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันไป ทำลายเซลล์ของตับ จนทำ ให้ความสามารถในการสร้าง อินสุลินเพื่อลดน้ำตาลใน เลือดลดลง ผู้ป่วยจะมีลักษณะที่สำคัญ คือ อายุน้อย และรูปร่างผอม ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องใช้ยาอินสุ ลินฉีดเพื่อลดระดับน้ำตาล ในเลือด

6 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) เป็นผลจากพยาธิ ปัจจัยที่ สำคัญ 2 ประการ ร่วมกัน ได้แก่ ภาวะดื้ออินสุลิน และภาวะขาด อินสุลินสัมพัทธ์ ซึ่งหมายถึง ความบกพร่องในการหลั่งอินสุ ลินเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยภาวะดื้อ อินสุลิน โดยที่ผู้ป่วยอาจมีภาวะ ใดภาวะหนึ่งเด่นกว่าอีกภาวะ หนึ่งก็ได้

7 มักพบในผู้ที่มี อายุ 40 ปีขึ้นไป และ เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด ในกลุ่มผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 90 ของ จำนวนผู้สูงอายุที่เป็น โรคเบาหวานทั้งหมด “ พบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ” ลักษณะที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ป่วยมักอ้วน หรือถ้า ไม่อ้วนก็มักมีไขมันที่ ท้องมาก เบาหวาน ประเภทนี้รักษาได้ด้วย การรับประทานยา

8 อาการของ โรคเบาหวาน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีอาการเป็นอย่างช้าๆ โดยที่ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ สังเกตุ อาการที่พบได้ บ่อย คือ น้ำหนักลด หิวเก่ง รับประทานอาหารเก่ง ดื่ม น้ำเก่ง ปัสสาวะบ่อยทั้ง กลางวันและกลางคืน

9 ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาการค่อนข้างจะเฉียบพลัน อาการทำนำผู้ป่วยมาพบ แพทย์ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย น้ำหนักลด อาการของ โรคเบาหวาน ( ต่อ )

10 โรคแทรกซ้อนที่เกิดจาก โรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งจะมีการเปลี่ยน แปลงที่ผนังหลอดเลือด ทำ ให้หลอดเลือดแข็ง หรือตีบหากหลอดเลือดแข็ง หรือตีบที่อวัยวะ ส่วนไหนก็จะทำให้เกิดโรคที่ อวัยวะนั้น

11 โรคแทรกซ้อนที่เกิดจาก โรคเบาหวาน ( ต่อ ) ดังนั้นโรคเบาหวาจะมี โรคแทรกซ้อน ทุกระบบ ได้แก่ - ระบบประสาท - ตา - ไต - หัวใจและ หลอดเลือด - ผิวหนัง - ช่องปาก

12 ผู้ที่มีโอกาสเป็น โรคเบาหวาน พบมากในคนอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป คนที่อยู่ในเมืองมีโอกาส เป็น เบาหวาน มากกว่าคนใน ชนบท คนอ้วนที่น้ำหนักเกิน โดย ดูจากดัชนีมวลกาย ผู้ที่ขาดการ ออกกำลังกาย และหญิงที่มีลูกดก โดยเฉพาะ ผู้มีประวัติคลอดบุตรมีน้ำหนักแรก คลอด มากกว่า 4 กิโลกรัม

13 วิธีการป้องกันโรคเบาหวาน 1. ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ ในเกณฑ์ปกติ 2. ควบคุมโภชนาการ ให้มีความ สมดุลทั้งในด้าน โภชนาการ การออกกำลังกาย รวมไปจนถึงการใช้ยา รักษาโรค 3. ควรตรวจเช็คระดับน้ำตาลใน เลือดสม่ำเสมอ 4. ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการ ควบคุมน้ำตาลในเลือดจะต้อง “ ปรึกษาแพทย์และเภสัชกร ก่อนใช้ยา ”

14 การบริโภคอาหารเมื่อเป็นเบาหวาน 1. เลือกบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากควรจะต้องลดปริมาณ การรับประทานลง 3. รับประทานอาหารที่มีกากใยมากเพื่อช่วย ในการขับถ่าย 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานจุกจิกและ รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา 5. พยายามรับประทานอาหารในปริมาณที่ สม่ำเสมอกันในทุกมื้อ 6. หากมีอาการเกี่ยวกับโรคไต ความดัน โลหิตสูง ให้หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 7. แม้ระดับน้ำตาลในเลือดจะปรกติ แต่ควร จะต้องควบคุมอาหารตลอดไป

15 อาหารที่ห้ามรับประทานเมื่อเป็น เบาหวาน diabetes น้ำตาลทุกชนิด รวมไปถึงน้ำผึ้ง ผลไม้กวนประเภท ต่างๆ ขนมเชื่อม ขนม หวานต่างๆ ผลไม้ที่มีรสหวาน มากๆ น้ำหวานประเภท ต่างๆ ขนมทอดกรอบ หรือชุบแป้งทอด

16 The end.


ดาวน์โหลด ppt ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลใน กระแสเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจาก การขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมี ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ( ข้าว, แป้ง ) โปรตีนและไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google