งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ วิชากิจกรรมพัฒนากาย พัฒนาจิต เรื่อง โรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ วิชากิจกรรมพัฒนากาย พัฒนาจิต เรื่อง โรคเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ วิชากิจกรรมพัฒนากาย พัฒนาจิต เรื่อง โรคเอดส์

2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. บอกสาเหตุของการเกิดโรค เอดส์ได้ 2. บอกอาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ ได 3. บอกวิธีการป้องกันและรักษา โรคเอดส์ 4. นำเอาความรู้ที่ได้จากการ เรียนรู้โรคเอดส์ไปแนะนำ ให้กับบุคคลอื่นๆได้

3 โรคเอดส์ โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ ไวรัส (Humanimmunodeficiency virus) เข้า สู่ร่างกายแล้วเพิ่มจำนวนมากจนไปลาย ภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เสื่อมลง จึงทำให้ เราเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยการติดเชื้อต่างๆ สุดท้ายก็ทำให้เสียชีวิต โรคเอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการของ ภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลัง

4 สาเหตุของการติดเชื้อเอดส์ 1. ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็น การรักร่วมเพศหรือรักต่าง เพศ 2. ทางเลือด เช่น เข็มฉีดยา การใช้ของมีคมร่วมกัน การ สักผิวหนัง เข็มเจาะหู รวมถึงมารดาที่มีเชื้อเอดส์ก็ สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ ไปสู่ทารกในครรภ์ได้

5 อาการของโรคเอดส์

6 การป้องกันและรักษา โรดเอดส์ ยังไม่มียาที่มารักษาได้ มี เพียงแต่ยาที่มาคุมไม่ให้เชื้อกระจ่าย เพิ่มขึ้น การป้องกัน 1. ไม่ร่วมเพศกับผู้ที่ติดเชื้อ 2. ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน 3. ไม่ใช้ของที่มีคมร่วมกัน 4. ใช้ถุงยางทุกครั้งเมื่อมี เพศสัมพันธ์

7 แบบทดสอบ 1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร ก. เชื้อแบคทีเรียข. เชื้อรา ค. เชื้อไวรัสง. เชื้อพยาธิ 2. เชื้อของโรคเอดส์พบมากที่สุดที่ใด ก. เข็มฉีดยาข. ใบมีดโกน ค. น้ำอสุจิง. น้ำลาย 3. ในปัจจุบันมีผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีระบาดในกลุ่มใดมากที่สุด ก. แม่บ้าน นักศึกษาข. โสเภณี นักร้อง ค. กรรมกร ครูง. ทหาร ตำรวจ 4. ผู้ใดมีการติดเชื้อโรคเอดส์น้อยที่สุด ก. สมชายได้ทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยข. สุชาติใส่ถุงยางทุกครั้งมี เพศสัมพันธ์ ค. สุดสวยไปตัดเล็บเท้าที่ร้านเสริมสวยง. ถูกทุกข้อ 5. เมื่อเราได้พบกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ควรปฏิบัติตัวอย่างใด ก. พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยข. เล่นกีฬากับผู้ป่วย ค. กินอาหารร่วมกับผู้ป่วยง. ถูกทุกข้อ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ วิชากิจกรรมพัฒนากาย พัฒนาจิต เรื่อง โรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google