งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิชากิจกรรมพัฒนากายพัฒนาจิต เรื่อง โรคเอดส์

2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
บอกสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์ได้ บอกอาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ได บอกวิธีการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ นำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โรคเอดส์ไปแนะนำให้กับบุคคลอื่นๆได้

3 โรคเอดส์ โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ ไวรัส (Humanimmunodeficiency virus) เข้าสู่ร่างกายแล้วเพิ่มจำนวนมากจนไปลายภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เสื่อมลง จึงทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยการติดเชื้อต่างๆ สุดท้ายก็ทำให้เสียชีวิต โรคเอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลัง

4 สาเหตุของการติดเชื้อเอดส์
ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นการรักร่วมเพศหรือรักต่างเพศ ทางเลือด เช่น เข็มฉีดยา การใช้ของมีคมร่วมกัน การสักผิวหนัง เข็มเจาะหู รวมถึงมารดาที่มีเชื้อเอดส์ก็สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ไปสู่ทารกในครรภ์ได้

5 อาการของโรคเอดส์

6 การป้องกันและรักษา การป้องกัน 1. ไม่ร่วมเพศกับผู้ที่ติดเชื้อ
โรดเอดส์ ยังไม่มียาที่มารักษาได้ มีเพียงแต่ยาที่มาคุมไม่ให้เชื้อกระจ่ายเพิ่มขึ้น การป้องกัน 1. ไม่ร่วมเพศกับผู้ที่ติดเชื้อ 2. ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน 3. ไม่ใช้ของที่มีคมร่วมกัน 4. ใช้ถุงยางทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์

7 แบบทดสอบ โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร ก. เชื้อแบคทีเรีย ข. เชื้อรา
ก. เชื้อแบคทีเรีย ข. เชื้อรา ค. เชื้อไวรัส ง. เชื้อพยาธิ 2. เชื้อของโรคเอดส์พบมากที่สุดที่ใด ก. เข็มฉีดยา ข. ใบมีดโกน ค. น้ำอสุจิ ง. น้ำลาย 3. ในปัจจุบันมีผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีระบาดในกลุ่มใดมากที่สุด ก. แม่บ้าน นักศึกษา ข. โสเภณี นักร้อง ค. กรรมกร ครู ง. ทหาร ตำรวจ 4. ผู้ใดมีการติดเชื้อโรคเอดส์น้อยที่สุด ก. สมชายได้ทานอาหารร่วมกับผู้ป่วย ข. สุชาติใส่ถุงยางทุกครั้งมีเพศสัมพันธ์ ค. สุดสวยไปตัดเล็บเท้าที่ร้านเสริมสวย ง. ถูกทุกข้อ เมื่อเราได้พบกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ควรปฏิบัติตัวอย่างใด ก. พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วย ข. เล่นกีฬากับผู้ป่วย ค. กินอาหารร่วมกับผู้ป่วย ง. ถูกทุกข้อ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google