งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคอีสาน. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นางสาวชนัญญา ศรีแช่มช้อย เลขที่ 11 นางสาวณัฏฐวรรณ ปิยศิริพงษ์ เลขที่ 12 นางสาวธีตา ชวนบุญ เลขที่ 15 นางสาวรมณ รัตน์พงศ์โสภิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคอีสาน. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นางสาวชนัญญา ศรีแช่มช้อย เลขที่ 11 นางสาวณัฏฐวรรณ ปิยศิริพงษ์ เลขที่ 12 นางสาวธีตา ชวนบุญ เลขที่ 15 นางสาวรมณ รัตน์พงศ์โสภิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคอีสาน

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นางสาวชนัญญา ศรีแช่มช้อย เลขที่ 11 นางสาวณัฏฐวรรณ ปิยศิริพงษ์ เลขที่ 12 นางสาวธีตา ชวนบุญ เลขที่ 15 นางสาวรมณ รัตน์พงศ์โสภิต เลขที่ 21 นางสาวสาริน ธนพันธ์ เลขที่ 23

3 ภาษาถิ่น ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันใน ท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่าง ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ

4 เพลงกล่อมเด็ก เพลงที่ใช้เนื้อร้องเพื่อกล่อมเด็กให้ นอนหลับหรือหายโยเย มีท่วงทำนองการขับที่ ช้างๆ เนิบๆ เพื่อชวนให้ง่วงนอน เพลงกล่อมเด็กมีประโยชน์ในด้าน จิตวิทยา สามารถช่วยให้เด็กเกิดความอบอุ่น ใจ เสียงเพลงยังตอบสนองความ ต้องการความรักของเด็ก

5 ตัวอย่างเพลง กล่อม เด็กของภาคอีสาน http://www.youtube.com/watch?v=inImMctwFpo

6 เนื้อเพลงของ เพลงกล่อมเด็ก อื่อ... อื้อ... อื้อ... นอนสาเด้อหล่า หลับตาแม่สิก่อม นอนตื่นแล้วเจ้าจั่ง แอ่วกินนม แม่ไปไฮหมกไข่มาหา แม่ ไปนาสิเอาปลามาป้อน แม่เลี้ยงม่อน อยู่ในป่าสวนมอน นอนตะแคงกะอยู่ กกไม้เนิ่ง ฟังเสียงเอิ้นกะอ้ายบ่าวสิลา เพิ่นไปนาจับอึ่งมาแล้ว จับอึ่งแล้วเลี้ยง วัวเลี้ยงควาย ควายกูเสียอีแม่กู่ด่า เต้น เข้าป่าเห็นนกแจ้นแว้น แจ้นแว้นเอ้ย เห็นควายกู่บ่อเห็นบ่อแท้จักว่าโต๋ได๋ อื่อ... อื้อ... อื้อ...

7 ความหมายของ คำศัพท์ นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม่สิก่อม = นอนเถอะนะ หลับตาแล้วแม่จะกล่อม นอนตื่นแล้วเจ้าจั่งแอ่วกินนม = พอตื่นขึ้นมาแล้ว จะได้กินนม ควายกูเสียอีแม่กู่ด่า = ควายตาย แม่ก็จะด่า

8 แดง : เอ๊า ! เป็นจังได๋ เสี่ยว สบายดี บ่อ ไปอยู่สิได๋มาหละน๊อตอนนิ สี : เออ เฮาสบายดีอยู่ตั่วหละเสี่ยว เอ๊ย หละเป็นจั่งได๋หละโต สบายดี บ่อ บ่อได้พ๊อกันดน โอ๊ หล่อขึ้นเป็น กองเลยน๊อ แล้วเฒ่าผ่อเป็นจั่ง ได๋ สบายดีบ่อ แดง : อือ เผิ่นกะสบายดี กะมีเจ็บไข้ แหน่ ออดๆแอดๆ ตามประสาผู่เฒ่า นั่นหละ ตัวอย่างบท สนทนา

9 เสี่ยว - เพื่อน เฮา - เรา ( สรรพนามเรียกแทนตัวเอง ) เป็นจังได๋ - เป็นยังไงบ้าง ไปอยู่สิได๋มาหละน๊อ - ไปอยู่ที่ไหนมา บ่อได้พ๊อกันโดน - ไม่ได้เจอกันนาน เฒ่าผ่อ - พ่อของนาย เผิ่น - สรรพนามบุรุษที่ 3 กล่าวถึงพ่อ ของนายแดง แปลคำคัพท์

10 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=78083 http://www.m- culture.in.th/moc_new/album/160751.com http://www.youtube.com/watch?v=inImMctwFpo บรรณนุกรม

11 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาคอีสาน. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นางสาวชนัญญา ศรีแช่มช้อย เลขที่ 11 นางสาวณัฏฐวรรณ ปิยศิริพงษ์ เลขที่ 12 นางสาวธีตา ชวนบุญ เลขที่ 15 นางสาวรมณ รัตน์พงศ์โสภิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google