งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุชะยามิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุชะยามิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุชะยามิ
คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังธัมมัง อะภิปุชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังสังฆัง อะภิปุชะยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

2 คำกล่าวแผ่ส่วนกุศล ด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมอันสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ขอแผ่กุศลผลบุญที่ได้สะสมอบรมมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ให้แด่ผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร เทพยดาอารักษ์และ ผู้ปกปักรักษาดูแลข้าพเจ้าและครอบครัว จงมีความสุข ถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ ถ้าท่านมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป กรรมใดที่อาจประมาท ล่วงเกินต่อ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม ขอกราบอโหสิกรรมซึ่งกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าผูกเวรจองกรรมกันต่อไป ขอให้อยู่อย่างเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

3 คำปฏิญาณตน ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี
    ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า  ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุชะยามิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google