งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉัน A CD 3412 B EF 78 5 6 แผนการตลาด Binary ( 1 แยก 2 ) จับคู่จ่าย คู่ละ 1,000 บาท บริษัทจ่าย 1,000 บาท หักภาษี 5% 50 บาท หักค่าโอนเงิน 30 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉัน A CD 3412 B EF 78 5 6 แผนการตลาด Binary ( 1 แยก 2 ) จับคู่จ่าย คู่ละ 1,000 บาท บริษัทจ่าย 1,000 บาท หักภาษี 5% 50 บาท หักค่าโอนเงิน 30 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉัน A CD 3412 B EF 78 5 6 แผนการตลาด Binary ( 1 แยก 2 ) จับคู่จ่าย คู่ละ 1,000 บาท บริษัทจ่าย 1,000 บาท หักภาษี 5% 50 บาท หักค่าโอนเงิน 30 บาท

2 สมัคร 450 บาท ได้โหย่งเหิงเล็ก 1 ขวด 1 รหัส หรือ 1 Gold โหย่งเหิง 1 ขวดเล็ก 650 บาท โหย่งเหิง 2 ขวดใหญ่ 5,000 บาท รวม 5,650 บาท

3 A CD 3412 B EF 78 5 6 11 11 11 1111 1111 1,000 2,000 4,000 22 2,000 22 22 ฉัน 44 7,000 สมัคร 1 รหัส 450 + 5,650 = 6,100 บาท โหย่งเหิง 2 ขวดเล็ก 2 ขวดใหญ่

4 A CD 3412 B EF 78 5 6 11 11 11 1111 1111 1,000 2,000 4,000 22 2,000 22 22 ฉัน 44 1,0002,000 ฉัน 1,0002,000 สมัคร 3 รหัส 450 + 3x 5,650 = 17,400 บาท โหย่งเหิง 4 ขวดเล็ก 6 ขวดใหญ่ 13,000

5 A CD 3412 B EF 78 5 6 11 11 11 1111 1111 1,000 2,000 4,000 22 2,000 22 44 22 1,0002,000 1,0002,000 1,000 ฉัน สมัคร 7 รหัส 450 + 7x 5,650 = 40,000 บาท โหย่งเหิง 8 ขวดเล็ก 14 ขวดใหญ่ 17,000

6 A CD 3412 B EF 78 5 6 11 11 11 1111 1111 1,000 2,000 4,000 22 2,000 22 44 22 1,0002,000 1,0002,000 1,000 ฉัน 22 2,000 22 22 22 44 4,000 44 88 8,000 สมัคร 7 รหัส 450 + 7x 5,650 = 40,000 บาท โหย่งเหิง 8 ขวดเล็ก 14 ขวดใหญ่ 41,000

7 ฉัน A CD 3412 B EF 78 5 6 600 หน่วย MANAGER DISTRIBUTOR 15,000 บาท / เดือน

8 ฉัน A CD 3412 B EF 78 5 6 1,800 หน่วย DIRECTOR DISTRIBUTOR 50,000 บาท / เดือน

9 ฉัน A CD 3412 B EF 78 5 6 4,200 หน่วย PRESIDENT DISTRIBUTOR 100,000 บาท / เดือน

10 กบ 1 กบ 2 ?? ???? ราชันย์ ?? ?? ? ? กบ มี 2 รหัส ตอนนี้ ซ้าย 1 ขวา 1 บริษัทจ่าย 1,000-50-30=920 บาท


ดาวน์โหลด ppt ฉัน A CD 3412 B EF 78 5 6 แผนการตลาด Binary ( 1 แยก 2 ) จับคู่จ่าย คู่ละ 1,000 บาท บริษัทจ่าย 1,000 บาท หักภาษี 5% 50 บาท หักค่าโอนเงิน 30 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google