งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน ภูมิใจนำเสนอ S cience Q uiz S how.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน ภูมิใจนำเสนอ S cience Q uiz S how."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน ภูมิใจนำเสนอ S cience Q uiz S how

2 1 23 4 56 7 8 9

3 pink panther ก part per million ข part per billion ค part per box ง Ppb ย่อมาจาก... PUZZLES 1 Pr DJPu เฉลย ข้อ ค.

4 ข้อใดเป็นกระบวนการทางเคมี ใช้แอลกอฮอล์เช็ด แผลรู้สึกเย็น ก แกะสลักไม้เป็น ตัวมังกร ข น้ำแข็งละลาย ค ตะปูเป็นสนิม ง เฉลย ข้อ ก. Pr DJPu PUZZLES 2

5 อลูมิเนียม คาร์บอน ก ทองแดง สังกะสี ข โคบอลต์ นิกเกิล ค โซเดียม พลวง ง ธาตุใดมีสมบัติเป็นแม่เหล็ก Pr DJPu PUZZLES 3 เฉลย ข้อ ค.

6 ตัวต้านทานสองตัว 10 โอห์ม กับ 20 โอห์ม ต่ออนุกรมกัน มีความต้านทานรวมเท่าใด 10 ก 20 ข 30 ค 40 ง Pr DJPu PUZZLES 4 เฉลย ข้อ ข.

7 ไหลไปทางเดียวกัน กับกระแส ก ไหลสวนทางกันกับ กระแส ข ไหลตั้งฉากกันกับ กระแส ค ไหลทำมุม 45 องศา กับกระแส ง ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนใน วงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไร Pr DJPu PUZZLES 5 เฉลย ข้อ ข.

8 ไคโร ก ริยาด ข เคนเบอร์รา ค ตริโปลี ง เมืองหลวงของประเทศ ลิเบีย มี ชื่อว่า Pr DJPu PUZZLES 6 เฉลย ข้อ ง.

9 สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ 8 ก 9 ข 10 ค 11 ง เฉลย ข้อ ค. Pr DJPu PUZZLES 7

10 ข้อใดไม่ใช่พายุโซนร้อน เฮอริเคน ก วิลลี่ ข ไซโคลน ค ดีเปรสชั่น ง เฉลย ข้อ ง. Pr DJPu PUZZLES 8

11 ลิเทียม ก คาร์บอน ข ออกซิเจน ค ซีนอน ง ธาตุใดอยู่ในหมู่ 8 Pr DJPu PUZZLES 9 เฉลย ข้อ ง.

12 คำใบ้ที่ 1 เป็นสารละลาย คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย มีน้ำเป็นตัวทำละลาย CO2 เป็นตัวละลาย ไม่มีน้ำตาล ไม่ใช่แป๊บซี่ เฉลย : COKE ZERO Pr DJPu PROPERTIES 8 ภาพประกอบ

13 บอกซินี่... คืออะไร 12 34 5 6 78 910 1112

14 คำใบ้ที่ 1 Harold Kroto คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย มาพร้อมกับนาโนเทคโนโลยี อัญรูปหนึ่งของคาร์บอน รูปร่างคล้ายลูกบอล มีคาร์บอน 60 อะตอม เฉลย : ฟลูเลอรีน Pr DJPu PROPERTIES 1 ภาพประกอบ

15

16 คำใบ้ที่ 1 โดยหลักการแล้วจะเป็นสิ่งเดียวที่ เปลี่ยน คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย มาพร้อมกับสิ่งที่จะศึกษา จำเป็นมากเวลาทำการทดลอง เป็นเพื่อนกับตัวแปรที่ต้องควบคุม ไม่ใช่ตัวแปรตาม เฉลย : ตัวแปรต้น Pr DJPu PROPERTIES 3 ภาพประกอบ

17 ตัวแปรต้น คือ สิ่ง ( เดียว ) ที่เปลี่ยน เวลาทำการสำรวจตรวจสอบ

18 คำใบ้ที่ 1 จำเป็นมาก เวลาทำการสำรวจตรวจสอบทาง วิทยาศาสตร์ คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย ทุกอย่างต้องควบคุมให้เหมือนกันหมด ยกเว้นตัวแปรต้น ทำให้การทดลองมีความถูกต้อง ชื่อขึ้นต้นด้วย F เฉลย : Fair Test Pr DJPu PROPERTIES 4 ภาพประกอบ

19 Fair Test คือ การสำรวจตรวจสอบอย่างเที่ยงตรง

20 คำใบ้ที่ 1 ยังไม่แก่ คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ มาจากบ้าน the star ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์กาลิเลโอ ชื่อขึ้นต้นด้วยตัว ส เฉลย : สิงโต Pr DJPu PROPERTIES 2 ภาพประกอบ

21

22 คำใบ้ที่ 1 เกิดจากฝนกรด คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย ใช้เวลาในการเกิดนานมาก เมื่อทดสอบด้วยกรดจะมีฟองแก๊ส เกิดขึ้น CaCO3 พบตามถ้ำ เฉลย : หินงอกหินย้อย Pr DJPu PROPERTIES 7 ภาพประกอบ

23

24 คำใบ้ที่ 1 เป็นสารละลาย คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย มีน้ำเป็นตัวทำละลาย CO2 เป็นตัวละลาย ไม่มีน้ำตาล ไม่ใช่แป๊บซี่ เฉลย : COKE ZERO Pr DJPu PROPERTIES 8 ภาพประกอบ

25

26 คำใบ้ที่ 1 ไม่ใช่สารบริสุทธ์ คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย ไม่ใช่สารเนื้อผสม ไม่ใช่สารเนื้อเดียว ผ่านกระดาษกรองแต่ไม่ผ่านเชลโลเฟน ปรากฏการณ์ทินดอลล์ เฉลย : คอลลอยด์ Pr DJPu PROPERTIES 9 ภาพประกอบ

27 คำใบ้ที่ 1 เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง คำใบ้ที่ 2 คำใบ้ที่ 3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 เฉลย ไม่สามารถเข้าเรียนได้ง่ายๆ เป็นโรงเรียนที่สมมุติขึ้นมา เกี่ยวกับเวทมนต์คาถา Harry Potter เฉลย : ฮอกวอร์ด Pr DJPu PROPERTIES 10 ภาพประกอบ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน ภูมิใจนำเสนอ S cience Q uiz S how.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google