งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย
เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย Start

2 ๑. การกระทำในอดีตของเรา ส่งผลถึงความเป็นไปในปัจจุบัน และยังส่งผลต่อเนื่องไปถึง…………………..ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง อนาคต ปีหน้า วันพรุ่งนี้ ชีวิตหน้า

3 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

4 แป่ว!!

5 ๒. การนับวันแบบสุริยคติของไทย วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญในวันใด
วันจักรี วันชาติ วันฉัตรมงคล วันรัฐธรรมนูญ

6 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

7 แป่ว!!

8 ๓. ถ้าวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันที่ 19 ธ. ค
๓. ถ้าวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันที่ 19 ธ.ค วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 จะตรงกับวัน เดือน ปี ข้อใด 24 ธ.ค. 2547 25 ธ.ค. 2547 26 ธ.ค. 2547 27 ธ.ค. 2547

9 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

10 แป่ว!!

11 ๔. การที่นักเรียนสืบค้นประวัติของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร
ช่วยให้ชุมชนเจริญขึ้น ช่วยให้พัฒนาชุมชนได้เร็วขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุข รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน

12 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

13 แป่ว!!

14 ๕. การสืบค้นข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ช่วยให้ทราบข้อมูลของชุมชนด้านใด
ระเบียบวินัยในชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชน การปกครองของชุมชน ภาวะประชากรในชุมชน

15 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

16 แป่ว!!

17 ๖. ทำไมจึงต้องตรวจสอบและตีความข้อมูลของชุมชนก่อนนำเสนอ
ได้ข้อมูลที่ซับซ้อน ได้ข้อมูลจำนวนมาก ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

18 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

19 แป่ว!!

20 ๗. วิธีใดไม่ควรนำเสนอข้อมูลของชุมชน
ร้องเป็นเพลง จัดนิทรรศการ เขียนเรียงความ เล่าเป็นเรื่องราว

21 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

22 แป่ว!!

23 ๘. ถ้าในชุมชนของเรามีทั้งวัด โบสถ์ มัสยิด และศาลเจ้า สามารถบอกได้ว่าอย่างไร
ชุมชนนี้มีประชากรหนาแน่น ชุมชนนี้เป็นศูนย์รวมอำนาจ ผู้นำชุมชนนี้เป็นผู้มีอำนาจ ชุมชนนี้มีคนหลายเชื้อชาติ

24 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

25 แป่ว!!

26 ๙. ในการนับเวลาแบบจันทรคติ จากวันที่มีรูป จนถึงวันที่มีรูป  ในปฏิทินจะห่างกันประมาณกี่วัน
1 วัน 2 วัน 5 วัน 8 วัน

27 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

28 แป่ว!!

29 ๑๐. การนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาเปรียบเทียบกันจัดเป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
นำเสนอ ตรวจสอบ รวบรวม กำหนด

30 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

31 แป่ว!!

32 ตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ย ^^//


ดาวน์โหลด ppt เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google