งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จัดทำโดย นาย กตัญญู ใจอารีย์ 5722040014 นาย ณัฐพงศ์ สองทอง 5722040 059.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จัดทำโดย นาย กตัญญู ใจอารีย์ 5722040014 นาย ณัฐพงศ์ สองทอง 5722040 059."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จัดทำโดย นาย กตัญญู ใจอารีย์ 5722040014 นาย ณัฐพงศ์ สองทอง 5722040 059

2 คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทน มนุษย์ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูลทั้งตัวเลข และตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งหน้าไป จากนี้ยัง ได้ด้วยความเร็วสูง 2

3 ระบบคอมพิวเตอร์คือ ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบหลังที่จะทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าขาด องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถ ที่จะทำงานได้ระบบของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วย 3 คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แบะพีเพิลแวร์ 3

4 ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะ เป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ ( รูปธรรม ) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่ง ออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วย เก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วย มีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน 4

5 ซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 5

6 ซอฟต์แวร์ระบบ คือ หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อ การทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ Software ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแล รักษาเครื่อง การแปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงให้เป็น ภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านได้เข้าใจ 6

7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งาน นำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร 7

8 ประเภทของคอมพิวเตอร์ 1 ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผล สูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้าน วิทยาศาสตร์ที่ต้องการประมวลผล 2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็ว น้อยลง 3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) เครื่อง มินิคอมพิวเตอร์มีลักษณะพิเศษในการทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้ 4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก มีส่วนของหน่วยความจำ และความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุด 5 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลาง และใช้หน้าจอสัมผัส 8

9 รูปภาพของประเภทคอมพิวเตอร์ ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 9

10 ระบบปฏิบัติการ Microsoft ของ คอมพิวเตอร์ Windows 1.1 Windows 2009 1.2 Windows me 1.3 Windows xp 1.4 Windows Vista 1.5 Windows 7 1.6 Windows 8 10

11 Mac OS 1.1 iMac 1.2 Mac mini 1.3 Mac Pro 1.4 MacBook Pro 1.5 MacBook Air 1.6 MacBook 1.7 Xserve 11


ดาวน์โหลด ppt 1 จัดทำโดย นาย กตัญญู ใจอารีย์ 5722040014 นาย ณัฐพงศ์ สองทอง 5722040 059.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google