งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุพการี คำว่า บุพการี มาจากคำ ว่า บุพ ( อ่านว่า บุบ - พะ ) กับคำ ว่า การี. บุพ แปลว่า ก่อน, ทีแรก, เบื้องต้น, เบื้องหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุพการี คำว่า บุพการี มาจากคำ ว่า บุพ ( อ่านว่า บุบ - พะ ) กับคำ ว่า การี. บุพ แปลว่า ก่อน, ทีแรก, เบื้องต้น, เบื้องหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บุพการี

3 คำว่า บุพการี มาจากคำ ว่า บุพ ( อ่านว่า บุบ - พะ ) กับคำ ว่า การี. บุพ แปลว่า ก่อน, ทีแรก, เบื้องต้น, เบื้องหน้า.

4 ส่วนคำว่า การี แปลว่า ผู้มีการกระทำ หรือ ผู้ทำ.

5 คำนี้มีสองความหมาย ความหมาย แรกใช้ในภาษากฎหมาย หมายถึง ญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป

6 ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด. อีกความหมายหนึ่งใช้ทาง พระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้ทำคุณ ให้ก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทน

7 เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตร ธิดา เพราะเป็นผู้มีพระคุณซึ่งให้ กำเนิดและเลี้ยงดู.

8 ครูอาจารย์เป็นบุพการีของศิษย์ เพราะได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มี ความรู้.

9 บุตรธิดาที่ดีจึงควรมีความกตัญญู กตเวทิตาต่อบิดามารดา และศิษย์ที่ดี ควรมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ กล่าวคือเป็นผู้ที่รู้บุญคุณท่าน แล้วรู้จักตอบแทนคุณท่าน

10 คำว่า บุพการี ตรงกับคำใน ภาษาอังกฤษว่า parents แปลว่า บุพการี หรือพ่อ แม่ นั่นเอง

11 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt บุพการี คำว่า บุพการี มาจากคำ ว่า บุพ ( อ่านว่า บุบ - พะ ) กับคำ ว่า การี. บุพ แปลว่า ก่อน, ทีแรก, เบื้องต้น, เบื้องหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google