งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจเราเฉลิมฉลอง กันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจเราเฉลิมฉลอง กันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจเราเฉลิมฉลอง กันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะ การร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีสำคัญที่สุด ที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกัน ในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสาร โบราณ เป็น ภาษาอังกฤษ ในปี ค. ศ. 1038 และ คำนี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas คำ ทักทายที่เราได้ฟังบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้คือ Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ เพราะฉะนั้น คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพร คนอื่น ขอให้เขาได้รับ สันติสุข และความสงบทางใจ เนื่องในโอกาส เทศกาลคริสต์มาส

3 ในสมัยโบราณ " ต้นคริสต์มาส " หมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่ง อาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากิน และทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ( ปฐก.3:1-6) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชาวคริสต์แสดงละครที่หน้าวัด ถึง ความหมายของคริสต์มาส และเอา ต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ตรงกลาง เพื่อ ประดับฉาก แสดงถึงบาปกำเนิดของ อาดัมและเอวา ต้นไม้ที่ใช้เป็นต้นสน เนื่องจากเป็นต้นไม้ ที่หาง่ายที่สุด ในประเทศ เหล่านั้น การแสดงละคร คริสต์มาสแบบนี้ มีมาเป็นเวลาช้า นานหลายร้อยปี จนถึงศตวรรษที่ 15 พระสังฆราช หลายแห่งได้ห้ามแสดง เนื่องจากการ แสดงนั้น กลายเป็นการเล่นเหมือนลิเก ล้อชาวบ้าน ผู้ปกครองบ้านเมือง และ ศาสนา ซึ่งไม่ตรงกับบรรยากาศของการ ฉลอง ชาวบ้านรู้สึกเสียดาย ที่ไม่มี โอกาส ดูละครสนุกๆ แบบนั้นอีก จึงไป สนุกกันที่บ้านของตน โดยเอาต้นไม้มา ไว้ที่บ้าน หลังจากนั้น ก็เริ่มมีการแขวน ลูกแอปเปิ้ล ขนมและของขวัญอย่างที่ เห็นอยู่ ทุกวันนี้

4 .......... ซานตาคลอส เป็นจุดเด่น หรือสัญลักษณ์ ที่เด็กและผู้คนนิยม มากที่สุด ในเทศกาลคริสต์มาส แต่ แท้ที่จริงแล้ว ซานตาคลอส แทบ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้ เลย ชื่อซานตาคลอส มาจากชื่อ นักบุญนิโคลาส ซึ่งเป็นนักบุญที่ ชาวฮอลแลนด์นับถือ เป็นนักบุญ องค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ นักบุญองค์นี้ เป็นสังฆราชของไมรา ( อยู่ใน ประเทศตุรกี ปัจจุบัน ) มีชีวิตอยู่ราว ศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่ง อพยพไปอยู่ใน สหรัฐ ก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว้ คือ ฉลองนักบุญ นิโคลาส ในวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่ง หมายถึงนักบุญนี้จะมาเยี่ยมเด็กๆ และเอา ของขวัญมาให้ เด็กอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ชาวฮอลแลนด์ ที่อพยพมา ก็รู้สึกอยากมีส่วน ร่วมในประเพณีแบบนี้บ้าง เพื่อรับของขวัญ ประเพณีนี้ จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก และแพร่หลายไป ในอเมริกา

5

6 สำหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง วันคริสต์มาสนั้น ทางประเทศ ตะวันตกเริ่มฉลองการประสูติ ของพระเยซู ในวันที่ 25 ธันวาคมมาตั้งแต่ ค. ศ.354 เป็น อย่างช้า เหตุที่เลือกวันนี้ เพราะ ตรงกับงานฉลองเทพและ ฤดูกาลในสมัยนั้น เช่น วัน เหมายัน ซึ่งดวงอาทิตย์โคจรมา อยู่ในจุดใต้สุดในฤดูหนาว

7 กำเนิดของนางฟ้าบนยอดต้น คริสต์มาสมาจากตุ๊กตาตัว เล็กๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของพระ เยซู ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ตุ๊กตานี้ก็กลายเป็นเทวดา เปล่งแสงระยิบระยับใน เยอรมัน

8 เซอร์เฮนรี โคล นักธุรกิจ สิ่งพิมพ์ชาวอังกฤษ ส่งบัตร อวยพรคริสต์มาสแผ่นแรกใน ค. ศ. 1843 แต่ยังไม่ได้รับ ความนิยมจนกระทั่งช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษ บัตรในระยะแรก ทำด้วยมือและราคาแพงมาก

9 มี 3 สีด้วยกัน คือ เขียว, แดง, และทอง ด้วยความเชื่อว่า “ สีเขียว หมายถึง ชึวิต ”, “ สีแดง หมายถึง โลหิต ” และ “ สีทอง หมายถึง ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ ” ดังนั้นการ ตกแต่งต้นคริสต์มาสจึงนิยมประดับประดา ด้วยสีสันดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจเราเฉลิมฉลอง กันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google