งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Deepfreeze Deepfreeze แช่แข็งเครื่องไว้ เปิดใช้เมื่อไรสดเหมือนเดิม 6.3 and 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Deepfreeze Deepfreeze แช่แข็งเครื่องไว้ เปิดใช้เมื่อไรสดเหมือนเดิม 6.3 and 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Deepfreeze Deepfreeze แช่แข็งเครื่องไว้ เปิดใช้เมื่อไรสดเหมือนเดิม 6.3 and 7 http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/standard/ http://www.youtube.com/watch?v=raYLv4Th5vI http://www.youtube.com/watch?v=OnCG2uFeSdA (official) http://www.faronics.com/assets/DFS_Manual.pdf http://www.thaiall.com/security/deepfreeze_manual.pdf http://information4share.wordpress.com/2012/02/21/deep-freeze-standard- %E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87-hdd- %E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A/ April 22, 2014

2 วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง deepfreeze วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง deepfreeze ทุกเครื่องที่ผมใช้ ติดตั้งโปรแกรมนี้หมด 1. เพื่อป้องกันไวรัส หรือมัลแวร์ไป แก้ไขข้อมูล Drive C 2. เพื่อลบร่องรอยหลังการสืบค้น ข้อมูล / ประวัติทั้งหมด 3. เพื่อทำให้เครื่องทำงานเร็ว สะอาด เหมือนติดตั้งครั้งแรก 4. เพื่อแยกพื้นที่ข้อมูลกับโปรแกรม สะดวกในการสำรอง 5. เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทดสอบติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมใหม่ สดใหม่อยู่ เสมอ

3 เริ่มต้นจากการหา download โปรแกรมมาใช้.. เลือกให้ดี http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/standard/ รุ่น ทดลอง ใช้

4 การติดตั้ง จะให้ดีควรมี License Key ปกติจะ แสดง 2 drive ควรเลือก เฉพาะ C: http://www.faronics.com/assets/DFS_Manual.pdf

5 การใช้งาน เพื่อแช่แข็งเครื่อง คอมพิวเตอร์ เข้าสู่เมนู Ctrl + Alt + Shift + F6

6 รุ่นใหม่จะเตือนว่า ต้องกรอก รหัสผ่านแล้ว กด Yes ถ้าอยู่ใน Thawed state หรือ freeze ไว้ ก็จะมีสัญลักษณ์บอกที่ system tray แต่สัญลักษณ์นี้จะ click หรือ right click ไม่ได้

7 ทั้งรุ่นใหม่ และรุ่นเก่า ต่างก็ uninstall ได้ การ uninstall คือการ run โปรแกรม setup อีกครั้ง จะพบปุ่ม uninstall แต่ต้องอยู่ใน thawed state

8 การติดตั้ง รุ่น 2000xp รหัสเข้า จัดการคือ guipassword หน้าจอก็คล้าย กับรุ่นใหม่ คือ ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

9 ถาม - ตอบ ถาม ตอบ ถาม รหัสผ่าน (Password) ที่กำหนดมา ให้ คืออะไร ตอบ guipassword หรือไม่ต้องพิมพ์อะไร ในรุ่น 7 ถาม ตอบ ถาม Deepfreeze มีหลายรุ่น ต้องใช้รุ่นใด ตอบ ถ้าเป็น Win7, Win8 แนะนำให้ใช้ Deepfreeze7 ถาม ตอบ ถาม ต้องการ Uninstall ต้องทำอย่างไร ตอบ run โปรแกรมที่ใช้ติดตั้ง จะมี ตัวเลือก uninstall ถาม ตอบ ถาม ติดตั้งแล้ว หลัง restart ไม่เห็นเกิด อะไรขึ้นเลย ตอบ เกิดแล้ว ถ้าลบแฟ้ม แล้วหลัง restart จะพบแฟ้มที่เดิม ถาม ตอบ ถาม ทำไมรุ่นเก่าไม่ต้องมี license key แต่รุ่น 7 มีแล้ว ตอบ รุ่นเก่าไม่คิดตัง รุ่น 2000xp download มาใช้ได้ ที่ http://www.thaiall.com/security/d eepfreeze2000xp.zip ถาม ตอบ ถาม ถ้าใช้รุ่น 7 แล้วพ้น evaluation period จะเกิดอะไรขึ้น ตอบ เข้าสู่ Thawed state และ reinstall ไม่ได้อีก http://www2.faronics.com/en/support/FAQ.aspx


ดาวน์โหลด ppt Deepfreeze Deepfreeze แช่แข็งเครื่องไว้ เปิดใช้เมื่อไรสดเหมือนเดิม 6.3 and 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google