งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เติม STEM ให้เต็ม STEAM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เติม STEM ให้เต็ม STEAM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เติม STEM ให้เต็ม STEAM
Presentation Outline เติม STEM ให้เต็ม STEAM สติยา ลังการ์พินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อินเทล @Educa 2013 จาก STEM สู่ STEAM : Why What How ทำไมวงการศึกษาจึงให้ความสนใจ STEM/STEAM Education ลักษณะสำคัญของการจัดการศึกษา STEM/STEAM Education แนวทางสู่การปรับการเรียนรู้สู่ STEM/STEAM Education

2 ทำไมต้อง STEM ทำไมต้อง STEAM ภาคการศึกษาต้องตอบสนองต่อความท้าทายของโลกวันพรุ่งนี้
เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและพิบัติภัยรุนแรง เด็กในวันนี้จะใช้ชีวิตในอนาคตและแก้ปัญหาของวันพรุ่งนี้ จำเป็นต้องรู้คิด สร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหา มีทักษะศตวรรษที่ 21 หลายภาคส่วน หลายประเทศ มองว่า STEM/STEAM Ed คือคำตอบ การบูรณาการศิลปะมีความสำคัญ ช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ นำไปสู่ความมุ่งมั่น เพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข ผ่านกิจกรรม เช่น โครงงาน ผสมผสานทั้งวิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ สร้างนิสัยนักคิด รักที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหา เข้าใจผู้อื่น

3 ลักษณะสำคัญของ STEM/STEAM Education
บูรณาการความรู้และทักษะของศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้งปัญหาของท้องถิ่น/ประเทศ/โลก นำไปสู่เรียนรู้อย่างมีความหมาย สร้างทักษะศตวรรษที่ 21 Science Technology Engineering Arts Mathematics S, T, E, M STEM S, T, E, A, M STEAM สร้างทักษะศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม โครงงาน ออกแบบ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

4 ประเมินทั้งความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21
การปรับการเรียนรู้สู่ STEM/STEAM Education ปรับหลักสูตรและการวัดประเมินผล เพิ่มเติมกิจกรรมตั้งคำถาม นำเสนอ ออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน โครงงาน เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ใช้เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญกับทักษะชีวิต เช่น ความยืดหยุ่น การปรับตัว วินัยในตัวเอง จัดค่ายบูรณาการ STEM/STEAM พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ STEM/STEAM ประเมินทั้งความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา พร้อมกับการศึกษาด้วยตนเอง หาแนวร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ผูกมิตรกับครูวิชาอื่น สร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ศึกษาด้วยตนเองฝ่ายช่องทาง online เปิดรับการเปลี่ยนแปลง มองให้เห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัด

5 http://www. intel. com/education/elements http://www. intel


ดาวน์โหลด ppt เติม STEM ให้เต็ม STEAM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google