งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ฉบับที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ฉบับที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ฉบับที่ 1
แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความ รัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก แม้ข้าพเจ้าจะ ประกาศพระวาจา เข้าใจธรรมล้ำลึกทุกข้อ และมีความรู้ทุกอย่าง หรือมี ความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มี ความสำคัญแต่อย่างใด แม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คน ยากจน หรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟเสีย ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ มิได้รับประโยชน์ใด ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่ จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำ ความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรัก ให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง

2 ความหมายของคำ คุณธรรม = คุณ (ความดีงาม) + ธรรม
จริยศาสตร์ = จริยา (ความประพฤติ) + ศาสตร์ (ความรู้, วิชา) = วิชาที่ว่าด้วยความประพฤติ จริยธรรม = จริยา (ความประพฤติ) + ธรรม (ความดีงาม, คำสอนในศาสนา) = ความประพฤติที่ดีงาม กระทำแล้วเกิดความสุข คุณธรรม = คุณ (ความดีงาม) + ธรรม = ลักษณะของความดีงาม ที่มีอยู่ในบุคคล และเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาเป็นคนดี

3 การเรียนเรื่อง “ จริยธรรม, คุณธรรม ”
คือ การรู้จักวิธีการของการเป็น “คนดี” เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ (การปฏิบัติ) สะสมบ่มเพาะจนเป็นชีวิต ต้อง “เข้าใจ” คือ ยอมรับและนำไปปฏิบัติเป็น “ความรัก” มิใช่เรื่อง “เข้าหู” คือ รับรู้เป็นทฤษฎีอยู่ในสมองเป็นแค่ “ความรู้”

4 ที่มาของ “ จริยธรรม, คุณธรรม ”
ที่มาของ “ จริยธรรม, คุณธรรม ” มาจากหลักธรรมของศาสนา หมายถึง หลักปฏิบัติบนโลกนี้อย่างดี ซึ่งทุกศาสนา มีแนวคิดหลักเหมือนกัน คือ “ให้ทำดี ละเว้นความชั่ว” พูดสั้น ๆ ว่า “ทำดีหนีชั่ว” นั่นเอง สิ่งที่ทำให้มีศาสนาต่างกันนั้นสืบเนื่องจาก “ความเชื่อ เลื่อมใส และศรัทธา” ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องเคารพซึ่งกันและกัน เช่น เรื่องที่มาของมนุษย์ ชีวิต(สภาพ)หลังความตาย เรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

5 พัฒนาชีวิต สู่ความสมบูรณ์ ด้วยทฤษฎี 3H (3ห่วง)
HEAD HEART HEALTH

6 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตัวบ่งชี้คือ ความคิด HEAD สติปัญญา + เก่ง ความรู้ ตัดสิน - ไม่เก่ง เลือก เป็นเรื่องตามธรรมชาติ มาจากการศึกษาเล่าเรียน

7 กระบวนการทางจิตใจที่อธิบาย ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ตัวบ่งชี้คือ ซื่อสัตย์ ให้อภัย + ดี HEART อดทน สุภาพ - ชั่ว ความรัก เอื้อเฟื้อ ยุติธรรม ฯลฯ เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ มาจากหลักธรรมของศาสนา ต้องฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย

8 เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
HEALTH - อาหารดี ตัวบ่งชี้คือ - อากาศดี + แข็งแรง สมบูรณ์ - ออกกำลังกายเสมอ - อ่อนแอ - อารมณ์ดี - พักผ่อนเพียงพอ เป็นเรื่องตามธรรมชาติ มาจากการฝึกฝนและความพยายาม

9 - คนเก่งแต่โกงคือคนเลวที่สุด - คุณธรรมนำความรู้
- ความรู้คู่คุณธรรม - คนเก่งแต่โกงคือคนเลวที่สุด HEAD ความรู้ - คุณธรรมนำความรู้ - ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง ข้าวคืออาหารหลัก รักคืออาหารใจ ตัวของเราใครเขาจะช่วยได้ ถ้าหากเราไม่ดูแล HEART ความรัก - คนดีดูที่คุณธรรม HEALTH แข็งแรง - MENS SANA IN CORPORE SANO จิตใจที่เบิกบาน อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ - คนเก่งเล็งที่ความรู้ คนสมบูรณ์แบบต้อง ดี เก่ง และแข็งแรง

10

11 1. ความรักคืออะไร  เข้าใจกัน  ยกโทษ  การให้  ทำดีต่อกัน  อดทน
 ยาขม  อดทน  การยอมรับกันและกัน  ขนมหวาน  เสียสละ  ซื่อสัตย์

12 2. ความรักที่แท้จริง คือ
2. ความรักที่แท้จริง คือ  การให้  สิ่งที่ให้ คือ “ชีวิต”  ชีวิต คือ “จิตใจ”  ความรักที่แท้จริงคือ “การให้จิตใจแก่ กันและกัน”

13 3. การให้จิตใจ หมายถึง 1. ตัดใจให้ได้ = ไม่ทำตามใจตัวเอง
1. ตัดใจให้ได้ = ไม่ทำตามใจตัวเอง = ทำให้ผู้ที่ตนรักมีความสุข = ไม่เห็นแก่ตัว 2. ทำใจให้เป็น = ยอมรับในความเป็นจริง = ยอมรับในข้อบอพร่องของผู้อื่น แม้ความผิดที่เขาทำกับเรา = มีคำพูดติดปากว่า “ไม่เป็นไร”

14 สรุป + จะสงบมีสันติในจิตใจ + ไม่เห็นแก่ตัว
4. ความรัก = การให้ = เกิดความสุข  ต้องมีอยู่ในชีวิตของตนเองเสียก่อน  ออกจากตนเองไปยังผู้อื่น  ถือผู้อื่นเป็นหลัก  เป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผล (เหนือธรรมชาติหรือ สัญชาตญาณ) สรุป + จะสงบมีสันติในจิตใจ + ไม่เห็นแก่ตัว

15 สรุป + จะผิดหวัง ทำให้เกิดทุกข์ + จะเป็นคนเห็นแก่ตัว
5. ความชอบ = การเอา = เกิดความทุกข์  ต้องถูกใจตนเอง  ถือตนเองเป็นหลัก  จากผู้อื่น เข้าสู่ตนเอง  เป็นเรื่องเพียงแต่เหตุผล (ตามธรรมชาติหรือ สัญชาตญาณ) สรุป จะผิดหวัง ทำให้เกิดทุกข์ + จะเป็นคนเห็นแก่ตัว

16 6. ที่มาของความรักอันแท้จริง
 เริ่มจากความชอบก่อน  ค่อยๆ พัฒนาเป็นความรัก  สิ่งที่ช่วยให้พัฒนาเป็นความรัก คือ “หลักธรรมในศาสนา”  ต้องฝึกหัด และปฏิบัติอยู่เสมอ

17


ดาวน์โหลด ppt บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ฉบับที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google