งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร สู่ความสำเร็จในการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันในสภาวะการขายสินค้าอุตสาหกรรมมีการ แข่งขันกันหลายรูปแบบ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เสริมสร้างทีมงานหรือนักขายสินค้าอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร สู่ความสำเร็จในการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันในสภาวะการขายสินค้าอุตสาหกรรมมีการ แข่งขันกันหลายรูปแบบ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เสริมสร้างทีมงานหรือนักขายสินค้าอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร สู่ความสำเร็จในการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันในสภาวะการขายสินค้าอุตสาหกรรมมีการ แข่งขันกันหลายรูปแบบ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เสริมสร้างทีมงานหรือนักขายสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งมั่นสู่ระดับมืออาชีพและก่อให้เกิดประสิทธิผล เรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคต่าง ๆ จากผู้ที่มีประสบ ความสำเร็จและมีประสบการณ์สะสมมาเป็นเวลา มากกว่า 20 ปี ทั้งยังสามารถเห็นมุมมองในแนวเชิง กว้างและเชิงลึกของหลักการขายที่เน้นรูปแบบที่ สามารถจะนำไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผล จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ทำงานด้านการขายและ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ เข้าสัมมนาสามารถจะนำเอาสิ่งที่ได้รับมาใช้พัฒนา เพิ่มเติมศักยภาพในการทำงานของตนเอง

2 วิทยากร : อาจารย์ประสานศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ การศึกษา : ระดับปริญญาโททางด้านการตลาด และการวิเคราะห์วิศวกรรมระบบ ประสบการณ์ : อดีตผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทชั้นนำ มากกว่า 10 ปี อดีตผู้บริหารระดับสูงสุดที่รับผิดชอบฝ่ายขาย โดยตรงในบริษัทต่างชาติในประเทศไทยหลาย แห่ง มีทีมงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการขายมา เป็นเวลานาน

3 หัวข้อการสัมมนา รูปแบบและเทคนิคการขายสินค้า อุตสาหกรรม กลยุทธ์และแนวคิดในการเพิ่ม ยอดขาย เทคนิคที่สำคัญในการขายในแต่ละ ขั้นตอน พลังอำนาจที่สำคัญในการขาย การขายสินค้าและบริการแบบเฉพาะ เจาะ (customization) ตัวอย่างและคำถามคำตอบ

4 สถานที่จัดสัมมนา วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2550 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Siam Beverly Hotel (Ratchadaphisek Road ) อัตราค่าสัมมนา 3,350 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ 02-917- 7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะ ได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร สู่ความสำเร็จในการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันในสภาวะการขายสินค้าอุตสาหกรรมมีการ แข่งขันกันหลายรูปแบบ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เสริมสร้างทีมงานหรือนักขายสินค้าอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google