งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut
APRIL 2012, Bangkok, Thailand ATLAS Manual คู่มือการใช้งานใหม่ TBO Phase2 Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut

2 ATLAS โฉมใหม่ AGENDA ง่าย เชื่อถือได้ สบายใจ
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด (หน้า 27) ย้ายปุ่มส่งกรมธรรม์ไปให้ลูกค้าอีกครั้ง (หน้า 62) AGENDA การเข้าสู่หน้าจอ ATLAS Website (หน้า 4) การเข้าสู่ระบบ ATLAS (Login) (หน้า 6) การตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับ Set and Change Password (หน้า 10) ขั้นตอนการออกกรมธรรม์Issue Policy (หน้า 12) การค้นหาและการค้นหาขั้นสูง Search Policy & Advance Search(หน้า 53) การ Save ข้อมูลที่ได้จากการค้นหา ( CSV) (หน้า 64) การคัดลอกกรมธรรม์ Copy Policy (หน้า 71) การขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ Send Endorsement Request (หน้า 76)

3 การเข้าสู่หน้าจอ ATLAS Website

4 เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอ Atlas ท่านจะพบหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login)
ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Atlas โดยพิมพ์ชื่อ https://www.myatlas.asia/th แล้วคลิกปุ่ม Go ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ https://www.myatlas.asia/th เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอ Atlas ท่านจะพบหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login)

5 การเข้าสู่ระบบ ATLAS (Login)

6 การ Log-in เข้าสู่ระบบ
ระบุรหัสอ้างอิงตัวแทน 10หลัก ระบุProducing Agent ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมื่อครบกำหนดระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว - ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านไป ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องรออย่างน้อย 7วันขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนในระบบได้ใหม่ เมื่อกรอกเรียบร้อบแล้ว คลิก Login

7 ข้อมูลสนับสนุน Support
Support Section ส่วนการช่วยเหลือ ประกอบด้วย คำถาม- คำตอบ เกี่ยกับผลิตภัณฑ์, ข่าวผลิตภัณฑ์, การดาวน์โหลดเอกสาร, ติดต่อผู้ดูแลระบบ

8 ข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน
ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ไม่ควรใช้ปุ่มนี้ เนื่องจากข้อมูลที่กรอกไปแล้วจะหายไป อาจจะต้องกรอกใหม่ ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ให้คลิกที่ ปุ่ม Back ด้านล่าง

9 การตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับ Set and Change Password

10 เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมื่อครบกำหนดระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว - ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านไป ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องรออย่างน้อย 7วันขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนในระบบได้ใหม่

11 *Change Password* เปลี่ยนรหัสผ่าน
ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบ ATLAS ได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสเดิม จากนั้นคลิกไปที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” “Change Password” กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน กรอกรหัสผ่านใหม่ ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง รหัสผ่านตามเงื่อนไข* เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “Submit ดำเนินการต่อ” *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว *ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

12 ขั้นตอนการออกกรมธรรม์
Issue Policy

13 *หน้าที่ 1* Quick Quote เสนอราคาเร่งด่วน
เลือกแผนและคำนวณเบี้ย Function Bar แสดงชื่อหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่

14 1) การเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการซื้อ (Product)
ระบุแผนประกันที่ต้องการ - TG Domestic (ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง) - TG International(ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ) สามารถใช้ยื่นขอVisaได้ - TG Overseas Student (ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ)

15 2) เลือกแผนความคุ้มครองที่ต้องการ
ระบุแผนประกันที่ต้องการ - TG Domestic (ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง)  A1-A7  B1-B7 TG International (ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ) Plan A, B, C และ D ทุกแผนสามารถใช้ยื่นขอVisaได้ TG Overseas Student (ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ) Student Basic, Premier, Platinum

16 3) ระบุประเภทวันคุ้มครองในการเดินทาง
- Per Trip ==> แผนประกันการเดินทางรายเที่ยว - Annual ==> แผนประกันการเดินทางรายปี

17 4) ระบุจุดหมายปลายทาง - ASIA  เดินทางภายในทวีปเอเชีย - WORLDWIDE  เดินทางไปประเทศอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มทวีปเอเชีย

18 5) ระบุประเภทผู้เดินทาง
- Individual ==> แผนประกันการเดินรายเดี่ยว - Group ==> แผนประกันการเดินทางกลุ่ม

19 6) ระบุจำนวนวันเดินทาง *สูงสุดไม่เกิน 180วัน*
คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันเดินทาง จะมีหน้าต่างปฏิทินขึ้นมาให้เลือก 6.1) เลือกวันเริ่มต้นคุ้มครอง 6.2) เลือกวันสิ้นสุดความคุ้มครอง แบบรายปี ให้ระบุเพียงวันเริ่มต้น ระบบจะระบุวันสิ้นสุดให้เอง

20 7) ระบุจำนวนผู้เดินทางตามเกณฑ์อายุ โดยสามารถระบุจำนวนผู้เดินทางได้สูงสุด200ท่านต่อ1กรมธรรม์
เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยให้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์มาที่Call Center หรืออีเมล์

21 เลือกคำนวณเบี้ยเพื่อเพื่อดูรายละเอียดเบี้ยประกันภัย

22 เลือก “ออกเอกสาร” เพื่อไปยังหน้าถัดไป
ตรวจสอบระยะเวลาเดินทาง ถ้าเป็นกรมธรรม์รายปี จะแสดงระยะเวลา 1 ปี

23 *หน้าที่ 2* รายละเอียดผู้เอาประกันภัย
- กรณีต้องการกรมธรรม์เพื่อใช้ยื่นขอVisaจะต้องระบุข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ - กรณีไม่ต้องยื่นขอ VISA สามารถระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทยได้ โดยให้นำเครื่องหมายถูก ด้านขวาบนออก

24 กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก
*ช่องที่มีดอกจันสีแดง เป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก
1) หากไม่พบคำนำหน้าชื่อที่ต้องการ ให้เว้นว่างไว้ 2) การกรอกชื่อ-นามสกุลควรตรงตามพาสสปอร์ตหรือตามบัตรประชาชน (กรณีขอวีซ่า ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามพาสปอร์ตเท่านั้น) 3) สำหรับปีเกิดให้ใส่เป็น ค.ศ. หากได้ข้อมูลมาเป็น พ.ศ. ให้นำปี พ.ศ. ตั้ง แล้วลบด้วย 543 เช่น 2523 – 543 = 1980 4) สถานะของผู้เอาประกันภัย ไม่ต้องเปลี่ยน

26 กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก
เลือกประเภทบัตรอ้างอิง และกรอกหมายเลขบัตรอ้างอิง National ID = หมายเลขบัตรประชาชน มี 13 หลัก Passport = หมายเลขพาสปาร์ต Government ID = หมายเลขบัตรข้าราชการ

27 การเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ แบบใหม่!!
การระบุผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ผู้เอาประกันภัยทุกคนสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด สำหรับผู้เอาประกันภัยหลักจะย้ายจากหน้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) มาอยู่ที่หน้ารายละเอียดผู้เอาประกันภัย (Insured Details) โดยจะมีปุ่มให้กดเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary/s) ดังภาพ ขั้นตอน 1. คลิก Beneficiary/s ผู้รับผลประโยชน์ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 3. คลิก “เพิ่ม Add” 4. คลิก “บันทึก Save” ก็เสร็จเรียบร้อย New

28 ขั้นตอนที่ 1. คลิกไอคอน “ผู้รับผลประโยชน์” จะมีหน้าต่างโชว์ขึ้นมาดังรูป
สำหรับระบุผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด (หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งระบุผู้รับผลประโยชน์ ระบบจะระบุเป็น Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) ให้อัตโนมัติ โดยท่านไม่จำเป็นต้องกรอกใดๆ)

29 ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์
Sara Sweet

30 ขั้นตอนที่ 3. คลิก “เพิ่ม Add”
Sara Sweet

31 จะปรากฏชื่อผู้เอาประกันภัยที่ท่านกรอกที่ด้านล่าง ดังภาพ

32 ท่านสามารถเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด ดังภาพ

33 หากต้องการแก้ไข ให้ “ลบ” แล้วกรอกใหม่โดยคลิกที่กล่องด้านท้ายชื่อแล้วคลิก Del ดังภาพ
2. ลบ 1. เลือก

34 ชื่อที่เลือกจะหายไป ดังภาพ

35 หลังจากลบข้อมูลที่ผิดออกไปแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้

36 ขั้นตอนที่ 4. บันทึกข้อมูล เมื่อกรอกผู้รับผลประโยชน์ครบแล้วให้กด “SAVE บันทึก”

37 สำหรับผู้เอาประกันภัยท่านอื่น
ทุกคนสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ของตัวเองได้เช่นกัน โดยคลิกปุ่ม Beneficiary/s ดังภาพ แล้วทำตามขั้นตอนเดียวกันค่ะ (หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งระบุผู้รับผลประโยชน์ ท่านไม่ต้องกรอกใดๆ ระบบจะระบุเป็น Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) ให้อัตโนมัติ)

38 ขั้นตอน 1. คลิก Beneficiary/s ผู้รับผลประโยชน์ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 3. คลิก “เพิ่ม Add” 4. คลิก “บันทึก Save” ก็เสร็จเรียบร้อย

39 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิก Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

40 หน้าที่ 3 *ข้อมูลเบ็ดเตล็ดและการออกใบเสร็จ*
- เลือกช่อง Individual ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบุคคล - เลือกช่อง Organization ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร ออกใบเสร็จในนามบุคคล

41 การออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล
ช่อง Organization ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล หน่วยงาน ห้างร้าน หรือบริษัท ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร

42 ระบุรายละเอียดการเดินทาง
จุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุด  ให้ระบุประเทศปลายทางที่ไกลที่สุด - จุดหมายปลายทางอื่นๆ  ให้ระบุ1ในประเทศที่จะเดินทางไป - กรณีเดินทางในประเทศให้เลือกจุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุดเป็นประเทศไทย กรณีเลือกกรมธรรม์ TG-International รายปี และ TG-Overseas Student แล้วไม่พบประเทศในแถบเอเชียในรายการ ให้เลือกประเทศอื่นๆแทนค่ะ

43 บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ระบุชื่อบุคคลในครอบครัวหรือสามารถระบุชื่อตัวแทนได้ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student ให้ระบุรายละเอียดนักเรียนด้วย สำหรับกรมธรรม์ชนิดอื่นไม่ต้องกรอก เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิก Next เพื่อไปหน้าถัดไป

44 *หน้าที่ 4*สรุปใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล*
****

45 สรุปใบสมัคร

46 ในส่วนนี้จะคลิกไม่ได้
คลิกดูรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ของแต่ละคนได้ที่นี่ จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาดังภาพ ในส่วนนี้จะคลิกไม่ได้ New ****** ****** ****** ****** ******

47 ตัวแทนไม่ต้องสนใจในส่วนนี้ ส่วนนี้จะคลิกไม่ได้
รูปแบบการชำระเงิน - Issue On Account  เครดิตเทอม 30 วันสำหรับการชำระเงินเหมือนเดิม Credit Card  บัตรเครดิต สำหรับ Internal เท่านั้น Internal only ตัวแทนไม่ต้องสนใจในส่วนนี้ ส่วนนี้จะคลิกไม่ได้

48 กรมธรรม์จะส่งให้ท่านทาง E-mail นี้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้
ออกกรมธรรม์ หากต้องการส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้าทาง ท่านสามารถเลือกใส่เครื่องหมายถูกที่ช่อง *ส่งโดยตรงถึงผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์จะส่งให้ท่านทาง นี้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ - ระบุเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว” - เสร็จแล้วเลือก “Issue” เพื่อออกเอกสาร

49 รอระบบดำเนินการออกกรมธรรม์

50 กรมธรรม์ออกเสร็จสิ้น
คลิกที่ Log Off เพื่อออกจากระบบ หมายเลขกรมธรรม์ เลือกเพื่อดูหน้าตารางกรมธรรม์ เลือกเพื่อดูใบเสร็จ ถ้าต้องการออกกรมธรรม์เพิ่มเติม ให้คลิก Start New เพื่อเข้าสู่หน้าออกกรมธรรม์ใหม่

51 ใบเสร็จรับเบี้ยประกันภัย
หน้าตารางกรมธรรม์ ใบเสร็จรับเบี้ยประกันภัย

52 เอกสารตารางกรมธรรม์ประกันภัย Policy Schedules หน้าที่ 2
แสดงข้อมูลของเอาประกันภัย แสดงข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์

53 การค้นหาและการค้นหาขั้นสูง
Search Policy

54 กรอกเลขที่กรมธรรม์แล้วคลิก Search เพื่อทำการค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการ

55 ระบบจะค้นหาและแสดงข้อมูลกรมธรรม์ด้านข้าง ดังภาพ

56

57 การค้นหาขั้นสูง สามารถใช้ Advanced Search เพื่อระบุข้อมูลของกรมธรรม์ที่ต้องการค้นหาได้ละเอียดมากขึ้น และบางกรณีที่จำเลขกรมธรรม์ไม่ได้ จะสามารถค้นหาขั้นสูงโดยคลิกที่นี่

58 กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิก Search
ค้นหาขั้นสูง กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิก Search

59 ขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหาต่อไปนี้ : - Agent Ref รหัสอ้างอิงตัวแทน – ช่องนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ - Distribution Channel ช่องทางการจัดจำหน่าย - ช่องนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ - Product ผลิตภัณฑ์ – เลือกผลิตภัณฑ์ Reference Number เลขที่อ้างอิง – ช่องนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ - Campaign – เลือกแคมเปญที่เข้าร่วม Policy Number เลขที่กรมธรรม์

60 - Policy Status สถานะกรมธรรม์
Active : ยังมีผลบังคับใช้ Cancelled : ยกเลิก Expired : สิ้นสุดความคุ้มครอง ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อเต็มหรือบางส่วนของชื่ออาจจะถูกใช้สำหรับการค้นหา - หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย เลือกแสดงผลทั้งหมดของผู้ประกันตน No : แสดงเฉพาะผู้เอาประกันภัยหลัก Yes: แสดงผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ทั้งผู้เอาประกันภัยหลักและผู้เอาประกันภัยท่านอื่นๆ เลือกวัน ช่วงวันที่ทำรายการ/วันที่ออกงาน ช่วงวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง ใช้ร่วมกันกับวันที่ ช่วยให้คุณสามารถระบุวันที่ ช่วงวันที่ และระยะเวลาได้ Sort By จัดเรียง Transaction Date : วันที่ทำรายการ Policy Number : เลขที่กรมธรรม์ Insured Name : ชื่อผู้เอาประกันภัย

61 เมื่อคลิก “ค้นหา” ระบบจะค้นหาและแสดงข้อมูลกรมธรรม์ด้านล่าง ดังภาพ
ค้นหาขั้นสูง เมื่อคลิก “ค้นหา” ระบบจะค้นหาและแสดงข้อมูลกรมธรรม์ด้านล่าง ดังภาพ

62 ผลแสดงข้อมูลเบื้องต้นของกรมธรรม์ที่ค้นหา ไม่เกิน 50 รายการ
การแสดงผลการค้นหา Search Result ผลแสดงข้อมูลเบื้องต้นของกรมธรรม์ที่ค้นหา ไม่เกิน 50 รายการ New เพื่อให้ง่ายในการส่งกรมธรรม์ไปให้ลูกค้าอีกครั้ง เดิมปุ่มอยู่ด้านท้ายตาราง เพื่อให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น เราจึงย้ายปุ่มส่งอีเมล์มาอยู่ด้านหน้า (ช่องที่ 2 จากด้านซ้าย)

63 คลิกที่นี่ หากต้องการส่งหน้าตารางกรมธรรม์ให้ลูกค้าอีกครั้ง
สามารถส่งอีเมล์ หน้าตารางกรมธรรม์ ได้ โดยคลิกที่ ดังภาพ จะพบหน้านี้ ให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ที่ต้องการส่งไปว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มอีเมล์ให้กรอกที่ด้านบนแล้วคลิก “บันทึก Save” เรียบร้อยแล้วให้คลิก “จัดส่งSend” ระบบจำส่งอีเมล์ให้ภายใน 15 นาที คลิกที่นี่

64 การ Save ข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
สามารถSave ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาออกมาเป็นรายงานในรูปแบบของ Excel และส่งไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน โดยหลังจากที่ท่านได้ทำการเลือกค้นหากรมธรรม์แล้ว เพียงท่านคลิกที่ “ CSV” ตามภาพด้านล่าง ระบบจะทำการส่งรายงานเข้าอีเมล์ของท่าน

65 ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันว่า ATLAS ได้รับทราบและจะทำการส่งรายงานเข้าอีเมล์ของท่าน
ท่านจะได้รับอีเมล์ดังภาพ และสามารถเปิดไฟล์ดูข้อมูลได้

66 เมื่อเปิดไฟล์ โปรแกรมจะถาม Password ให้ใส่ Password เดียวกับ Password เข้าใช้งาน ATLAS เสร็จแล้วคลิก OK

67 จะพบรายงานดังภาพ

68 สามารถเลือกดูกรมธรรม์
คลิกที่นี่

69 ระบบจะแสดงรายละเอียดกรมธรรม์ที่เลือกดู

70 HOT ด้านล่างจะมีฟังก์ชั้น - Copy Policy คัดลอก
- Send Endorsement Request ส่งคำร้องขอแก้ไข ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ สามารถดูหน้าตารางกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงินได้โดยคลิกที่นี่

71 การคัดลอกกรมธรรม์ Copy Policy

72 เริ่มจากการค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการคัดลอก
กรอกเลขที่กรมธรรม์ที่ต้องการคัดลอกแล้วคลิก Search เพื่อทำการค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการ

73 ระบบจะแสดงกรมธรรม์ที่ท่านต้องการดังภาพ
ด้านล่างจะมี ฟังก์ชั่นคัดลอกกรมธรรม์ (Copy Policy) เลือก Copy Policy แล้วคลิก “GO ดำเนินการต่อ”

74 ระบบจะ Copy ข้อมูลกรมธรรม์ ดังภาพ ท่านเพียงแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครองและอื่นๆตามต้องการ จากนั้นทำตามขั้นตอนการออกกรมธรรม์ปกติค่ะ

75 เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้น ท่านก็จะได้รับเลขกรมธรรม์ใหม่ค่ะ
หากเป็นการ Copy ออกกรมธรรม์ใหม่เนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมผิดพลาด ระวัง!! อย่าลืมทำการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมด้วยนะคะ

76 การส่งคำร้องขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ Send Endorsement Request

77 เลือก Send Endorsement Request แล้วคลิก Go เพื่อดำเนินการต่อ
การส่งคำร้องท่านสามารถส่งคำร้องเฉพาะกรมธรรม์นั้นๆ โดยการเข้าสู่ขั้นตอนการค้นหากรมธรรม์ เมื่อท่านค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการพบแล้ว ให้คลิกปุ่ม Send Endorsement Request และคลิกปุ่ม ‘ดำเนินการต่อ’ ด้านหลัง

78 กรอกคำร้องพร้อมเหตุผล และคลิก “จัดส่ง” แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
ให้ท่านพิมพ์รายละเอียดการขอยกเลิกตามตัวอย่าง ดังนี้ 1) ขอยกเลิก เนื่องจาก สะกดชื่อ/นามสกุลผู้เอาประกันภัยผิด และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว หมายเลข A291XXXXXXX 2) ขอยกเลิก เนื่องจาก ที่อยู่ผู้เอาประกันภัยผิด และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว 3) ขอยกเลิก เนื่องจาก ระบุรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ผิด และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว 4) ขอยกเลิก เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนวันเดินทาง / เปลี่ยนระยะเวลาเดินทาง และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้วหมายเลข A291XXXXXXX 5) ขอยกเลิก เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแผน และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว 6) ขอยกเลิก เนื่องจาก วีซ่าผู้เอาประกันภัยไม่ผ่าน 7) ขอยกเลิก เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยยกเลิกการเดินทาง


ดาวน์โหลด ppt Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google