งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

APRIL 2012, Bangkok, Thailand ATLAS Manual คู่มือการใช้งานใหม่ TBO Phase2 Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "APRIL 2012, Bangkok, Thailand ATLAS Manual คู่มือการใช้งานใหม่ TBO Phase2 Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 APRIL 2012, Bangkok, Thailand ATLAS Manual คู่มือการใช้งานใหม่ TBO Phase2 Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut 1

2 ATLAS ได้พัฒนาเพื่อช่วยให้ท่านทำงานได้ง่าย เชื่อถือได้ และสบายใจ ด้วยการเพิ่ม ฟังก์ชั่น และส่วนเพิ่มเติมได้แก่ 1.ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด (หน้า 27)ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด 2.ย้ายปุ่มส่งกรมธรรม์ไปให้ลูกค้าอีกครั้ง (หน้า 62)ย้ายปุ่มส่งกรมธรรม์ไปให้ลูกค้าอีกครั้ง ATLAS โฉมใหม่ ง่าย เชื่อถือได้ สบายใจ 1.การเข้าสู่หน้าจอ ATLAS Website (หน้า 4)การเข้าสู่หน้าจอ ATLAS Website 2.การเข้าสู่ระบบ ATLAS (Login) (หน้า 6)การเข้าสู่ระบบ ATLAS (Login) 3.การตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับ Set and Change Password (หน้า 10)การตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับ Set and Change Password 4.ขั้นตอนการออกกรมธรรม์Issue Policy (หน้า 12)ขั้นตอนการออกกรมธรรม์Issue Policy 5.การค้นหาและการค้นหาขั้นสูง Search Policy & Advance Search(หน้า 53)การค้นหาและการค้นหาขั้นสูง Search Policy & Advance Search 6.การ Save ข้อมูลที่ได้จากการค้นหา (Email CSV) (หน้า 64)การ Save ข้อมูลที่ได้จากการค้นหา (Email CSV) 7.การคัดลอกกรมธรรม์ Copy Policy (หน้า 71)การคัดลอกกรมธรรม์ Copy Policy 8.การขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ Send Endorsement Request (หน้า 76)การขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ Send Endorsement Request AGENDA 2

3 การเข้าสู่หน้าจอ ATLAS Website 3

4 https://www.myatlas.asia/th เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอ Atlas ท่านจะพบหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Atlas โดยพิมพ์ชื่อ https://www.myatlas.asia/th แล้วคลิกปุ่ม Go ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ 4

5 การเข้าสู่ระบบ ATLAS (Login) 5

6 การ Log-in เข้าสู่ระบบ ระบุProducing Agent ระบุรหัสผ่าน ระบุรหัสอ้างอิงตัวแทน 10หลัก เมื่อกรอกเรียบร้อบแล้ว คลิก Login รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมื่อครบกำหนดระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8 ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว - ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านไป ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องรออย่างน้อย 7วันขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนในระบบได้ใหม่ 6

7 ข้อมูลสนับสนุน Support Support Section ส่วนการช่วยเหลือ ประกอบด้วย คำถาม- คำตอบ เกี่ยกับผลิตภัณฑ์, ข่าวผลิตภัณฑ์, การดาวน์โหลดเอกสาร, ติดต่อผู้ดูแลระบบ 7

8 ข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ให้คลิกที่ ปุ่ม Back ด้านล่าง ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ไม่ควร ใช้ปุ่มนี้ เนื่องจาก ข้อมูลที่กรอกไปแล้วจะหายไป อาจจะต้องกรอกใหม่ 8

9 การตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับ Set and Change Password 9

10 เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมื่อครบกำหนดระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่าน ต้องมีตัวเลข ผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว - ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านไป ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องรออย่างน้อย 7วันขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนในระบบได้ใหม่ 10

11 *Change Password* เปลี่ยนรหัสผ่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ การเข้าใช้งานระบบ ATLAS ได้ ตลอดเวลา โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัส เดิม จากนั้นคลิกไปที่ “เปลี่ยน รหัสผ่าน” “Change Password” กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน กรอกรหัสผ่านใหม่ ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง รหัสผ่านตามเงื่อนไข* เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “Submit ดำเนินการต่อ” *ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่าน ต้องมีตัวเลข ผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1ตัว 11

12 ขั้นตอนการออกกรมธรรม์ Issue Policy 12

13 *หน้าที่ 1* Quick Quote เสนอราคาเร่งด่วน เลือกแผนและคำนวณเบี้ย Function Bar แสดงชื่อหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่ 13

14 1) การเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการซื้อ (Product) ระบุแผนประกันที่ต้องการ - TG Domestic (ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง) - TG International(ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ) สามารถใช้ยื่นขอVisaได้ - TG Overseas Student (ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ) 14

15 2) เลือกแผนความคุ้มครองที่ต้องการ ระบุแผนประกันที่ต้องการ - TG Domestic (ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง)  A1-A7  B1-B7 - TG International (ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ) Plan A, B, C และ D ทุกแผนสามารถใช้ยื่นขอVisaได้ -TG Overseas Student (ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ) Student Basic, Premier, Platinum 15

16 3) ระบุประเภทวันคุ้มครองในการเดินทาง - Per Trip ==> แผนประกันการเดินทางรายเที่ยว - Annual ==> แผนประกันการเดินทางรายปี 16

17 4) ระบุจุดหมายปลายทาง - ASIA  เดินทางภายในทวีปเอเชีย - WORLDWIDE  เดินทางไปประเทศอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มทวีปเอเชีย 17

18 5) ระบุประเภทผู้เดินทาง - Individual ==> แผนประกันการเดินรายเดี่ยว - Group ==> แผนประกันการเดินทางกลุ่ม 18

19 6) ระบุจำนวนวันเดินทาง *สูงสุดไม่เกิน 180วัน* คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันเดินทาง จะมีหน้าต่างปฏิทินขึ้นมาให้เลือก 6.1) เลือกวันเริ่มต้นคุ้มครอง 6.2) เลือกวันสิ้นสุดความคุ้มครอง แบบรายปี ให้ระบุเพียงวันเริ่มต้น ระบบจะระบุวันสิ้นสุดให้เอง 19

20 7) ระบุจำนวนผู้เดินทางตามเกณฑ์อายุ โดยสามารถระบุจำนวนผู้เดินทางได้สูงสุด200ท่านต่อ1กรมธรรม์ เอกสารประกอบการพิจารณารับ ประกันภัยให้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์มาที่ Call Center 02-649-1998 หรืออีเมล์ callcenter.th@chartisinsurance.com 20

21 เลือกคำนวณเบี้ยเพื่อเพื่อดูรายละเอียดเบี้ยประกันภัย 21

22 เลือก “ออกเอกสาร” เพื่อไปยังหน้าถัดไป ตรวจสอบระยะเวลาเดินทาง ถ้าเป็นกรมธรรม์รายปี จะแสดงระยะเวลา 1 ปี 22

23 *หน้าที่ 2* รายละเอียดผู้เอาประกันภัย - กรณีต้องการกรมธรรม์เพื่อใช้ยื่นขอVisaจะต้องระบุข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ - กรณีไม่ต้องยื่นขอ VISA สามารถระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทยได้ โดยให้นำ เครื่องหมายถูก ด้านขวาบนออก 23

24 กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก * ช่องที่มีดอกจันสีแดง เป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 24

25 1) หากไม่พบคำนำหน้าชื่อที่ต้องการ ให้เว้นว่างไว้ 2) การกรอกชื่อ-นามสกุลควรตรงตามพาสสปอร์ตหรือตามบัตรประชาชน (กรณีขอวีซ่า ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามพาสปอร์ตเท่านั้น) 3) สำหรับปีเกิดให้ใส่เป็น ค.ศ. หากได้ข้อมูลมาเป็น พ.ศ. ให้นำปี พ.ศ. ตั้ง แล้วลบด้วย 543 เช่น 2523 – 543 = 1980 4) สถานะของผู้เอาประกันภัย ไม่ต้องเปลี่ยน กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก 25

26 National ID= หมายเลขบัตรประชาชน มี 13 หลัก Passport= หมายเลขพาสปาร์ต Government ID= หมายเลขบัตรข้าราชการ เลือกประเภทบัตรอ้างอิง และกรอกหมายเลขบัตรอ้างอิง กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก 26

27 ขั้นตอน 1. คลิก Beneficiary/s ผู้รับผลประโยชน์ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 3. คลิก “ เพิ่ม Add” 4. คลิก “ บันทึก Save” ก็เสร็จเรียบร้อย การระบุผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ผู้เอาประกันภัยทุกคนสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด สำหรับผู้เอาประกันภัยหลักจะย้ายจากหน้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) มาอยู่ที่หน้ารายละเอียดผู้เอา ประกันภัย (Insured Details) โดยจะมีปุ่มให้กดเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary/s) ดังภาพ 27

28 “ผู้รับผลประโยชน์” ขั้นตอนที่ 1. คลิกไอคอน “ผู้รับผลประโยชน์” จะมีหน้าต่างโชว์ขึ้นมาดังรูป Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) สำหรับระบุผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด (หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งระบุผู้รับผลประโยชน์ ระบบจะระบุเป็น Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) ให้อัตโนมัติ โดยท่านไม่จำเป็นต้องกรอกใดๆ) 28

29 ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ Sara Sweet 29

30 Sara Sweet ขั้นตอนที่ 3. คลิก “ เพิ่ม Add” 30

31 จะปรากฏชื่อผู้เอาประกันภัยที่ท่านกรอกที่ด้านล่าง ดังภาพ 31

32 ท่านสามารถเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด ดังภาพ 32

33 หากต้องการแก้ไข ให้ “ลบ” แล้วกรอกใหม่โดยคลิกที่กล่องด้านท้ายชื่อแล้วคลิก Del ดังภาพ 1. เลือก 2. ลบ 33

34 ชื่อที่เลือกจะหายไป ดังภาพ 34

35 หลังจากลบข้อมูลที่ผิดออกไปแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้ 35

36 ขั้นตอนที่ 4. บันทึกข้อมูล เมื่อกรอกผู้รับผลประโยชน์ครบแล้วให้กด “SAVE บันทึก” 36

37 สำหรับผู้เอาประกันภัยท่านอื่น ทุกคนสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ของตัวเองได้เช่นกัน Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) โดยคลิกปุ่ม Beneficiary/s ดังภาพ แล้วทำตามขั้นตอนเดียวกันค่ะ (หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งระบุ ผู้รับผลประโยชน์ ท่านไม่ต้องกรอกใดๆ ระบบจะระบุเป็น Insured’s Estate (ทายาทโดยธรรม) ให้อัตโนมัติ) 37

38 ขั้นตอน 1. คลิก Beneficiary/s ผู้รับผลประโยชน์ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 3. คลิก “เพิ่ม Add” 4. คลิก “บันทึก Save” ก็เสร็จเรียบร้อย 38

39 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิก Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป 39

40 หน้าที่ 3 *ข้อมูลเบ็ดเตล็ดและการออกใบเสร็จ* - เลือกช่อง Individual ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบุคคล - เลือกช่อง Organization ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล ให้กรอก รายละเอียดข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร ออกใบเสร็จในนามบุคคล 40

41 การออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล ช่อง Organization ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล หน่วยงาน ห้างร้าน หรือบริษัท ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร 41

42 ระบุรายละเอียดการเดินทาง - จุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุด  ให้ระบุประเทศปลายทางที่ไกลที่สุด - จุดหมายปลายทางอื่นๆ  ให้ระบุ1ในประเทศที่จะเดินทางไป - กรณีเดินทางในประเทศให้เลือกจุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุดเป็นประเทศไทย - กรณีเลือกกรมธรรม์ TG-International รายปี และ TG-Overseas Student แล้วไม่พบประเทศในแถบ เอเชียในรายการ ให้เลือกประเทศอื่นๆแทนค่ะ 42

43 บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ระบุชื่อบุคคลในครอบครัวหรือสามารถระบุชื่อตัวแทนได้ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student ให้ระบุรายละเอียดนักเรียนด้วย สำหรับกรมธรรม์ชนิดอื่นไม่ต้องกรอก เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิก Next เพื่อไปหน้าถัดไป 43

44 *หน้าที่ 4*สรุปใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล* **** 44

45 สรุปใบสมัคร 45

46 คลิกดูรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ของแต่ละคนได้ที่นี่ จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาดังภาพ ในส่วนนี้จะคลิกไม่ได้ ****** 46

47 รูปแบบการชำระเงิน - Issue On Account  เครดิตเทอม 30 วันสำหรับการชำระเงินเหมือนเดิม - Credit Card  บัตรเครดิต สำหรับ Internal เท่านั้น ตัวแทนไม่ต้องสนใจในส่วนนี้ ส่วนนี้จะคลิกไม่ได้ 47

48 ออกกรมธรรม์ - ระบุเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว” - เสร็จแล้วเลือก “Issue” เพื่อออกเอกสาร หากต้องการส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้าทาง E-mail ท่านสามารถเลือกใส่เครื่องหมายถูกที่ช่อง *ส่งโดยตรงถึงผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์จะส่งให้ท่านทาง E-mail นี้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ 48

49 รอระบบดำเนินการออกกรมธรรม์ 49

50 กรมธรรม์ออกเสร็จสิ้น เลือกเพื่อดูหน้าตารางกรมธรรม์ เลือกเพื่อดูใบเสร็จ หมายเลขกรมธรรม์ คลิกที่ Log Off เพื่อออกจากระบบ ถ้าต้องการออกกรมธรรม์เพิ่มเติม ให้คลิก Start New เพื่อเข้าสู่หน้าออกกรมธรรม์ใหม่ 50

51 หน้าตารางกรมธรรม์ใบเสร็จรับเบี้ยประกันภัย 51

52 แสดงข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์ แสดงข้อมูลของเอาประกันภัย 52 เอกสารตารางกรมธรรม์ประกันภัย Policy Schedules หน้าที่ 2

53 การค้นหาและการค้นหาขั้นสูง Search Policy 53

54 การค้นหา กรอกเลขที่กรมธรรม์แล้วคลิก Search เพื่อทำการค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการ 54

55 ระบบจะค้นหาและแสดงข้อมูลกรมธรรม์ด้านข้าง ดังภาพ 55

56 56

57 การค้นหาขั้นสูง สามารถใช้ Advanced Search เพื่อระบุข้อมูลของกรมธรรม์ ที่ต้องการค้นหาได้ละเอียดมากขึ้น และบางกรณีที่จำเลขกรมธรรม์ไม่ได้ จะสามารถค้นหาขั้นสูง โดยคลิกที่นี่ 57

58 ค้นหาขั้นสูง กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิก Search 58

59 ขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหาต่อไปนี้ : - Agent Ref รหัสอ้างอิงตัวแทน – ช่องนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ - Distribution Channel ช่องทางการจัดจำหน่าย - ช่องนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ - Product ผลิตภัณฑ์ – เลือกผลิตภัณฑ์ - Reference Number เลขที่อ้างอิง – ช่องนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ - Campaign – เลือกแคมเปญที่เข้าร่วม - Policy Number เลขที่กรมธรรม์ 59

60 - Policy Status สถานะกรมธรรม์ - Active : ยังมีผลบังคับใช้ - Cancelled : ยกเลิก - Expired : สิ้นสุดความคุ้มครอง - ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อเต็มหรือบางส่วนของชื่ออาจจะถูกใช้สำหรับการค้นหา - หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย - เลือกแสดงผลทั้งหมดของผู้ประกันตน - No : แสดงเฉพาะผู้เอาประกันภัยหลัก - Yes: แสดงผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ทั้งผู้เอาประกันภัยหลักและผู้เอาประกันภัยท่านอื่นๆ -เลือกวัน - ช่วงวันที่ทำรายการ/วันที่ออกงาน - ช่วงวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง ใช้ร่วมกันกับวันที่ ช่วยให้คุณสามารถระบุวันที่ ช่วงวันที่ และระยะเวลาได้ - Sort By จัดเรียง - Transaction Date :วันที่ทำรายการ - Policy Number :เลขที่กรมธรรม์ - Insured Name :ชื่อผู้เอาประกันภัย 60

61 ค้นหาขั้นสูง เมื่อคลิก “ค้นหา” ระบบจะค้นหาและแสดงข้อมูลกรมธรรม์ด้านล่าง ดังภาพ 61

62 การแสดงผลการค้นหา Search Result ผลแสดงข้อมูลเบื้องต้นของกรมธรรม์ที่ค้นหา ไม่เกิน 50 รายการ 62 เพื่อให้ง่ายในการส่งกรมธรรม์ไปให้ลูกค้าอีกครั้ง เดิมปุ่มอยู่ด้านท้ายตาราง เพื่อให้ ใช้งานสะดวกมากขึ้น เราจึง ย้ายปุ่มส่งอีเมล์มาอยู่ด้านหน้า (ช่องที่ 2 จาก ด้านซ้าย)

63 คลิกที่นี่ หากต้องการส่งหน้าตารางกรมธรรม์ให้ลูกค้าอีกครั้ง สามารถส่งอีเมล์ หน้าตารางกรมธรรม์ ได้ โดยคลิกที่ ดังภาพ 63 จะพบหน้านี้ ให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ที่ต้องการ ส่งไปว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือ ต้องการเพิ่มอีเมล์ให้กรอกที่ด้านบนแล้วคลิก “บันทึก Save” เรียบร้อยแล้วให้คลิก “จัดส่ง Send” ระบบจำส่งอีเมล์ให้ภายใน 15 นาที

64 สามารถSave ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาออกมาเป็นรายงานในรูปแบบของ Excel และส่งไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน โดยหลังจากที่ท่านได้ทำการเลือกค้นหากรมธรรม์แล้ว เพียงท่านคลิกที่ “Email CSV” ตามภาพด้านล่าง ระบบจะทำการส่งรายงานเข้าอีเมล์ของท่าน การ Save ข้อมูลที่ได้จากการค้นหา 64

65 ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันว่า ATLAS ได้รับทราบและจะทำการส่งรายงาน เข้าอีเมล์ของท่าน ท่านจะได้รับอีเมล์ดังภาพ และสามารถเปิดไฟล์ดูข้อมูลได้ 65

66 เมื่อเปิดไฟล์ โปรแกรมจะถาม Password ให้ใส่ Password เดียวกับ Password เข้าใช้งาน ATLAS เสร็จแล้วคลิก OK 66

67 จะพบรายงานดังภาพ 67

68 คลิกที่นี่ สามารถเลือกดูกรมธรรม์ 68

69 ระบบจะแสดงรายละเอียดกรมธรรม์ที่เลือกดู 69

70 สามารถดูหน้าตารางกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงิน ได้โดยคลิกที่นี่ ด้านล่างจะมีฟังก์ชั้น - Copy Policy คัดลอก - Send Endorsement Request ส่งคำร้องขอแก้ไข ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ 70

71 การคัดลอกกรมธรรม์ Copy Policy 71

72 เริ่มจากการค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการคัดลอก กรอกเลขที่กรมธรรม์ที่ต้องการคัดลอกแล้วคลิก Search เพื่อทำการค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการ 72

73 ระบบจะแสดงกรมธรรม์ที่ท่านต้องการดังภาพ ด้านล่างจะมี ฟังก์ชั่นคัดลอกกรมธรรม์ (Copy Policy) เลือก Copy Policy แล้วคลิก “GO ดำเนินการต่อ” 73

74 ระบบจะ Copy ข้อมูลกรมธรรม์ ดังภาพ ท่านเพียงแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครอง และอื่นๆตามต้องการ จากนั้นทำตามขั้นตอนการออกกรมธรรม์ปกติค่ะ 74

75 75 เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้น ท่านก็จะได้รับเลขกรมธรรม์ใหม่ค่ะ หากเป็นการ Copy ออกกรมธรรม์ใหม่เนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมผิดพลาด ระวัง!! อย่าลืมทำการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมด้วยนะคะ

76 การส่งคำร้องขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ Send Endorsement Request 76

77 เลือก Send Endorsement Request แล้ว คลิก Go เพื่อดำเนินการต่อ การส่งคำร้องท่านสามารถส่งคำร้องเฉพาะกรมธรรม์นั้นๆ โดยการเข้าสู่ขั้นตอนการค้นหากรมธรรม์ เมื่อท่านค้นหากรมธรรม์ที่ต้องการพบแล้ว ให้คลิกปุ่ม Send Endorsement Request และคลิกปุ่ม ‘ดำเนินการต่อ’ ด้านหลัง 77

78 กรอกคำร้องพร้อมเหตุผล และคลิก “จัดส่ง” แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ให้ท่านพิมพ์รายละเอียดการขอยกเลิกตามตัวอย่าง ดังนี้ 1) ขอยกเลิก เนื่องจาก สะกดชื่อ/นามสกุลผู้เอาประกันภัย ผิด และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว หมายเลข A291XXXXXXX 2) ขอยกเลิก เนื่องจาก ที่อยู่ผู้เอาประกันภัยผิด และได้ ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว หมายเลข A291XXXXXXX 3) ขอยกเลิก เนื่องจาก ระบุรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ ผิด และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว หมายเลข A291XXXXXXX 4) ขอยกเลิก เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนวัน เดินทาง / เปลี่ยนระยะเวลาเดินทาง และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้วหมายเลข A291XXXXXXX 5) ขอยกเลิก เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแผน และได้ออกกรมธรรม์ใหม่แล้ว หมายเลข A291XXXXXXX 6) ขอยกเลิก เนื่องจาก วีซ่าผู้เอาประกันภัยไม่ผ่าน 7) ขอยกเลิก เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยยกเลิกการเดินทาง 78


ดาวน์โหลด ppt APRIL 2012, Bangkok, Thailand ATLAS Manual คู่มือการใช้งานใหม่ TBO Phase2 Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google