งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล http://www.newtronauction.com ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป

3 เลือกเข้าสู่การประมูล

4 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด ( ตามเอกสารลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password) เลือกประเภทของผู้ใช้งาน - เลือก Buyer เพื่อ login สำหรับหน่วยงานเจ้าของงานประมูล กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่บัญชีของท่าน

5 เลือก เพื่อเข้าดูสถานะตลาดที่ท่านเป็น เจ้าของ

6 รายการ งานประมูลที่ท่านเป็นเจ้าของ ตลาดเปิดการประมูล ตลาดปิดการประมูลไปแล้ว ตลาดยังไม่ถึงกำหนดเปิดการประมูล จากนั้นเลือกหมายเลขงาน ประมูลที่ต้องการ

7 รายละเอียดของงานประมูล เมื่อต้องการเข้าสู่ตลาด ให้กดปุ่ม เข้าสู่งานประมูล

8 หน้ายืนยันการเข้าสู่ตลาดการประมูล ( ท่านจำเป็นต้องมี Password สำหรับเข้างาน ) ( ตามเอกสารลงทะเบียน และแจ้ง Password สำหรับเข้างานประมูล ) ใส่ Password ของท่าน ( รหัสผู้ผ่านเจ้าของ งานประมูล ) เลือกระยะเวลาการ Update ข้อมูล ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ และ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้น กด OK เพื่อเข้างานประมูล

9 ตลาดยังไม่ถึงเวลาเปิดการ ประมูล สรุปยอดราคาต่ำสุดของ ผู้ค้าแต่ละราย ตารางรายละเอียดการเคาะ ราคา กดเพื่อดูสถานะ ของผู้ค้า กดเพื่อเปลี่ยนมุมมอง เป็นกราฟ

10 Join สถานการณ์เข้าร่วมงานประมูล ( มีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดย สมบูรณ์แล้ว ) Status สถานการณ์เชื่อมต่อระหว่าง ผู้ค้ากับระบบ Newtron-Auction กราฟแสดงราคา ( แกน Y) และ เวลา ( แกน X) เส้นสีแดงคือเส้นของเวลา ปัจจุบัน

11 มีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ สังเกตจากแถบ สถานะ Online สีเขียว

12 มีการเสนอราคาจากผู้ค้า เข้าสู่ระบบ

13 กราฟแสดงการเสนอราคา โดยกราฟจะทำการ Plot เฉพาะราคาที่ดีที่สุด ณ. เวลา นั้นๆ

14 เมื่อเข้าสู่ช่วงปิดสถานะ (Blinding Times)

15 ช่วงปิดสถานะ (Blinding Times) สัญญาณจะเปลี่ยนเป็น ไฟกระพริบ ในระหว่างนี้ ทางฝั่งผู้ค้าจะไม่เห็น สถานะราคาของตัวเอง

16 หากมีการเสนอราคา เท่ากันเกิดขึ้น

17 การต่อเวลาจะถูกต่อไปตามค่า ที่ตั้งไว้ ( จากตัวอย่างทำการตั้งไว้ที่ 5 นาที ) กราฟจะทำการขยายเวลาออกไป เองโดยอัตโนมัติ

18 หมดเวลาการ ประมูล

19 สามารถสั่งพิมพ์ราย สรุปผลการประมูล ได้จาก ระบบโดยตรง

20 ตัวอย่าง ใบสรุปผลงาน ประมูล

21


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google