งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล
ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป cdsavd

3 เลือกเข้าสู่การประมูล
cdsavd

4 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด (ตามเอกสารลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password) เลือกประเภทของผู้ใช้งาน - เลือก Buyer เพื่อ login สำหรับหน่วยงานเจ้าของงานประมูล กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่บัญชีของท่าน

5 เลือก เพื่อเข้าดูสถานะตลาดที่ท่านเป็นเจ้าของ

6 รายการ งานประมูลที่ท่านเป็นเจ้าของ
ตลาดเปิดการประมูล ตลาดปิดการประมูลไปแล้ว ตลาดยังไม่ถึงกำหนดเปิดการประมูล จากนั้นเลือกหมายเลขงานประมูลที่ต้องการ

7 รายละเอียดของงานประมูล
เมื่อต้องการเข้าสู่ตลาด ให้กดปุ่ม เข้าสู่งานประมูล

8 หน้ายืนยันการเข้าสู่ตลาดการประมูล (ท่านจำเป็นต้องมี Passwordสำหรับเข้างาน)
เลือกระยะเวลาการ Update ข้อมูล ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ และประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้น กด OKเพื่อเข้างานประมูล

9 กดเพื่อดูสถานะของผู้ค้า
ตลาดยังไม่ถึงเวลาเปิดการประมูล สรุปยอดราคาต่ำสุดของผู้ค้าแต่ละราย ตารางรายละเอียดการเคาะราคา กดเพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นกราฟ

10 Join สถานการณ์เข้าร่วมงานประมูล (มีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยสมบูรณ์แล้ว)
Status สถานการณ์เชื่อมต่อระหว่างผู้ค้ากับระบบ Newtron-Auction กราฟแสดงราคา (แกนY) และเวลา (แกนX) เส้นสีแดงคือเส้นของเวลาปัจจุบัน

11 มีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ สังเกตจากแถบสถานะ Online สีเขียว

12 มีการเสนอราคาจากผู้ค้าเข้าสู่ระบบ

13 กราฟแสดงการเสนอราคา โดยกราฟจะทำการ Plot เฉพาะราคาที่ดีที่สุด ณ

14 เมื่อเข้าสู่ช่วงปิดสถานะ (Blinding Times)

15 ช่วงปิดสถานะ(Blinding Times)
สัญญาณจะเปลี่ยนเป็น ไฟกระพริบ ในระหว่างนี้ ทางฝั่งผู้ค้าจะไม่เห็นสถานะราคาของตัวเอง

16 หากมีการเสนอราคาเท่ากันเกิดขึ้น

17 การต่อเวลาจะถูกต่อไปตามค่าที่ตั้งไว้ (จากตัวอย่างทำการตั้งไว้ที่ 5 นาที)
กราฟจะทำการขยายเวลาออกไปเองโดยอัตโนมัติ

18 หมดเวลาการประมูล

19 สามารถสั่งพิมพ์ราย สรุปผลการประมูล ได้จากระบบโดยตรง

20 ตัวอย่าง ใบสรุปผลงานประมูล

21 cdsavd


ดาวน์โหลด ppt cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google