งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

2  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.  นักวิทยาศาสตร์ สมาคมนักวิทยาศาสตร์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ

3  ในต่างประเทศ  นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล  สมาคมนักวิทยาศาสตร์ประเทศ สหรัฐอเมริกา  สมาคมนักวิทยาศาสตร์ประเทศสหราช อาณาจักร

4  สมาคมทางวิชาชีพ  แพทยสภา ▪  สภาเทคนิคการแพทย์ ▪  สภาวิศวกร ▪ x.php x.php  สมาคมดาราศาสตร์ ▪

5  โรงเรียนสอน / สถาบันการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

6  หน่วยงานวิจัย  สภาวิจัยแห่งชาติ ▪  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ▪ p?pages=home p?pages=home  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ▪ p p  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ▪

7  ห้องสมุด  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  ห้องสมุดทางการวิจัย วิทยาศาสตร์  ห้องสมุดทางด้านสาธารณสุข การพยาบาล  ห้องสมุดทางการเกษตร

8  ศูนย์ข้อมูล / ศูนย์สารสนเทศ  ศูนย์ข้อมูลข่าวด้านเวชภัณฑ์ ▪  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมี ▪  ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ▪

9  ฐานข้อมูลออนไลน์  SpringerLink-Journal  Science Direct  ISI web of Knowledge  IEEE  ACM

10  MICROMEDEX  BioOne  IOP  Pubmed  ACS Publication  EBSCO  ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยมหิดล  resource/databases.php resource/databases.php

11  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  E-journal.org ▪

12  ให้นักศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศจำแนก ตามประเภทที่เรียนตามหัวข้อ โดยให้ค้นคว้า ตามสาขาดังต่อไปนี้ ▪ เคมี ▪ ชีววิทยา ▪ ฟิสิกส์ ▪ คณิตศาสตร์ ▪ แพทยศาตร์ ▪ เกษตรศาสตร์ ▪ วิศวกรรมศาสตร์ ▪ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ▪ ดาราศาสตร์  นำเสนอสัปดาห์หน้า โดยให้บอกรายละเอียดของ แต่ละแหล่งโดยละเอียด


ดาวน์โหลด ppt อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  ในประเทศ  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google