งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมโครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัย รังสิต ณัฐพัชร์ หลวงพล, ผศ. ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมโครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัย รังสิต ณัฐพัชร์ หลวงพล, ผศ. ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมโครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัย รังสิต ณัฐพัชร์ หลวงพล, ผศ. ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 Why?

3 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

4

5

6 Smart Classroom

7 RSU Smart Classroom เพื่อให้มีการใช้งานอุปกรณ์ Smart e-Board ร่วมกับ Tablet ให้เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้การใช้งานจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ ทำให้เกิด นวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน Objective

8  Hardware  Smart e-Board  Tablet  Network  Software  Classroom Management  Apps Attendance  Peopleware  Teacher & Staff  Learning Plan Prepare

9 Component of Smart Classroom

10 Interactive e-Board

11 สถานที่ติดตั้ง Samsung Smart Board อาคาร คณะ / หน่วยงาน จำนวน 1 สำนักงานหน่วยงานต่าง ๆ 1 2 คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1 3 คณะศิลปศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1 4 คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ 2 5 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์, RSU Cyber U 1 10 วิทยาลัยดนตรี 1 11 คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สถาบันภาษา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 15 คณะนิเทศศาสตร์ 1

12 Tablet for Student

13 Network

14 Software Console Classroom Management

15 จัดอบรมการใช้งาน Interactive e-Board และ Tablet ผู้เข้าอบรม อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ที่สนใจ ฝึกอบรมการใช้งาน

16 ฝึกอบรมการใช้งาน

17 แผนการประยุกต์ใช้ วิชาธรรมาธิปไตย 4,000 คน การเช็คชื่อเข้าเรียน ระบบ infrastructure Application รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Paper less ใช้ Galaxy Note 10.1 Tablet eBook + YouTube Google App VDO clip presentation email@rsu

18 การสำรวจการใช้งาน

19  ปัญหาและอุปสรรค  ข้อจำกัดของขนาดหน้าจอ  ความซับซ้อนของระบบ และเทคโนโลยี  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางในอนาคต  รูปแบบการเรียนการสอน ต้องมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สภาพห้องเรียน wifi และระบบซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง Conclusion


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมโครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัย รังสิต ณัฐพัชร์ หลวงพล, ผศ. ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google