งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา ) นักศึกษาวิชาเอกการตลาด ให้อ้างอิงข้อมูลจากแผนการศึกษา และการประชุมวิชาเอกการตลาด

2 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 คำแนะนำเบื้องต้นในการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เรียนการตลาดเป็นวิชาโท  ตรวจสอบวิชา Pre และลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็น Pre ก่อน  วิชาที่ Pre เนื้อหาง่ายกว่าวิชาที่ Pre สูงขึ้นไป (ไม่ต้องกังวลถ้าจะเรียนวิชาระดับ 400 ที่ Pre )  บางวิชาจะกำหนดเงื่อนไข For Majors Only ไม่แนะนำให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาโท (แต่ถ้าสนใจจริง ๆ สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขออนุญาตลงทะเบียน)  เลือกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจของตนเองและสอดคล้อง กับการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  หนังสือวิชาหลักการตลาด เก็บไว้ใช้ทบทวนพื้นฐานสำหรับวิชา อื่น ๆ ที่จะศึกษาต่อไป

3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 วิชาโทบริหารธุรกิจ – แขนงวิชาบริหารธุรกิจทั่วไป (BA รวม) 702… (การเงิน) 703… (การจัดการ) 705… (705211) 702/703/705… วิชา ที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ต้องไม่ซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ตามหลักสูตรของนักศึกษา เช่น ถ้าซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ให้เลือก วิชาอื่นเพิ่มเติม * ตรวจสอบกระบวนวิชา ที่ไม่อนุญาตให้นับเป็นวิชาโท ได้ที่งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 วิชาโทบริหารธุรกิจ – แขนงวิชาการตลาด วิชา และ ต้องไม่ซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ตามหลักสูตรของนักศึกษา ถ้าซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ให้เลือก วิชาอื่นเพิ่มเติม Marketing Principles Buyer Behavior 705…

5 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 วิชาโทเลือก – กลุ่มส่วนประสมการตลาดพื้นฐาน และกระบวนวิชาพื้นฐานอื่น ๆ Marketing Principles Product & Price Channels (Place) MarCom (Promotion) Principles of Branding Marketing Environment Analysis Buyer Behavior บังคับสำหรับ วิชาโทการตลาด แต่ไม่บังคับ สำหรับ BA รวม

6 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 วิชาโทเลือก - กลุ่มสื่อสารการตลาด Buyer Marketing Principles Advertising MarCom Direct Marketing Sales Promotion Marketing PR Event, Exhibition & Fair IMC Sales Management

7 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 วิชาโทเลือก - กลุ่มการตลาดเฉพาะด้าน Marketing Principles International Marketing Services Marketing E-Marketing Industrial Marketing Tourism Marketing Hospitality Marketing Retail Management Social Marketing

8 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 วิชาโทเลือก – กลุ่มข้อมูลการตลาด และการวิเคราะห์การตลาด Marketing Environment Analysis Marketing Research Case Problems in Marketing MKIS Marketing Principles Buyer Behavior Stat 1 ควรมีพื้นฐาน วิชาบัญชี

9 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 วิชาโทเลือก – กลุ่มกลยุทธ์การตลาดขั้นสูง Buyer MarCom CRM IMC Channels Logistics & SCM Strategic Branding Strategic Marketing Product + Price Prin. Branding

10 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 วิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2555 (ดูประกาศอีกครั้งในช่วงลงทะเบียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) 344 Buyer 345 Social 344 Buyer 442 Services 343 Research 451 Strategic Branding 438 MPR 461 Retail 448 CRM 326 Product + Price 435 Direct 449 MK Envi Analysis 332 MarCom 492 Strategic Marketing MTh TuF * ตรวจสอบวิชา Pre ก่อนลงทะเบียน


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google