งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer

2 ขั้นตอนระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยหาหมอ ลงการรักษา Diag ยา ให้ครบถ้วน ลงข้อมูลส่งต่อใน HosXP เข้าโปรแกรม ThaiRefer พิมพ์ใบส่งตัวให้ผู้ป่วยถือไป

3 วิธีการใช้งาน ThaiRefer ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด

4 ส่วนประกอบของThaiRefer

5 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

6 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

7 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

8 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

9 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

10 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

11 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

12 สามปุ่มมหัศจรรย์

13 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

14 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

15 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

16 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

17 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

18 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

19 วิธีการใช้งาน ThaiRefer
Diag, ICD-10 ลงข้อมูล แต่ทำไมใน Thairefer ไม่ขึ้น

20 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

21 วิธีการใช้งาน ThaiRefer
หากต้องการเพิ่มเติมสามารถเพิ่มไปได้ โดยพิมพ์ลงในช่องได้เลย แต่ข้อมูลจะไม่ไปบันทึกที่ HosXP

22 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

23 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

24 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

25 คำถามที่พบบ่อย Q : รหัสเข้า Thairefer เป็นรหัสอันเดียวกับ HosXP ใช่หรือไม่ A : ไม่ใช่ จะใช้เป็นรหัสแต่ละแผนกแทน Q : ถ้าไม่ลงข้อมูลใน HosXP ให้ครบ สามารถส่งตัวในThaireferได้หรือไม่ A : ส่งได้ แต่ข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่ถูกดึงมา ผู้ส่งต้องกรอกเอง Q : ลงข้อมูลใน Thairefer ครบแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปบันทึก HosXP หรือไม่ A : ไม่ เพราะข้อมูลเดินแค่ทางเดียว จาก HosXP ไป Thairefer เท่านั้น

26 วิธีการใช้งาน ThaiRefer
Q : ลงข้อมูลส่งตัวใน Thairefer แล้วต้องลงใน HosXP ด้วยหรือเปล่า A : ณ ตอนนี้ยังต้องลงควบคู่กับไป เนื่องจาก แฟ้ม ใช้ HosXP ในการส่งเข้ากระทรวง แต่ในอนาคตจะไม่ต้องลงในHosXP เพราะมีตัว ส่งของ Thairefer เป็นของตัวเอง Q : กดส่งข้อมูลไม่ได้ ขึ้น Error เกิดจากอะไรได้บ้าง A : เกิดได้หลายส่วนครับ ข้อผิดพลาดของโปรแกรม, ของผู้บันทึก, ระบบอินเตอร์เน็ต, ระบบเครือข่ายของกระทรวง

27 วิธีการใช้งาน ThaiRefer
Q : ไม่กดเซฟดราฟ แต่กดส่งข้อมูลเลย ใบส่งตัวจะถูกเก็บอยู่หรือเปล่า A : ใบส่งตัวทุกใบที่กดเซฟดราฟ หรือ ส่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ใน ฐานข้อมูลของ รพ สามารถดูย้อนหลังรายวัน/เดือน/ปี ได้ Q : ไม่ลง ICD-10 ใน Thairefer ได้หรือไม่ A : ได้ครับ แต่จะมีปัญหาเวลานับยอดรวมสรุป เช่น ตาแดง ท้องร่วง มีทั้งหมดกี่ราย


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google