งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer. ขั้นตอนระบบการส่ง ต่อ ผู้ป่วยหา หมอ ลงข้อมูล ส่งต่อใน HosXP เข้า โปรแกร ม ThaiRef er ลงการ รักษา Diag ยา ให้ ครบถ้วน พิมพ์ใบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer. ขั้นตอนระบบการส่ง ต่อ ผู้ป่วยหา หมอ ลงข้อมูล ส่งต่อใน HosXP เข้า โปรแกร ม ThaiRef er ลงการ รักษา Diag ยา ให้ ครบถ้วน พิมพ์ใบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer

2 ขั้นตอนระบบการส่ง ต่อ ผู้ป่วยหา หมอ ลงข้อมูล ส่งต่อใน HosXP เข้า โปรแกร ม ThaiRef er ลงการ รักษา Diag ยา ให้ ครบถ้วน พิมพ์ใบ ส่งตัวให้ ผู้ป่วยถือ ไป

3 วิธีการใช้งาน ThaiRefer ตัวอักษรพิมพ์ เล็กทั้งหมด

4 ส่วนประกอบของ ThaiRefer

5 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

6

7

8

9

10

11

12 สามปุ่มมหัศจรรย์

13 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

14

15

16

17

18

19 Diag, ICD-10 ลง ข้อมูล แต่ทำไมใน Thairefer ไม่ขึ้น

20 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

21 หากต้องการเพิ่มเติม สามารถเพิ่มไปได้ โดยพิมพ์ลงในช่องได้ เลย แต่ข้อมูลจะไม่ไป บันทึกที่ HosXP

22 วิธีการใช้งาน ThaiRefer

23

24

25 คำถามที่พบบ่อย Q : รหัสเข้า Thairefer เป็นรหัสอัน เดียวกับ HosXP ใช่หรือไม่ A : ไม่ใช่ จะใช้เป็นรหัสแต่ละแผนกแทน Q : ถ้าไม่ลงข้อมูลใน HosXP ให้ครบ สามารถ ส่งตัวใน Thairefer ได้หรือไม่ A : ส่งได้ แต่ข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่ถูกดึงมา ผู้ส่งต้องกรอกเอง Q : ลงข้อมูลใน Thairefer ครบแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะ ถูกส่งไปบันทึก HosXP หรือไม่ A : ไม่ เพราะข้อมูลเดินแค่ทางเดียว จาก HosXP ไป Thairefer เท่านั้น

26 วิธีการใช้งาน ThaiRefer Q : ลงข้อมูลส่งตัวใน Thairefer แล้วต้องลงใน HosXP ด้วยหรือเปล่า A : ณ ตอนนี้ยังต้องลงควบคู่กับไป เนื่องจาก 21 43 แฟ้ม ใช้ HosXP ในการส่งเข้ากระทรวง แต่ในอนาคตจะไม่ ต้องลงใน HosXP เพราะมีตัว ส่งของ Thairefer เป็นของตัวเอง Q : กดส่งข้อมูลไม่ได้ ขึ้น Error เกิดจาก อะไรได้บ้าง A : เกิดได้หลายส่วนครับ ข้อผิดพลาดของ โปรแกรม, ของผู้บันทึก, ระบบอินเตอร์เน็ต, ระบบเครือข่ายของ กระทรวง

27 วิธีการใช้งาน ThaiRefer Q : ไม่กดเซฟดราฟ แต่กดส่งข้อมูลเลย ใบ ส่งตัวจะถูกเก็บอยู่หรือเปล่า A : ใบส่งตัวทุกใบที่กดเซฟดราฟ หรือ ส่ง ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ใน ฐานข้อมูลของ รพ สามารถดูย้อนหลัง รายวัน / เดือน / ปี ได้ Q : ไม่ลง ICD-10 ใน Thairefer ได้ หรือไม่ A : ได้ครับ แต่จะมีปัญหาเวลานับยอดรวม สรุป เช่น ตาแดง ท้องร่วง มีทั้งหมดกี่ราย


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมส่งต่อ ThaiRefer. ขั้นตอนระบบการส่ง ต่อ ผู้ป่วยหา หมอ ลงข้อมูล ส่งต่อใน HosXP เข้า โปรแกร ม ThaiRef er ลงการ รักษา Diag ยา ให้ ครบถ้วน พิมพ์ใบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google