งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2549
วันที่ 14 เมษายน 2549

2 แผนที่แสดงจุดตรวจ วันที่ 14 เมษายน 2549

3 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุวันที่ 13 เมษายน 2549
จุดเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ จุดเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต

4 ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2548
วัน /เดือน /ปี ผลการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) (-)ต่ำกว่า (+)สูงกว่า 7 เมษายน 2548 - 7 เมษายน 2549 3 + 3 8 เมษายน 2548 5 8 เมษายน 2549 9 +4 9 เมษายน 2548 8 9 เมษายน 2549 7 -1 10 เมษายน 2548 10 10 เมษายน 2549 2 - 8 11 เมษายน 2548 11 เมษายน 2549 12 เมษายน 2548 18 12 เมษายน 2549 4 -14 13 เมษายน 2548 29 13 เมษายน 2549 12 -17 14 เมษายน 2548 21 14 เมษายน 2549 -11 15 มกราคม 2548 15 เมษายน 2549 16 มกราคม 2548 22 16 เมษายน 2549 รวม 147 52 - 95

5 ตารางเปรียบเทียบสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตกับเป้าหมายการคาดคะเน
วัน /เดือน ผลการเกิดอุบัติเหตุจริง (-)ต่ำกว่า (+)สูงกว่า คิดเป็น % เสียชีวิต บาดเจ็บ 7 เมษายน 2 1 -6 - 96 25 1.03 8 เมษายน 9 -5 - 87 12.5 9.27 9 เมษายน - 78 10 เมษายน - 76 2.06 11 เมษายน 5 -71 5.15 12 เมษายน 4 -4 -67 4.12 13 เมษายน 13 -54 13.40 14 เมษายน 10 -2 -44 10.30 15 เมษายน 16 เมษายน รวม 6 31 75 54.30 เป้าหมายการคาดคะเน เสียชีวิต บาดเจ็บ 8 97

6 กราฟแสดงผลการเรียกตรวจเปรียบเทียบกับผลการดำเนินคดี

7 แผนภูมิปริมาณการเรียกตรวจตามมาตรการ

8 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามเพศ

9 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามอายุ

10 กราฟแสดงประเภทยานพาหนะ

11 กราฟแสดงลักษณะที่อยู่

12 กราฟแสดงลักษณะสถานะ

13 กราฟแสดงยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

14 กราฟแสดงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

15 กราฟแสดงประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

16 กราฟแสดงบริเวณจุดเกิดเหตุ

17 กราฟแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

18 สถิติ สะสมตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 – วันที่ 13 เมษายน 2549
สรุป สถิติ สะสมตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 – วันที่ 13 เมษายน 2549

19 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุจากวันที่ 7 เมษายน – 14 เมษายน 2549
จุดเกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิต

20 กราฟแสดงผลการเรียกตรวจเปรียบเทียบกับผลการดำเนินคดี

21 แผนภูมิปริมาณการเรียกตรวจตามมาตรการ

22 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามเพศ

23 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามอายุ

24 กราฟแสดงลักษณะที่อยู่

25 กราฟแสดงลักษณะสถานะ

26 กราฟแสดงประเภทยานพาหนะ

27 กราฟแสดงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

28 กราฟแสดงประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

29 กราฟแสดงบริเวณจุดเกิดเหตุ

30 กราฟแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

31 แล้วเที่ยวปลอดภัย ที่เมืองกาญจน์
รักษ์ ประเพณีไทย ขอพรผู้ใหญ่ แล้วเที่ยวปลอดภัย ที่เมืองกาญจน์


ดาวน์โหลด ppt สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google