งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่แสดงจุดตรวจ วันที่ 14 เมษายน 2549 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุวันที่ 13 เมษายน 2549 จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้บาดเจ็บ จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้เสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่แสดงจุดตรวจ วันที่ 14 เมษายน 2549 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุวันที่ 13 เมษายน 2549 จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้บาดเจ็บ จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้เสียชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่แสดงจุดตรวจ วันที่ 14 เมษายน 2549

3 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุวันที่ 13 เมษายน 2549 จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้บาดเจ็บ จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้เสียชีวิต

4 ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2548 วัน / เดือน / ปีผลการเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) วัน / เดือน / ปีผลการเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) (-) ต่ำ กว่า (+) สูง กว่า 7 เมษายน 2548 - 7 เมษายน 2549 3+ 3 8 เมษายน 2548 5 8 เมษายน 2549 9+4 9 เมษายน 2548 8 9 เมษายน 2549 7 10 เมษายน 2548 10 10 เมษายน 2549 2- 8 11 เมษายน 2548 5 11 เมษายน 2549 5- 12 เมษายน 2548 18 12 เมษายน 2549 4-14 13 เมษายน 2548 29 13 เมษายน 2549 12 -17 14 เมษายน 2548 21 14 เมษายน 2549 10-11 15 มกราคม 2548 29 15 เมษายน 2549 16 มกราคม 2548 22 16 เมษายน 2549 รวม 14752- 95

5 ตารางเปรียบเทียบสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต กับเป้าหมายการคาดคะเน วัน / เดือน ผลการเกิด อุบัติเหตุจริง (-) ต่ำกว่า (+) สูงกว่า คิดเป็น % เสีย ชีวิต บาดเ จ็บ เสีย ชีวิต บาดเ จ็บ เสียชี วิต บาดเ จ็บ 7 เมษายน 21-6- 96251.03 8 เมษายน 19-5- 87 12.5 9.27 9 เมษายน 09-5- 7809.27 10 เมษายน 02-5- 7602.06 11 เมษายน 05-5-7105.15 12 เมษายน 14-4-6712.54.12 13 เมษายน 013-4-54013.4 0 14 เมษายน 210-2-442510.3 0 15 เมษายน 16 เมษายน รวม 6317554.3 0 เป้าหมายการ คาดคะเน เสียชีวิ ต บาดเจ็ บ 897

6 กราฟแสดงผลการเรียกตรวจเปรียบเทียบกับ ผลการดำเนินคดี

7 แผนภูมิปริมาณการเรียกตรวจตามมาตรการ

8 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตาม เพศ

9 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จำแนกตามอายุ

10 กราฟแสดงประเภทยานพาหนะ

11 กราฟแสดงลักษณะที่อยู่

12 กราฟแสดงลักษณะสถานะ

13 กราฟแสดงยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

14 กราฟแสดงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

15 กราฟแสดงประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

16 กราฟแสดงบริเวณจุดเกิดเหตุ

17 กราฟแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

18 สถิติ สะสมตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 – วันที่ 13 เมษายน 2549 สรุป

19 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุจากวันที่ 7 เมษายน – 14 เมษายน 2549 จุดเกิด อุบัติเหตุ จุดเกิดอุบัติเหตุ ที่เสียชีวิต

20 กราฟแสดงผลการเรียกตรวจเปรียบเทียบกับ ผลการดำเนินคดี

21 แผนภูมิปริมาณการเรียกตรวจตามมาตรการ

22 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตาม เพศ

23 กราฟแสดงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จำแนกตามอายุ

24 กราฟแสดงลักษณะที่อยู่

25 กราฟแสดงลักษณะสถานะ

26 กราฟแสดงประเภทยานพาหนะ

27 กราฟแสดงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

28 กราฟแสดงประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

29 กราฟแสดงบริเวณจุดเกิดเหตุ

30 กราฟแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

31


ดาวน์โหลด ppt แผนที่แสดงจุดตรวจ วันที่ 14 เมษายน 2549 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุวันที่ 13 เมษายน 2549 จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้บาดเจ็บ จุดเกิดอุบัติเหตุมี ผู้เสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google