งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Facebook Research’s Name Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Facebook Research’s Name Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 facebook Research’s Name Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to ________Latest Single “_________” Search Insert A Picture Info Photos (#) Sources Update StatusAdd photo/video Type status here Friends  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  Edit ProfileView As… Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS PROCESS SKILLS OF FOURTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY PROJECT APPROACH By Wanwilai Hongthong April 6 at 9:00 pm Jakkrapong Paentong สวัสดีครับคุณ วรรณ์วิไล ขอบคุณมากนะครับที่รับแอดผม ผมขอเรียกว่า พี่วรรณ์วิไล นะครับ 16 สิงหาคม เวลา 12:57 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ค่ะ ยินดีค่ะ 16 สิงหาคม เวลา 12:59 น. ถูกใจ Jakkrapong Paentong งานวิจัยนี้เป็นวิทยานิพนธ์จบ ป โทใช่ไหมครับ? 16 สิงหาคม เวลา 13:05 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ค่ะ กว่าจะจบได้ อาจารย์ เคี่ยวเข็ญพี่มากเลยนะน้อง 16 สิงหาคม เวลา 13:08 น. ถูกใจ

2 facebook Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to ________Latest Single “_________” Name the DVD Available on DVD Comment about your favorite DVD April 6 at 9:00 pm Search  Chat(0) Insert A Picture Info Photos (#) Sources Update StatusAdd photo/video Type status here Friends  Edit ProfileView As… Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help April 6 at 9:00 pm Wanwilai Hongthong One Group Pretest- Posttest Design ค่ะ 16 สิงหาคม เวลา 13:16 น. ถูกใจ Jakkrapong Paentong กลุ่มตัวอย่างล่ะพี่? 16 สิงหาคม เวลา 13:18 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ป.4 รร คลองต้นไทร(สุขล้อม อุทิศ) กรุงเทพฯ จำนวน 23 คนค่ะ ภาคเรียน2 ปี 2551 ค่ะ 16 สิงหาคม เวลา 13:20 น. ถูกใจ Jakkrapong Paentong งานวิจัยนี้เน้นทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ด้านใดครับ?? 16 สิงหาคม เวลา 13:10 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong เน้นทุกทักษะแหละค่ะ ไม่ว่าจะ เป็น ทักษะการสื่อสาร นำเสนอ ให้เหตุผล เชื่อมโยง และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คะ 16 สิงหาคม เวลา 13:12 น. ถูกใจ Jakkrapong Paentong อืมม แผนการวิจัยล่ะครับ? 16 สิงหาคม เวลา 13:15 น. ถูกใจ

3 facebook Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to ________Latest Single “_________” Name the DVD Available on DVD Comment about your favorite DVD Search  Chat(0) Insert A Picture Info Photos (#) Sources Update StatusAdd photo/video Type status here Friends  Edit ProfileView As… Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help Jakkrapong Paentong เครื่องมือที่ใช้วิจัยมีอะไรบ้าง ครับ? ผมอยากดูแผนการสอนพี่หน่อยครับ 16 สิงหาคม เวลา 13:23 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong สักครู่ นะค่ะ ปกติไม่ให้ใครง่ายๆ นะคะหนิ 16 สิงหาคม เวลา 13:25 น. ถูกใจ Jakkrapong Paentong เพื่อการศึกษาครับพี่ รับรองผม ไม่เอาไปเพื่อการค้าแน่นอน อิอิ 16 สิงหาคม เวลา 13:28 น. ถูกใจ 16 สิงหาคม เวลา 13:30 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ค่ะ พี่ก็แซวเล่นเฉยๆ ถ้าเพื่อ ประโยชน์ต่อการศึกษาพี่ก็ไม่หวงอยู่แล้ว เอานี่ดาวน์โหลด ไปโลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด

4 facebook Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to ________Latest Single “_________” Name the DVD Available on DVD Comment about your favorite DVD Search  Chat(0) Insert A Picture Info Photos (#) Sources Update StatusAdd photo/video Type status here Friends  Edit ProfileView As… Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help 16 สิงหาคม เวลา 13:45 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ดาวน์โหลดเลยนะน้อง พี่ให้หมด เลย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 Introduction of Project.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 Choose name project.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 Outline of Project.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 Report of Project.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด

5 facebook Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to ________Latest Single “_________” Name the DVD Available on DVD Comment about your favorite DVD Search  Chat(0) Insert A Picture Info Photos (#) Sources Update StatusAdd photo/video Type status here Friends  Edit ProfileView As… Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help 16 สิงหาคม เวลา 13:50 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong แผนสุดท้ายค่ะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 Present of Project.pdf Download ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด การแก้ไขการอัพโหลด Jakkrapong Paentong รบกวนพี่อีกนิดครับ การวิเคราะห์ ข้อมูลของพี่ใช้อะไรบ้างครับ? 16 สิงหาคม เวลา 14:05 น. ถูกใจ Jakkrapong Paentong กราบขอบพระคุณพี่มากครับ 16 สิงหาคม เวลา 14:00 น. ถูกใจ 16 สิงหาคม เวลา 14:07 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ t-test และ content analysis ค่ะ Jakkrapong Paentong ผลการวิจัยอ่ะครับ เป็นอย่างไร บ้างครับ 16 สิงหาคม เวลา 14:08 น. ถูกใจ

6 facebook Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to ________Latest Single “_________” Name the DVD Available on DVD Comment about your favorite DVD Search  Chat(0) Insert A Picture Info Photos (#) Sources Update StatusAdd photo/video Type status here Friends  Edit ProfileView As… Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help 16 สิงหาคม เวลา 13:50 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ผลการเรียนสาระเรขาคณิตสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 นร.มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนค่ะ Jakkrapong Paentong อันนี้สุดท้ายจริงๆพี่ ถ้าผมจะทำ วิจัยในแนวเดียวกันนี้พี่มีข้อแนะนำอะไรบ้างครับ 16 สิงหาคม เวลา 14:12 น. ถูกใจ 16 สิงหาคม เวลา 14:10 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ทักษะกระบวนการด้านคณิต ภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง ตามลำดับคือ สื่อสาร สื่อความหมาย นำเสนอ ให้เหตุผล เชื่อมโยง ส่วนทักษะความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอยู่ใน ระดับปานกลางค่ะ Jakkrapong Paentong ผมคิดว่าผมจะทำเนื้อหา ม.6 อ่ะ ครับ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 16 สิงหาคม เวลา 14:15 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ถ้าน้องจะทำก็อาจจะนำไปปรับ ใช้กับ นร. ระดับอื่น เนื้อหาอื่น หรือวิชาอื่นไปเลยค่ะ 16 สิงหาคม เวลา 14:13 น. ถูกใจ

7 facebook Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to ________Latest Single “_________” Name the DVD Available on DVD Comment about your favorite DVD Search  Chat(0) Insert A Picture Info Photos (#) Sources Update StatusAdd photo/video Type status here Friends  Edit ProfileView As… Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help 16 สิงหาคม เวลา 13:50 น. ถูกใจ Wanwilai Hongthong ดีเลยค่ะ สนับสนุน และเป็น กำลังใจให้ค่ะ มีปัญหาปรึกษา เฟสมาถามพี่ได้ตลอดเวลาค่ะ Jakkrapong Paentong ครับขอบคุณมากนะครับพี่ ผมได้ ที่ปรึกษาแล้ว เย้ๆๆ 16 สิงหาคม เวลา 14:12 น. ถูกใจ

8  Edit facebook Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quotes Do you like …? Text Name the DVD Available on DVD Comment about your favorite DVD Search  Chat (0) Insert A Picture Info Photos (#) Friends Sources  Edit ProfileView As… Relationship Status: Religious Views: Birthday: Hometown: Networks: Email: Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help นางสาววรรณ์วิไล หงษ์ทอง 47/2 หมู่ 1 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2545 สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาหลักสูตร และวิธีการสอน วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2547 ศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัย ศิลปากร พ.ศ.2545-2548 ครูโรงเรียนสกลวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2548-ปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อม อุทิศ)สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ชื่อ ที่อยู่  Edit ประวัติการทำงาน  Edit

9 facebook Your Person’s Name  Photos Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quotes Tired of grainy, poor quality pictures? Get a Kodak Pix 5.001 and make your memories last forever Insert ad Search  Chat (0) Info Photos (#) Friends Sources  Edit ProfileView As… Your Photos See All: Photos Videos Take a photo tegether We are ready to work Place photo here We are in unity Place photo here Teacher is teaching Place photo here Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help

10 facebook Your Person’s Name Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quotes Do you like MLA style …? View Slideshow and click on the picture above for more info about MLA style and examples! Be the first person to own the MLA Style Manual!! Ad paid for by Barnes & Noble® Search  Chat (0) Info Photos (#) Friends Sources Files Reseach  Edit Fulltext Works Cited - Images  Edit  Edit ProfileView As… Cite all sources used to get pictures for project using MLA style. This means any image you found on a search engine (Google) or Clip Art. You cannot just put Google.com as the website. The web address needs to be the website where that image was originally posted Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help Download แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ Download แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ Download แบบทดสอบวัดผลเรียนรู้เรขาคณิต Download แบบสอบถามความคิดเห็น

11 facebook Your Person’s Name  Friends Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quotes Wanna hang out with your friends? Come to Sparkles!! (We do birthday parties) Insert ad Search  Chat (0) Info Photos (#) Friends Sources  Edit ProfileView As… Type a friend’s name X Friend One Insert profile pic for friend 1  Friends Friend Two Insert profile pic for friend 2  Friends Friend Three Insert profile pic for friend 3  Friends Facebook © 2011  English (US)About  Advertising  Create a Page Developers  Privacy  Terms  Help


ดาวน์โหลด ppt Facebook Research’s Name Person’s Name HereHome Wall Type 2 quotes here that your person said or you think they would say Quote Do you like …? Listen to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google