งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๑. เข้าใช้งานชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๑. เข้าใช้งานชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๑. เข้าใช้งานชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕

2 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๒. สร้างใหม่ด้วยเมนู File – New คลิกซ้าย

3 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๓. เกิดหน้าต่างแสดงคุณสมบัติของ ภาพที่จะสร้างใหม่

4 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๓. ปรับคุณสมบัติของภาพที่จะ สร้างใหม่ให้เหมาะสม

5 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ส่วน Image Size ควรมีขนาดใหญ่พอควร ป้องกันภาพแตกลายงา ความกว้าง และความสูง ควรเท่า มาตรฐานของ จอภาพ ความละเอียด ของภาพควร ให้เป็นไปตาม อัตโนมัติ ชื่อของภาพ เติมชื่อหรือไม่ ก้อได้ รูปแบบของ Content ปรับ ตาม วัตถุประสงค์

6 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๔. เมื่อเรียบร้อยคลิก OK เข้าสู่หน้าต่าง พร้อมที่จะทำงาน

7 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๕. เรียกใช้ภาพที่ต้องการนำมาจัดเรียงจากที่ ต่างๆด้วย File - Open

8 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๖. คลิกซ้ายแช่ที่ภาพเปิดใหม่ ลากไป ปล่อยที่บริเวณชิ้นงาน

9 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๗. ปิดหน้าต่างภาพต้นฉบับ เรียกเมนู Edit – Free Transform

10 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๘. เกิดกรอบภาพ ให้ย้ายกรอบและเปลี่ยน ขนาดให้เหมาะสม

11 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๙. เมื่อเหมาะสมแล้วกด Enter ยกเลิก Free Transform แล้วเริ่มนำภาพมาเพิ่มอีก

12 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๑๐. ทำการบันทึกเป็นไฟล์.psd เพื่อเก็บไว้แก้ไข ภายหลังในโฟลเดอร์ที่ต้องการ

13 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๑๑. หลังจากนั้นให้ Export เป็นไฟล์ภาพ format ที่ต้องการ

14 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๑๒. ไฟล์ภาพที่ได้สามารถนำไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๒ การเรียงภาพหลายภาพเป็นภาพ เดียวกัน ๑. เข้าใช้งานชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google