งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บอกลำดับขั้นการ เย็บประกอบ ตัวกระโปรงได้ อย่างถูกต้อง 2. ใช้เทคนิคการเย็บตามลำดับ ขั้นตอนได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บอกลำดับขั้นการ เย็บประกอบ ตัวกระโปรงได้ อย่างถูกต้อง 2. ใช้เทคนิคการเย็บตามลำดับ ขั้นตอนได้ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. บอกลำดับขั้นการ เย็บประกอบ ตัวกระโปรงได้ อย่างถูกต้อง 2. ใช้เทคนิคการเย็บตามลำดับ ขั้นตอนได้ถูกต้อง

3 หัวข้อเรื่อง ศึกษา ขั้นตอนการเย็บ ประกอบกระโปรง ออกโปรแกรม

4 การเย็บกันยืด เพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณแนว โค้งของเอวยืด จึงจำเป็นจะต้องเย็บกันยืด วิธี เย็บกันยืดให้เย็บห่างจากรอยเย็บ 0.2 ซ. ม ด้วยฝีเข็มธรรมดาบนผ้าชิ้นเดียว ภาพการเย็บกันยืดส่วนเอว

5 การเย็บกันลุ่ย ตะเข็บที่เย็บกันลุ่ย หารเป็นริมผ้าไม่ต้อง เย็บกันลุ่ยก็ได้ การเย็บกันลุ่นมีหลายวิธี เลือกใช้ได้ ตามที่สะดวก ตะเข็บที่จำเป็นจะต้องกันลุ่ยคือ ตะเข็บ ข้าง

6 การเย็บเกล็ด เกล็ดในตัวกระโปรงทั้งชิ้น หน้าและชิ้นหลัง ก่อนลงมือเย็บจะต้องเนาก่อน ในขณะที่เนาเกล็ดให้เนาจากปลายแหลมของเกล็ด ไปยังโคนเกล็ดหรือ ส่วนที่กว้างของเกล็ด และใน การเย็บให้เย็บจากโคนเกล็ดหรือสาวนที่กว้างไปหา ปลายเกล็ดหรือส่วนปลายแหลมจะได้เล็ดเรียว แหลม ทิ้งปลายด้ายให้ยาวพอที่จะผูก ( ไม่ควรเย็บ ซ้ำที่ปลายเกล็ด ) ภาพลักษณะการเย็บเกล็ด

7 การติดซิป เนากระโปรงด้านนอกของกระโปรงซีก ขวามือให้ผ่าส่วนที่จะติดซิป ยื่นจากเส้นกลางตัวอีก 0.2 ซ. ม นำผ้ามาเย็บทับริมผ้าของซิปด้วยจักรตามความยาว ของซิปที่เนาไว้ด้วยตียผีติดซิป และพับริมผ้าด้วยซ้ายมือ ตามส่วนที่เผื่อตะเข็บไว้ และเนาผ้าด้านซ้ายให้ติดกับซิป ให้ริมผ้าปิดรอยผีจักรที่เย็บไว้ในผ้าซีกขวามือ เย็บผ้าซีก ซ้ายมือตามที่เนาไว้ ผีจักรที่เย็บจะชิดกับฟันซิป ริมผ้าจะ ปิดรอยเย็บด้านขวา ( ดังในภาพ ) ให้ดึงปลายด้ายที่เย็บไป ผูกไว้ด้านใน หมายเหตุ การติดซิปกระโปรงในเส้นกลางตัว ด้านหลังและในเส้นตะเข็บข้างด้านซ้ายติดโดย วิธีเดียวกัน โดยให้ผ้าด้านขวามือทับผ้าด้าน ซ้ายมือ และชิ้นหน้าจะต้องทับกับผ้าชิ้นหลัง เสมอไป

8 ภาพการติดซิป

9 การเย็บตะเข็บข้าง เย็บตะเข็บข้างของ กระโปรงทั้งซ้ายและขวา การเข้าขอบเอวกระโปรง การตัดผ้าขอบเอว ต้องตัดให้ยาวมากกว่ารอบเอวของกระโปรง 5 ซ. ม เป็นส่วนเผื่อเย็บและส่วนเกยเมื่อติดตะขอ ถ้า ต้องการให้ขอบเอวด้านหน้าเป็นมุมแหลมต้องเผื่อ ตางหาก และเผื่อเย็บขอบด้านกว้างอีก 2 ซ. ม สมมติขอบเอวกว้าง 4 ซ. ม ต้องตัดผ่ากว้าง 10 ซ. ม

10 นำขอบเอวขนาดกว้าง ยาว ตามต้องการ วางบนผ้าขอบเอวที่ตัดเตรียมไว้ มาเย็บให้ผ้าแข็งติดกับ ผ้าชั้นนอกจามมุมขอบด้านล่างไว้ เย็บปลายขอบ ด้านหลังให้ชิดกับขอบผ้าแข็ง เย็บหัวขอบด้านหน้าให้ ชิดกับขอบผ้าแข็ง ตัดมุมแข็งของผ้าชั้นนอกทิ้ง กลับ ขอบเอวให้ผ่าแข็งอยู่ด้านใน รีดให้เรียบ นำขอบเอวมาเย็บให้ติด กับตัวกระโปรงโดยวาง ผ้าด้านไม่ติดผ้าแข็งเป็น ด้านที่เย็บติดตัวกระโปรง วางหัวขอบให้พอดี ให้ ส่วนเหลือ 3 ซ. ม อยู่ที่ ปลายขอบ เย็บวงรอบ ขอบ

11 เมื่อต่อขอบเอวกับกระโปรงเรียบร้อยแล้ว พลิกขอบ เอวขึ้นแล้วดันผ้าแข็งไว้ด้านใน ให้ตะเข็บต่อเอวอยู่ ด้านนอกของผ้าแข็ง แล้วพับริมผ้าด้านในสอยหรือ เย็บจักรเพื่อความแข็งแรง

12 การพับและสอยชายกระโปรง การพับและ การสอยชายกระโปรงให้สวย ต้องให้รอยพับ บางและรอยสอยเบาที่สุด กระโปรงที่พับแร้ว ไม่เห็นรอยพับด้านในนูนออกไปตามด้านนอก เป็นการพับที่ถูกวิธี เช่นเดียว กับการสอยรอย ที่พับ ถ้าเห็นรอยที่สอยอยู่ด้านนอกเป็นจุดบุ๋ม เรียกว่าเป็นการสอยที่ไม่ถูกวิธี ฉะนั้น การพับ และการสอยชายกระโปรง จะต้องพิจารณา ตามลักษณะของผ้าที่นำมาสอยด้วย

13 กลับไปหัวข้อ เรื่อง ออกโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt 1. บอกลำดับขั้นการ เย็บประกอบ ตัวกระโปรงได้ อย่างถูกต้อง 2. ใช้เทคนิคการเย็บตามลำดับ ขั้นตอนได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google