งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Processor Quality Control ( การควบคุมคุณภาพการ ล้างฟิล์ม ) โดยใช้ step wedge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Processor Quality Control ( การควบคุมคุณภาพการ ล้างฟิล์ม ) โดยใช้ step wedge."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Processor Quality Control ( การควบคุมคุณภาพการ ล้างฟิล์ม ) โดยใช้ step wedge

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การล้างฟิล์ม เอกซเรย์ในแต่ละวันจะให้ผลฟิล์มที่มี คุณภาพดีสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณฟิล์มเสียที่มีสาเหตุ เนื่องจากขบวนการล้างฟิล์ม เพื่อลด ภาระ เวลา และปริมาณรังสี ดูดกลืนในผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในห้อง เอกซเรย์เนื่องจากการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ เพื่อเป็นตรวจสอบขบวนการล้างฟิล์ม โดยใช้อุปกรณ์อย่างง่ายที่มีอยู่ใน แผนก X-RAY

3 อุปกรณ์ที่ใช้ คาสเซ็ทพร้อมฟิล์มที่บรรจุแล้ว

4 step wedge เครื่อง x-ray

5 เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ

6 การเตรียมเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ 1. ทำการเตรียมเครื่องล้างฟิล์มโดย การล้างเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติที่ใช้ ในแผนก ( โคนิก้า ) รุ่น SRX-101A 2. ผสมน้ำยาล้างฟิล์ม developer และ fixer โหลดน้ำยาเข้าเครื่องล้าง ฟิล์มอัตโนมัติ 3. ทำการวอร์มเครื่องและโหลดฟิล์ม เปล่าเข้าเครื่อง 1-3 แผ่นเพื่อทดสอบ ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือคราบน้ำ น้ำยาติดอยู่ในเครื่องล้างฟิล์ม

7 ขั้นตอนการทดสอบ 1. นำคาสเซ็ทขนาด 8 x10 นิ้วบรรจุ ฟิล์มแล้ว 1 แผ่นวางบนเตียง เอกซเรย์หันด้านหน้าขึ้น 2. นำ step wedge วางบนด้านหน้า ของคาสเซ็ท

8 3. ใช้ตลับเมตรวัดระยะ FFD (SID) 100 เซนติเมตรให้จุดกึ่งกลางลำแสง ตรงกับ step wedge และปรับลำแสง ให้คลุมเฉพาะ step wedge และคาส เซ็ทที่ถูกแบ่งออกโดยใช้ตะกั่วใน กรณีที่ต้องการสร้างภาพมากกว่า หนึ่งภาพบนฟิล์ม

9 4. ตั้งค่าปริมาณรังสีที่เห็นภาพความ ดำของทุกขั้นของ step wedge และ ฉายรังสีในครั้งแรกนั้นอาจจะต้อง ทดลองเพื่อหาช่วงปริมาณรังสีที่ เหมาะสมกับฟิล์ม / และสกรีนที่ใช้ ( ประมาณรังสีที่ใช้คือ 62 kvp 160 mA 4.0 mAs)12ms

10 5. ล้างฟิล์มภายใต้แสงเซฟไลท์ใน เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติที่เตรียมไว้ 6. ป้อนฟิล์มในตำแหน่งเดิมของถาด ทุกครั้งและให้ภาพขนานกับลูกกลิ้ง 7. การสร้างด้วย step wedge จะต้อง ทำในสภาวะมาตรฐานและเหมือนกัน ทุกครั้ง

11 8. ใช้แผ่นแผ่นฟิล์มที่ล้างแล้วและมี ความขาว - ดำที่แตกต่างกันทุกระดับ ของ step wedge ไว้เป็นค่ามาตรฐาน 1 แผ่น 9. ทำการฉายเอกซเรย์แผ่นฟิล์ม แผ่นเดิมและตั้งค่าปริมาณรังสีที่ กำหนดไว้ทุกวันและบันทึกผล ( แผ่นมาตรฐาน )

12 การบันทึกผล 1. เลือกแถบของภาพ step wedge ที่มีความคมชัดที่สุดเป็นค่ากลาง ของการแปลผล นับ 1 ช่องเท่ากับ 1 step 2. เก็บบันทึกการถ่ายภาพทุกวัน สังเกต การเปลี่ยนแปลงของฟิล์มใน แต่ละวัน 3. สร้างกราฟการบันทึกผลในแต่ละ วันเพื่อสะดวกพิจารณาในการ ปฏิบัติงานและการแก้ไขน้ำยาล้าง ฟิล์ม

13 ความคมชัดของภาพจะอยู่ช่องกึ่งกลางของ step wedge

14 กราฟของการบันทึกผลของการ ประเมินผล เริ่มทำการควบคุมคุณภาพ 10 เม. ย.54

15 ครั้งที่ 2 ของการเปลี่ยนน้ำยา 21 เม. ย.54

16 ครั้งที่ 3 เปลี่ยนน้ำยา 30 เม. ย.54

17 ครั้งที่ 4 เปลี่ยนน้ำยา 15 พ. ค.54

18 ครั้งที่ 5 เปลี่ยนน้ำยา 15 มิ. ย.54

19 การประเมินการบันทึกผล จากบันทึกการควบคุมคุณภาพของ ขบวนการล้างฟิล์มสังเกตว่าจากระยะ ของการเปลี่ยนน้ำยาล้างฟิล์มในแต่ละ ครั้งจะมีระยะห่างกันไม่เกิน 10 วัน หลังจากนั้นน้ำยาล้างฟิล์มมีการ เปลี่ยนแปลงคือระดับของกราฟจะต่ำลง ถึงระดับ ที่ไม่สามารถยอม รับได้คือ 3step

20 และจะกลับมาอยู่ในระดับเสมอ กราฟและคงที่อยู่อีกระยะหนึ่งหลังจาก การเปลี่ยนน้ำยา และในการลดระดับลง ของกราฟไม่เท่ากันนั้นประเมินได้ว่า - อายุของน้ำยาล้างฟิล์ม หลังจากการผสมแล้วในอุณหภูมิปกติ อยู่ได้ไม่เกิน 10 วัน - ในกรณีที่มีจำนวนผู้มาใช้ บริการมากในช่วงไม่เกิน 10 วันจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงของน้ำยามากนักเพราะ น้ำยาล้างฟิล์มหมดถังก่อนที่น้ำยาจะ หมดอายุ

21 ซึ่งในการควบคุมคุณภาพของ การภาพถ่ายเอ็กซเรย์ให้ได้ภาพที่มี ความคมชัดในระดับที่ยอมรับได้ใน ขบวนการล้างฟิล์มจึงสามารถทำได้ เอง - โดยการสังเกตการ เปลี่ยนแปลงระดับของกราฟแล้ว เปลี่ยนน้ำยาล้างฟิล์ม - หรือเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำยาเลย หลังจากผสมน้ำยาเกิน 10 วัน ( ใน กรณีนี้ยังไม่ได้ทำ )

22 โอกาสในการพัฒนา ในครั้งต่อไปคือการควบคุมคุณภาพ ของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ซึ่ง อาจมีผลให้น้ำยาเปลี่ยนแปลงส่งผล ให้คุณภาพของภาพที่ได้ไม่คงที่ จัดการทดลองคุณภาพโดย เสาวลักษณ์เกิดพืชน์ จพง. รังสีการแพทย์ ขอบคุณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt Processor Quality Control ( การควบคุมคุณภาพการ ล้างฟิล์ม ) โดยใช้ step wedge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google