งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประเภท 1. ภาพแบบราสเตอร์ (Raster) ประกอบด้วยจุดขนาดเล็ก (Pixel) มา เรียงต่อกันในรูปแบบตาราง ไฟล์ภาพ เช่น BMP, JPG, GIF และ TIF ถ้าขยายให้ ใหญ่ขึ้น จะเสียคุณภาพของภาพไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประเภท 1. ภาพแบบราสเตอร์ (Raster) ประกอบด้วยจุดขนาดเล็ก (Pixel) มา เรียงต่อกันในรูปแบบตาราง ไฟล์ภาพ เช่น BMP, JPG, GIF และ TIF ถ้าขยายให้ ใหญ่ขึ้น จะเสียคุณภาพของภาพไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ประเภท 1. ภาพแบบราสเตอร์ (Raster) ประกอบด้วยจุดขนาดเล็ก (Pixel) มา เรียงต่อกันในรูปแบบตาราง ไฟล์ภาพ เช่น BMP, JPG, GIF และ TIF ถ้าขยายให้ ใหญ่ขึ้น จะเสียคุณภาพของภาพไป 2. ภาพแบบเวคเตอร์ (Vector)…….. 4. ชนิด ของไฟล์ รูปภาพ 3. ความ ละเอียด ของภาพ 2. รูปแบบ การแทนค่า สี 5. กราฟ ฟิกส์ ประยุกต์ ภาพ กราฟ ฟิกส์ ภาพ กราฟ ฟิกส์ 1. การออบแบบ (Computer – Aided Design) เช่นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ใช้โปรแกรม CAD ในการเขียนแบบ 2. งานนำเสนอ (Presentation Graphic) 3. งานออกแบบศิลป์ (Computer Art) 4. งานบันเทิง (Entertainment) 5. การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) 1

2 Raster / Bitmap 2

3 Vector 3

4 4

5 HSB Model หลักการมองเห็นสีด้วยสายตา คน เป็นพื้นฐานการมองเห็นสี ตามสายตา มนุษย์ HSB Model จะประกอบขึ้นด้วย ลักษณะของสี 3 ลักษณะ 5

6 Hue เป็นแสงที่สะท้อนมาจากสีของวัตถุ ซึ่งแตกต่างกันตามความยาวของคลื่นแสง ที่มา กระทบวัตถุ และสะท้อนกลับมา ที่ตาของเรา Hue ถูกวัดโดยตำแหน่งบน Standard Color Wheel ซึ่ง ถูกแทนด้วยองศาคือ 0 ถึง 360 องศา แต่โดยการ ใช้ ทั่ว ๆ ไปแล้วมักจะเป็นการเรียกสีนั้นเลยเช่น สีแดง, สี ม่วง, สีเหลือง, Saturation เป็นความเข้มข้นและความจางของสี Saturation คือสัดส่วนของสี Hue ที่มีอยู่ในสีเทา วัด ค่าเป็น % ดังนี้ คือจาก 0% ( สีเทา ) จนถึง 100% (full saturation สีที่มีความอิ่มตัวเต็มที่ ) Brightness เป็นความสว่างและความมืดของสี ซึ่งถูกกำหนดค่าเป็น % จาก 0% ( สีดำ ) ถึง 100% ( สีขาว ) 6

7 1.3.2 RGB Model RGB Model หลักการมองเห็นสีของเครื่อง Computer RGB Model เกิดจากการรวมกันของ Spectrum ของแสงสี แดง, เขียว และน้ำเงิน ในสัดส่วนความ เข้มข้นที่แตกต่างกัน จุดที่แสงทั้งสามสีรวมกัน คือสี ขาว บางครั้งเราเรียกสีที่มองเห็นใน RGB Model ว่า เป็น Additive Color ลักษณะการรวมกันเช่นนี้ ถูก ใช้สำหรับการส่องแสง ทั้งบนจอภาพทีวี และ จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้าง จากสารที่ให้กำเนิดแสงสี แดง, สีเขียว และสีน้ำเงิน 7

8 1.3.3 CMYK Model CMYK Model หลักการมองเห็นสีของเครื่องพิมพ์ CMYK Model มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่การซึมซับ (absorb) ของหมึกพิมพ์ บนกระดาษโดยมีสีพื้นฐาน คือ สี Cyan Magenta และสีเหลือง สีทั้งสามข้างต้น รวมกันเป็นสีดำ บางครั้งเราเรียกว่า สีที่มองเห็นใน CMYK Model ว่าเป็น Subtractive Color แต่สี CMYK ก็ไม่สามารถผสมผสานรวมกันให้ได้สีบางสี เช่น สีน้ำตาล จึงต้องมีการเพิ่มสีดำลงไป เมื่อรวมกัน ทั้ง 4 สีคือ CMYK สีที่ได้จึงครอบคลุมสีที่เกิดจากการ พิมพ์สีทุกสี 8

9 1.3.4 LAB Model LAB Model เป็นค่าสีที่ถูกกำหนดขึ้นโดย CIE (Commission Internationaled Eccclairage) ให้เป็นมาตรฐาน การวัดสี ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสีใน RGB และ CMYK และใช้กับสีที่เกิดจากอุปกรณ์ทุก อย่าง ไม่ว่าจะเป็น Monitor, Printer, Scanner ฯลฯส่วนประกอบของโหมดสี ได้แก่ A. Luminance=100 (white) B. Green to red component C. Blue to yellow component D. Luminance=0 (black) 9

10 ภาพสีกับ Color Dept 16 Bits 8 Bits 4 Bits 1 Bit 10

11 True Color vs 256 Colors การใช้ 256 color แทน True Color อาจ ทำได้แต่ถ้าเฉดสีมาก เกินไปจะทำให้เฉดสีบางสีผิดเพี้ยน 11

12 สีกับความรู้สึก สีแดงที่ เร่าร้อน สีฟ้าที่เย็น แดง เหลืองที่ อบอุ่น สีเขียว สดชื่น สีส้มเป็น มิตร แดงน้ำ เงินแห่ง อำนาจ 12

13 สีกับความรู้สึก สีม่วงที่ ลึกลับ ฟ้าเขียวที่ ซาบซ่า 13


ดาวน์โหลด ppt 1. ประเภท 1. ภาพแบบราสเตอร์ (Raster) ประกอบด้วยจุดขนาดเล็ก (Pixel) มา เรียงต่อกันในรูปแบบตาราง ไฟล์ภาพ เช่น BMP, JPG, GIF และ TIF ถ้าขยายให้ ใหญ่ขึ้น จะเสียคุณภาพของภาพไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google