งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การใส่ภาพและมัลติมิเดียประกอบ บนเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การใส่ภาพและมัลติมิเดียประกอบ บนเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การใส่ภาพและมัลติมิเดียประกอบ บนเว็บเพจ

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  อธิบายถึงพื้นฐานและองค์ประกอบที่ ต้องคำนึงถึงในการแสดงภาพบนเว็บ เพจได้  บอกถึงคุณสมบัติ และข้อแตกต่าง ของแต่ละฟอร์แมตของไฟล์ภาพได้  ใช้ไฟล์ภาพในแต่ละฟอร์แมตได้ อย่างเหมาะสมกับงาน  สามารถนำภาพลงบนเว็บเพจได้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

3 จุดประสงค์การเรียนรู้  กำหนดรายละเอียดของภาพ เช่น ความกว้าง ความยาว ใส่กรอบภาพ ใส่ข้อความกำกับภาพได้  ปรับแต่งภาพที่นำลงบนเว็บเพจให้ มีขนาด และตำแหน่งได้อย่าง เหมาะสมได้  นำไฟล์ภาพมาเป็นพื้นหลังของเว็บ เพจนั้น ๆ ได้  สามารถใช้เทคนิคปรับแต่งพื้นหลัง ของเว็บเพจได้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

4 เนื้อหาสาระ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงภาพ บนเว็บ  รู้จักกับฟอร์แมตไฟล์สำหรับ ภาพกราฟิกบนเว็บ  การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ  การปรับแต่งรายละเอียดของ รูปภาพ  การแสดงภาพเป็นพื้นหลังเว็บเพจ  เทคนิคการปรับแต่งพื้นหลังของเว็บ เพจ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

5 Format ของไฟล์ ภาพกราฟิก.jpg  เป็นไฟล์ที่รู้จักกันดี มีคุณสมบัติใน การบีบอัดขนาดไฟล์ได้ ทำให้ สามารถนำไปใช้งานบนเว็บไซท์ หรือ งานสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เน้น คุณภาพของภาพมากนัก เป็นไฟล์ ที่เหมาะสำหรับใช้ในภาพประเภท ภาพถ่าย รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

6 Format ของไฟล์ ภาพกราฟิก.gif  เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง ใช้กับ รูปภาพที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดสีที่ สมจริง ไม่เหมาะกับภาพถ่าย จะ เหมาะกับภาพการ์ตูน ภาพแนว vector มากกว่า เนื่องจากมีการไล่ ระดับเฉดสีเพียง 256 สี รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

7 Format ของไฟล์ ภาพกราฟิก.png  เหมาะสำหรับใช้ในเว็บไซท์ สามารถบีบอัดขนาดไฟล์ลงได้ พอสมควร โดยที่ยังรักษาคุณภาพ ของภาพเอาไว้ได้ และที่สำคัญ สามารถเลือกระดับสีใช้งานได้ถึง 16 ล้านสี รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

8 วิธีการเรียกใช้ ภาพกราฟิก ใช้จากแหล่งที่เก็บไฟล์ต้นฉบับซึ่งอยู่ ภายนอกเว็บไซต์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

9 วิธีการเรียกใช้ ภาพกราฟิก ใช้ไฟล์ภาพที่อยู่ภายในเว็บไซต์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

10 วิธีการเรียกใช้ ภาพกราฟิก ใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยตรง รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ อ้างอิงไฟล์ภาพที่อยู่บนเว็บไซต์ โดยระบุ URL แบบเต็มของไฟล์นั้นๆ http://www.benchamach.com/images/headcom.jpg

11 วิธีการเรียกใช้ ภาพกราฟิก เรียกใช้ภาพผ่านระบบฐานข้อมูล รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

12 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

13 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

14 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

15 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

16 ปรับแต่งคุณสมบัติ ภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

17 จองพื้นที่ไว้วางภาพ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

18 ตกแต่งภาพด้วย Dreamweaver รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

19 การ optimize ภาพ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

20 สร้างเอฟเฟ็คต์เมื่อสลับ การชี้เมาส์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

21 ใส่ภาพฉากหลังให้เว็บ เพจ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

22 เข้าสู่โปรแกรม รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การใส่ภาพและมัลติมิเดียประกอบ บนเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google