งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

3 ตอนที่ 3 การสร้างไฟล์งานใน Photoshop นางสาวเบญจมาศ รัตน์ พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกแหล่งภาพที่สามารถ นำมาใช้งานได้ 2. เปิดไฟล์ภาพเข้ามาทำงาน ในโปรแกรมได้ 3. อธิบายถึงส่วนประกอบ ต่าง ๆ ที่อยู่บน หน้าต่าง Image Area ได้ 1. บอกแหล่งภาพที่สามารถ นำมาใช้งานได้ 2. เปิดไฟล์ภาพเข้ามาทำงาน ในโปรแกรมได้ 3. อธิบายถึงส่วนประกอบ ต่าง ๆ ที่อยู่บน หน้าต่าง Image Area ได้

5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. สร้างไฟล์ใหม่ให้เหมาะ กับชิ้นงานได้ 5. บันทึกไฟล์ภาพชิ้นงานที่ สร้างไว้ได้ 4. สร้างไฟล์ใหม่ให้เหมาะ กับชิ้นงานได้ 5. บันทึกไฟล์ภาพชิ้นงานที่ สร้างไว้ได้

6 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. คำสั่งในการสร้างงานใหม่คืออะไร ก) File > Save ข) File > Browser ค) File > New ง) File > Import

7 แบบทดสอบก่อนเรียน 2. ถ้าต้องการให้พื้นที่สร้างใหม่เป็นแบบพื้น ที่โปร่งใสต้องเลือกข้อใด ก) Foreground ข) While ค) Background Color ง) Transparent

8 แบบทดสอบก่อนเรียน 3. เครื่องมือใดที่ใช้ในการขยายหรือย่อภาพ ก) ข) ค) ง)

9 แบบทดสอบก่อนเรียน 4. การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด ก) Image > Mode ข) Image > Duplicate ค) Image > Canvas Size ง) Image > Image Size

10 แบบทดสอบก่อนเรียน 5. คำสั่ง Image > Canvas Size ใช้ทำอะไร ก)ลบขนาดรูปภาพ ข)ขยายขนาด รูปภาพ ค)เพิ่มพื้นที่รูปภาพ ง)ลบรูปภาพ

11 แบบทดสอบก่อนเรียน 6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Upsample ก)การลดขนาด ข)การปรับจำนวน พิกเซล ค)การกำหนดความ ละเอียด ง)การเพิ่มขนาด

12 แบบทดสอบก่อนเรียน 7. การปรับขนาดของรูปภาพมีกี่รูปแบบ ก) 2 รูปแบบ ข) 3 รูปแบบ ค) 4 รูปแบบ ง) 5 รูปแบบ

13 แหล่งภาพที่ สามารถ นำมาใช้งาน

14 เว็บ ไซ ท์

15 สแกน ภาพ

16 กล้อง ดิจิตอล

17 CD ROM รวมภาพ

18 ประเภทไฟล์ ภาพที่ใช้ ในงาน Photoshop

19 .GIF เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็ก ลง ใช้กับรูปภาพที่ไม่ได้เน้น รายละเอียดสีที่สมจริง ไม่ เหมาะกับภาพถ่าย จะเหมาะ กับภาพการ์ตูน ภาพแนว vector มากกว่า เนื่องจากมี การไล่ระดับเฉดสีเพียง 256 สี

20 .PNG เหมาะสำหรับใช้ในเว็บ ไซท์ สามารถบีบอัดขนาด ไฟล์ลงได้พอสมควร โดยที่ ยังรักษาคุณภาพของภาพ เอาไว้ได้ และที่สำคัญ สามารถเลือกระดับสีใช้งาน ได้ถึง 16 ล้านสี

21 .JPG เป็นไฟล์ที่รู้จักกันดี มี คุณสมบัติในการบีบอัด ขนาดไฟล์ได้ ทำให้สามารถ นำไปใช้งานบนเว็บไซท์ หรือ งานสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เน้น คุณภาพของภาพมากนัก เป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ ในภาพประเภทภาพถ่าย

22 .BMP ไฟล์ชนิดไฟล์นี้แสดงผล 16.7 ล้านสี บันทึกได้ทั้ง โหมด RGB, Index Color, Grayscale และ Bitmap เป็นมาตรฐานของ Microsoft window สามารถเปิดใช้งานได้หลาย โปรแกรม กราฟิกในแบบที่ ต้องการให้แสงเงาใน รายละเอียด

23 .BMP ไฟล์.bmp เหมาะกับการ ทำงานกับภาพเหมือนจริง ประเภทภาพถ่าย เพราะ Bitmap มี Channel พิเศษ เรียกว่า Alpha Channel ซึ่งเป็น 32 bit หรือ true color คือสีสมจริง

24 .TIFF ไฟล์.tiff นามสกุลที่มี ความยืดหยุ่นและคุณภาพสูง สุดขีด บันทึกแบบ Cross- platform สามารถจัดเก็บ ภาพได้ทั้งโหมด Grayscale Index Color, RGB และ CMYK เปิดได้ทั้งบนเครื่อง Mac และ เหมาะสมเป็นอย่าง ยิ่งในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

25 .EPS ใช้เปิดในโปรแกรม Illustrator แต่สามารถ บันทึกได้ในโปรแกรม Photoshop สนับสนุนการ สร้าง Path หรือ Clipping Path บันทึกได้ทั้ง Vector และ Rastor สนับสนุนโหมด Lab, CMYK, RGB, Index Color, Duotone และ Bitmap

26 .PIC T เป็นแบบมาตรฐานใน การบันทึกภาพแบบ 32 บิตของ Macintosh สามารถแสดงผลสีได้ 16.7 ล้านสี สามารถบีบอัดภาพ ได้เช่นกัน แต่แค่ Support โหมด RGB เท่านั้น

27 .RA W ไฟล์นามสกุลใหม่ ที่ เหมาะสำหรับภาพถ่าย จริงๆ ไม่มีการบีบอัด ข้อมูลภาพใดๆเลยทั้งสิ้น รายละเอียดจึงยังครบถ้วน แต่ขนาดไฟล์ใหญ่มาก

28 Adobe Photoshop เข้าสู่โปรแกรม

29 เฉลยแบบทดสอบ 1. คำสั่งในการสร้างงานใหม่คืออะไร ก) File > Save ข) File > Browser ค) File > New ง) File > Import

30 เฉลยแบบทดสอบ 2. ถ้าต้องการให้พื้นที่สร้างใหม่เป็นแบบพื้น ที่โปร่งใสต้องเลือกข้อใด ก) Foreground ข) While ค) Background Color ง) Transparent

31 เฉลยแบบทดสอบ 3. เครื่องมือใดที่ใช้ในการขยายหรือย่อภาพ ก) ข) ค) ง)

32 เฉลยแบบทดสอบ 4. การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด ก) Image > Mode ข) Image > Duplicate ค) Image > Canvas Size ง) Image > Image Size

33 เฉลยแบบทดสอบ 5. คำสั่ง Image > Canvas Size ใช้ทำอะไร ก) ลบขนาดรูปภาพ ข) ขยายขนาด รูปภาพ ค) เพิ่มพื้นที่รูปภาพ ง) ลบรูปภาพ

34 เฉลยแบบทดสอบ 6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Upsample ก) การลดขนาด ข) การปรับจำนวน พิกเซล ค) การกำหนดความ ละเอียด ง) การเพิ่มขนาด

35 เฉลยแบบทดสอบ 7. การปรับขนาดของรูปภาพมีกี่รูปแบบ ก) 2 รูปแบบ ข) 3 รูปแบบ ค) 4 รูปแบบ ง) 5 รูปแบบ

36


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google