งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
รหัสวิชา ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ ,

3 ตอนที่ 3 การสร้างไฟล์งานใน Photoshop นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ ,

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแหล่งภาพที่สามารถนำมาใช้งานได้ 2. เปิดไฟล์ภาพเข้ามาทำงานในโปรแกรมได้ 3. อธิบายถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่บน หน้าต่าง Image Area ได้

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
4. สร้างไฟล์ใหม่ให้เหมาะกับชิ้นงานได้ 5. บันทึกไฟล์ภาพชิ้นงานที่สร้างไว้ได้

6 แบบทดสอบก่อนเรียน 1.คำสั่งในการสร้างงานใหม่คืออะไร File > Save
File > Browser File > New File > Import

7 แบบทดสอบก่อนเรียน 2.ถ้าต้องการให้พื้นที่สร้างใหม่เป็นแบบพื้น
ที่โปร่งใสต้องเลือกข้อใด Foreground While Background Color Transparent

8 แบบทดสอบก่อนเรียน 3.เครื่องมือใดที่ใช้ในการขยายหรือย่อภาพ

9 แบบทดสอบก่อนเรียน 4.การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด Image > Mode
Image > Duplicate Image > Canvas Size Image > Image Size

10 แบบทดสอบก่อนเรียน 5. คำสั่ง Image > Canvas Size ใช้ทำอะไร
ลบขนาดรูปภาพ ขยายขนาดรูปภาพ เพิ่มพื้นที่รูปภาพ ลบรูปภาพ

11 แบบทดสอบก่อนเรียน 6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Upsample การลดขนาด
การปรับจำนวนพิกเซล การกำหนดความละเอียด การเพิ่มขนาด

12 แบบทดสอบก่อนเรียน 7. การปรับขนาดของรูปภาพมีกี่รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ
4 รูปแบบ 5 รูปแบบ

13 แหล่งภาพที่สามารถ นำมาใช้งาน

14 เว็บไซท์

15 สแกนภาพ

16 กล้องดิจิตอล

17 CD ROM รวมภาพ

18 ประเภทไฟล์ภาพที่ใช้ ในงาน Photoshop

19 .GIF เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง ใช้กับรูปภาพที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดสีที่สมจริง ไม่เหมาะกับภาพถ่าย จะเหมาะกับภาพการ์ตูน ภาพแนว vector มากกว่า เนื่องจากมีการไล่ระดับเฉดสีเพียง 256 สี

20 .PNG เหมาะสำหรับใช้ในเว็บไซท์ สามารถบีบอัดขนาดไฟล์ลงได้พอสมควร โดยที่ยังรักษาคุณภาพของภาพเอาไว้ได้ และที่สำคัญสามารถเลือกระดับสีใช้งานได้ถึง 16 ล้านสี

21 .JPG เป็นไฟล์ที่รู้จักกันดี มีคุณสมบัติในการบีบอัดขนาดไฟล์ได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานบนเว็บไซท์ หรือ งานสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เน้นคุณภาพของภาพมากนัก เป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในภาพประเภทภาพถ่าย

22 .BMP ไฟล์ชนิดไฟล์นี้แสดงผล16.7 ล้านสี บันทึกได้ทั้งโหมด RGB, Index Color, Grayscale และ Bitmap เป็นมาตรฐานของ Microsoft window สามารถเปิดใช้งานได้หลายโปรแกรม กราฟิกในแบบที่ต้องการให้แสงเงาในรายละเอียด

23 .BMP ไฟล์ .bmp เหมาะกับการทำงานกับภาพเหมือนจริงประเภทภาพถ่าย เพราะ Bitmap มี Channel พิเศษ เรียกว่า Alpha Channel ซึ่งเป็น 32 bit หรือ true color คือสีสมจริง

24 .TIFF ไฟล์ .tiff นามสกุลที่มีความยืดหยุ่นและคุณภาพสูงสุดขีด บันทึกแบบ Cross-platform สามารถจัดเก็บภาพได้ทั้งโหมด Grayscale Index Color, RGB และ CMYK เปิดได้ทั้งบนเครื่อง Mac และ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

25 .EPS ใช้เปิดในโปรแกรม Illustrator แต่สามารถบันทึกได้ในโปรแกรม Photoshop สนับสนุนการสร้าง Path หรือ Clipping Path บันทึกได้ทั้ง Vector และ Rastor สนับสนุนโหมด Lab, CMYK, RGB, Index Color, Duotone และ Bitmap

26 .PICT เป็นแบบมาตรฐานในการบันทึกภาพแบบ 32 บิตของ Macintosh สามารถแสดงผลสีได้16.7 ล้านสี สามารถบีบอัดภาพได้เช่นกัน แต่แค่Support โหมด RGB เท่านั้น

27 .RAW ไฟล์นามสกุลใหม่ ที่เหมาะสำหรับภาพถ่ายจริงๆ ไม่มีการบีบอัดข้อมูลภาพใดๆเลยทั้งสิ้น รายละเอียดจึงยังครบถ้วน แต่ขนาดไฟล์ใหญ่มาก

28 เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop

29 เฉลยแบบทดสอบ 1.คำสั่งในการสร้างงานใหม่คืออะไร File > Save
File > Browser File > New File > Import

30 เฉลยแบบทดสอบ 2.ถ้าต้องการให้พื้นที่สร้างใหม่เป็นแบบพื้น
ที่โปร่งใสต้องเลือกข้อใด Foreground While Background Color Transparent

31 เฉลยแบบทดสอบ 3.เครื่องมือใดที่ใช้ในการขยายหรือย่อภาพ

32 เฉลยแบบทดสอบ 4.การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด Image > Mode
Image > Duplicate Image > Canvas Size Image > Image Size

33 เฉลยแบบทดสอบ 5. คำสั่ง Image > Canvas Size ใช้ทำอะไร ลบขนาดรูปภาพ
ขยายขนาดรูปภาพ เพิ่มพื้นที่รูปภาพ ลบรูปภาพ

34 เฉลยแบบทดสอบ 6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Upsample การลดขนาด
การปรับจำนวนพิกเซล การกำหนดความละเอียด การเพิ่มขนาด

35 เฉลยแบบทดสอบ 7. การปรับขนาดของรูปภาพมีกี่รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ
4 รูปแบบ 5 รูปแบบ

36


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google