งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาการ, อารมณ์ ( ปัญหาต่าง ๆ ) และพฤติกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ( ปัญหา ) ไม่ได้เป็น สาเหตุของการเกิดอารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง แต่เกิดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาการ, อารมณ์ ( ปัญหาต่าง ๆ ) และพฤติกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ( ปัญหา ) ไม่ได้เป็น สาเหตุของการเกิดอารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง แต่เกิดจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาการ, อารมณ์ ( ปัญหาต่าง ๆ ) และพฤติกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ( ปัญหา ) ไม่ได้เป็น สาเหตุของการเกิดอารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง แต่เกิดจาก กระบวนการการคิดที่มีต่อ เหตุการณ์นั้น ซึ่งเกิดขึ้นแบบ ทันที ( อัตโนมัติ ) แผนภาพสาเหตุที่แท้จริงของภาวะ ซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ( ที่พบเห็นโดยทั่วไป ) A C ความรู้สึก

2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความคิด อาการ, อารมณ์ ( ปัญหาต่าง ๆ ) ต่อเหตุการณ์ และพฤติกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ( ปัญหา ) ไม่ได้เป็น สาเหตุของการเกิดอารมณ์ และ พฤติกรรมโดยตรง แต่เกิดจากกระบวนการ การคิดที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ซึ่งเกิดขึ้นแบบทันที ( อัตโนมัติ ) หรือ มี ความคิดเกิดนำมาก่อน แผนภาพสาเหตุที่แท้จริงของภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ ( ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ) A B C

3 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ ความคิดและภาวะ ซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ เรื่องมา กระทบ ทุกข์ใจ สมองคิด - ครอบค รัว - การ งาน - เศรษฐกิ จ คิดดี หลั่ง ฮอร์โม น แห่ง ความ ทุกข์ ( อะดรี นาลีน ) คิด ไม่ดี หลั่งฮอร์โมน แห่งความสุข ( เอนดอร์ฟิน ) - หัวใจเต้นเร็ว แรง, ใจสั่น - เลือดไปเลี้ยง หัวใจน้อย - กินไม่ได้, นอน ไม่หลับ - ท้องอืดเฟ้อ ไม่ ย่อย - ปากแห้ง คอแห้ง - หายใจถี่ เร็วขึ้น - กล้ามเนื้อหด เกร็งปวด - ตับทำงานมาก ร่างกายเสียสมดุลเกิดอาการ ผิดปกติทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม โรคร้ายแรง เรื้อรังตามมา สบายใจ, ลดอัตราการเต้นของ หัวใจ, ลดอัตราการหายใจ, ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย, ขจัดเซลผิดปกติ, ต้านอนุมูล อิสระ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาการ, อารมณ์ ( ปัญหาต่าง ๆ ) และพฤติกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ( ปัญหา ) ไม่ได้เป็น สาเหตุของการเกิดอารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง แต่เกิดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google