งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส ใส่เอฟเฟคต์ให้แปลกใหม่ด้วย ฟิวเตอร์ วาด และระบายสีภาพ Contact us :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส ใส่เอฟเฟคต์ให้แปลกใหม่ด้วย ฟิวเตอร์ วาด และระบายสีภาพ Contact us :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส ใส่เอฟเฟคต์ให้แปลกใหม่ด้วย ฟิวเตอร์ วาด และระบายสีภาพ Contact us : angelatuk@hotmail.com

2  สร้าง Layer Mask อิสระโดยใช้ Reveal All, Hide All  สร้าง Layer Mask โดยการไล่ โทนสี Gradient  สร้าง Layer Mask โดยการ คัดลอกภาพมาใส่ Paste Into  สร้าง Vector Mask จาก Current Path  สร้าง Layer Mask ให้ตัวอักษร ด้วย Create Clipping Mask

3  แปลความได้ตรงตามตัวคือการบังส่วนที่ไม่ต้องการแก้ไข ไว้ หรือซ่อนไว้ ให้เหลือแต่ส่วนที่ต้องการแก้ไข ซึ่งจะใช้ ในการตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ ในส่วนที่ละเอียดมาก ที่สุด ขั้นตอน 1. คลิกที่ Layer>Layer Mask 2. เลือกคำสั่ง Reveal All หรือ Hide All 3. ใช้ยางลบ ลบซ่อนส่วนที่ ไม่ต้องการไว้ และใช้พู่กันวาดส่วนที่ ต้องการใช้คืนมา

4  แต่งภาพให้ 2 ภาพซ้อนกันอย่างกลมกลืน โดยทำให้ ภาพหนึ่งปรากฏบนอีกภาพหนึ่งที่เป็น Mask ขั้นตอน 1. ลากภาพที่จะทำ Mask ใส่ ปุ่ม Add Layer Mask 2. คลิกที่อุปกรณ์ Gradient ไล่สี * ส่วนที่เป็นสีดำ จะ โปร่งแสง * ส่วนที่เป็นสีขาว จะทึบแสง * ส่วนที่เป็นสีเทา จะโปร่ง แสงน้อยกว่าสีดำ

5  เป็นการบังส่วนที่ไม้ต้องการไว้ด้วยภาพใหม่ โดยใช้ คำสั่ง Paste Into วางภาพที่คัดลอกมาใส่ลงไป ขั้นตอน 1. กำหนดพื้นที่ที่ต้องการบัง ด้วยภาพใหม่ 2. คัดลอกภาพใหม่ 3. ใช้คำสั่ง Edit>Paste Into จะได้ภาพใหม่แทนที่ ภาพเดิมในลักษณะของการ บังซ้อนทับบริเวณที่เลือกไว้

6  ใช้ Path บังส่วนของภาพที่ไม่ต้องการไว้ โดยใช้อุปกรณ์ Pen Tool วาดเส้นล้อมรอบรูปที่ไม่ต้องการ ขั้นตอน 1. ใช้ Pen tool สร้างเส้น Path 2. ใช้คำสั่ง Layer>Vector Mask 3. เลือกคำสั่ง Current Path ส่วนที่อยู่นอกเส้น Path จะ ถูกบังไว้ เส้น Path

7  การซ้อนทับภาพลงบนโครงร่างตัวอักษร โดยแสดงภาพใน ตัวอักษรเท่านั้น ส่วนที่อยู่นอกพื้นที่ตัวอักษรจะถูกบังไว้ ขั้นตอน 1. พิมพ์ข้อความไว้ 1 Layer 2. นำภาพมาซ้อนทับ อีก 1 Layer 3. คลิกที่ Layer>Create Clipping Mask ภาพจะถูกแสดงเฉพาะ ภายในพื้นที่ ตัวอักษรเท่านั้น เส้น Path

8 เก็บภาพหลายดีไซน์ไว้ใช้งานด้วย Layer Comp Contact us : angelatuk@hotmail.com องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หรือเรียกว่า ส่วนประกอบของการออกแบบ (Elements of Design) หมายถึงการนำสิ่ง ต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วน... ตรง ตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพื่อให้เกิดผลงาน ที่มีความเหมาะสม

9  ผลงานที่มีความเหมาะสม ความงดงาม และมี ประโยชน์ใช้สอย น่าสนใจ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ในการ ออกแบบ โดยมีปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบที่ สร้างสรรค์ 2. ความงามที่ น่าสนใจ 3. สัมพันธ์กับ ประโยชน์ใช้สอย 4. เหมาะสมกับวัสดุ 5. สอดคล้องกับการ ผลิต ส่วนประกอบของ องค์ประกอบศิลป์ 1. จุด คือ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด 2. เส้น ( Line) เกิดจากจุดที่เรียงต่อ กันในทางยาว หรือเกิดจากการลากเส้น ไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ 3. รูปร่างและรูปทรง ( Shape and Form) รูปร่าง คือ พื้นที่ ๆ ล้อมรอบ ด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความ ยาว 4. น้ำหนัก ( Value) หมายถึงความ อ่อนแก่ของสี หรือแสงเงา 5. สี ( Color) เป็นส่วนประกอบที่ สำคัญในการทำงานศิลปะ สีจะช่วยให้ เกิดความน่าสนใจ และมีชีวิตชีวา 6. พื้นผิว ( Texture ) หมายถึง ส่วนที่ เป็นพื้นผิวของวัตถุที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เรียบ ขรุขระ หยาบ มัน นุ่ม

10 รูปเรขาคณิต รูปร่างและรูปทรง ( Shape and Form) รูปร่าง คือ พื้นที่ ๆ ล้อมรอบ ด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความ ยาว รูปร่างจึงมีสองมิติ รูปทรง คือ ภาพสามมิติ เนื่องจากรูปร่างมีความ หนา หรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมี ความชัดเจน และสมบูรณ์ รูปอิสระ รูปอินทรีย์

11 วิธีการทำ Layer Comp ใน Photoshop Contact us : angelatuk@hotmail.com ขั้นตอน 1. ใช้ Palette Layer Comp 2. คลิกที่ปุ่ม Create new layer Comps 3. เครื่องจะทำการเก็บ บันทึกการทำงานใน Layer นั้น ๆ ไว้ให้เรียกใช้ งาน

12 การเพิ่มหมวดหมู่ของ Brush ใน Brush Tool Contact us : angelatuk@hotmail.com ขั้นตอน 1. คลิกที่ Brush Tool 2. คลิกที่ Brush Preset Picket แล้วเลือกคำสั่ง Load Brush 3. เลือกไฟล์ Bursh ที่โหลด เข้ามา

13 เส้น Path เว็บตัวอย่าง http://www.photoshopfreebrushes.co http:// www.deviantart.com http:// www.download.ie-mem.com

14 หลากหลาย Effect และการวาดภาพจากภาพ จริงโดยใช้ Cut out Contact us : angelatuk@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส ใส่เอฟเฟคต์ให้แปลกใหม่ด้วย ฟิวเตอร์ วาด และระบายสีภาพ Contact us :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google