งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์ประกอบ ของภาพ. นอกการได้ภาพที่ตรงตามความ ต้องการ มีคุณค่า มีความงาม ทางด้านศิลปะ แล้ว การจัด องค์ประกอบภาพ ก็เป็นสิ่ง ที่สำคัญ ที่จะทำให้ภาพมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์ประกอบ ของภาพ. นอกการได้ภาพที่ตรงตามความ ต้องการ มีคุณค่า มีความงาม ทางด้านศิลปะ แล้ว การจัด องค์ประกอบภาพ ก็เป็นสิ่ง ที่สำคัญ ที่จะทำให้ภาพมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์ประกอบ ของภาพ

2 นอกการได้ภาพที่ตรงตามความ ต้องการ มีคุณค่า มีความงาม ทางด้านศิลปะ แล้ว การจัด องค์ประกอบภาพ ก็เป็นสิ่ง ที่สำคัญ ที่จะทำให้ภาพมี คุณค่าขึ้น ดังนั้นเราจึงมาศึกษา การจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งในบท นี้ จะกล่าวถึงการจัดองค์ประกอบ ภาพอยู่ 10 ลักษณะ คือ http://www.photohutgroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=250901&Ntype=5 การจัด องค์ประกอบภาพ (Composition)

3 เป็นการจัดองค์ประกอบภาพ ที่ให้ความรู้สึก สง่างาม มั่นคง เหมาะสำหรับภาพ ทางสถาปัตยกรรม การ ถ่ายภาพวัตถุ หรือภาพสิ่ง ต่างๆ เน้นให้เห็นความ กว้าง ความสูง ความลึก โดยให้เห็นทั้งด้านหน้าและ ด้านข้าง และความลึก หรือ ที่เรียกว่าให้เห็น Perspective หรือภาพ 3 มิติ รูปทรง รูปทรง 1

4 มีการจัดองค์ประกอบภาพตรงข้ามกับรูปทรง คือ เน้นให้เห็นเป็นภาพ 2 มิติ คือ ความ กว้างกับความยาว ไม่ให้เห็นรายละเอียด ของภาพ หรือที่เรียกว่าภาพเงาดำ ภาพ ลักษณะนี้ เป็นภาพที่ดูแปลกตา น่าสนใจ ลึกลับ ให้อารมณ์และสร้างจินตนาการ ในการ ในการดูภาพได้ดี ข้อควรระวังในการวางภาพลักษณะนี้ คือ วัตถุต้องมีความเรียบง่าย เด่นชัด สื่อ ความหมาย ได้ชัดเจน ฉากหลังต้องไม่มา รบกวนทำให้ภาพนั้น หมดความงามไป รูปร่าง ลักษณะ 2

5

6

7 เป็นการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้ภาพดู นิ่ง สง่างาม น่าศรัทธา คล้ายกับแบบเน้น ด้วยรูปทรง แต่จะแสดงออกถึงความสมดุล นิ่ง ปลอดภัย ภาพลักษณะนี้อาจจะดูธรรมดา ไม่สะดุดตาเท่าใดนัก แต่ก็มีเสน่ห์และความ งามในตัว ความสมดุลที่เท่ากัน 3 (Symmetrical balance)

8

9

10

11

12 การจัดภาพแบบนี้ จะให้ ความรู้สึกที่สมดุล เช่นเดียวกับแบบที่แล้ว แต่จะต่างกันอยู่ที่ วัตถุทั้ง สองข้าง มีขนาดและ รูปร่างที่แตกต่างกัน แต่ จะสมดุลได้ด้วยปัจจัย ต่างๆ กัน เช่น สี รูปทรง ท่าทาง ฉากหน้า ฉาก หลัง ฯลฯ ภาพดูน่าสนใน กว่าแบบสมดุลที่เท่ากัน แต่ความรู้สึกที่มั่นคงจะ น้อยกว่า แต่แปลกตาดี ความสมดุล ที่ไม่เท่ากัน ที่ไม่เท่ากัน 4 Asymmetrical balance

13 ส่วนใหญ่จะใช้ในเป็นภาพ ทิวทัศน์ หรือภาพอื่นๆ ใช้ ฉากหน้าเป็นตัวช่วยให้เกิด ระยะ ใกล้ กลาง ไกล หรือ มีมิติขึ้น ทำให้ภาพ น่าสนใจอาจใช้กิ่งไม้ วัตถุ หรือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้การ มองเห็น เพื่อช่วยเน้นให้จุด สนใจที่ต้องการเน้น มีความ เด่นยิ่งขึ้น และไม่ให้ภาพมี ช่องว่างเกินไป ข้อควรระวัง อย่าให้ฉากหน้า เด่นจนแย่งความสนใจจากสิ่ง ที่ต้องการเน้น จะทำให้ภาพ ลดความงามลง ฉากหน้า ฉากหน้า 5

14 พื้นหลังของภาพก็มี ความสำคัญ หาก เลือกที่น่าสนใจ กลมกลืน หรือช่วย ให้สิ่งที่ต้องการ เน้นเด่นขึ้นมา ควร เลือกฉากหลังที่ กลมกลืน ไม่ทำให้ จุดเด่นของภาพ ด้อยลง หรือมา รบกวนทำให้ภาพ นั้นขาดความงามไป ฉากหลัง ฉากหลัง 6

15 เป็นการจัดภาพที่นิยมมากที่สุด ภาพดูมีชีวิตชีวา ไม่จืดชืด การจัด ภาพโดยใช้เส้นตรง 4 เส้นตัด กันในแนวตั้งและแนวนอน จะ เกิดจุดตัด 4 จุด ( ดังภาพ ) หรือ แบ่งเป็น 3 ส่วน ทั้งแนวตั้งและ แนวนอน การวางจุดสนใจของภาพ จะเลือก วางใกล้ ๆ หรือ ตรงจุด 4 จุดนี้ จุดใดจุด หนึ่ง โดยหัน หน้าของวัตถุไปในทิศทางที่มี พื้นที่ว่างมากกว่า ทำให้ภาพดู เด่น ไม่อึดอัด ไม่แน่น หรือหลวม จนเกินไป กฏสามส่วน กฏสามส่วน 7

16

17

18

19

20

21

22

23 เป็นการจัดภาพที่ใช้เส้นที่เกิดจาก วัตถุ หรือสิ่ง อื่น ๆ ที่มีรูปร่าง ลักษณะใกล้เคียงกัน เรียงตัวกัน เป็นทิศทางไปสู่จุดสนใจ ช่วยให้วัตถุ ที่ต้องการเน้นมีความ เด่นชัด และ น่าสนใจยิ่งขึ้น เส้นนำสายตา 8

24

25 แม้ว่าภาพจะสามารถนำมาประดับ ตกแต่งด้วยกรอบภาพอยู่แล้ว แต่การจัด ให้ฉากหน้าหรือส่วนประกอบอื่นล้อม กรอบจุดเด่น เพื่อลดพื้นที่ว่าง หรือทำให้ สายตาพุ่งสู่จุดสนใจนั้น ทำให้ภาพ กระชับ น่าสนใจ เน้นด้วย กรอบภาพ กรอบภาพ 9

26

27 เป็นการจัดภาพที่มีรูปร่าง ลักษณะ ที่ คล้ายๆ กันวางเป็นกลุ่มทำให้ภาพดู สนุก สดชื่น และ มีเสน่ห์แปลกตา เน้นรูปแบบซ้ำซ้อน เน้นรูปแบบซ้ำซ้อน หรือแบบ Pattren 10

28

29


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์ประกอบ ของภาพ. นอกการได้ภาพที่ตรงตามความ ต้องการ มีคุณค่า มีความงาม ทางด้านศิลปะ แล้ว การจัด องค์ประกอบภาพ ก็เป็นสิ่ง ที่สำคัญ ที่จะทำให้ภาพมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google