งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งประดิษฐ์ตู้ส่องสภาพผ้าแบบประหยัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งประดิษฐ์ตู้ส่องสภาพผ้าแบบประหยัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งประดิษฐ์ตู้ส่องสภาพผ้าแบบประหยัด
หน่วยงานจ่ายกลาง

2 หลักการและเหตุผล เนื่องจากหน่วยงานจ่ายกลาง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการรับเครื่องมือและชุดหัตถการจากหอผู้ป่วยต่างๆ ลงมาล้างทำความสะอาด หีบห่อ และทำให้ปราศจากเชื้อที่หน่วยงานจ่ายกลาง ซึ่งจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่สถานที่ยังมีพื้นที่ใช้สอยที่เท่าเดิมการจัดการคุณภาพเป็นไปได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะคุณภาพของผ้าห่ออุปกรณ์ ซึ่งจะต้องตรวจสภาพผ้าก่อนนำไปหีบห่อ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 การดำเนินการ ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ รวบรวมข้อมูล และปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานนำมาวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหา โดยจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ์และประดิษฐ์

4 อดีต หน่วยงานเล็งเห็นถึงปัญหาและช่วยกันหาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงคิดประยุกต์เครื่องคลุกแป้งถุงมือที่เลิกใช้งานแล้วนำมาดัดแปลงเป็นตู้ส่องผ้า ปัจจุบัน ในอดีตการตรวจสภาพผ้าห่ออุปกรณ์ จะใช้วิธีส่องมองด้วย ตาเปล่าซึ่งอาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติแต่ไม่สะดวกจากปริมาณผ้าที่มีจำนวนมากการ ยกผ้าส่องทุกผืนทำได้ยาก

5 ประยุกต์เครื่องคลุกแป้งถุงมือที่เลิกใช้งานแล้ว นำมาดัดแปลงเป็นตู้ส่องผ้า

6 อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์
1.แผ่นกระจกชนิดขุ่น จำนวน 1 แผ่น ราคา บาท 2.ตกแต่งด้านข้างตู้ใหม่ ราคา บาท 3.ชุดขาตั้งและหลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์ 20 วัตต์ จำนวน 2 ชุด ราคา บาท 4.สายไฟยาวประมาณ 2 เมตร จำนวน 1 เส้น ราคา บาท 5.ปลั๊กไฟ จำนวน 1 ตัว ราคา บาท รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ,110 บาท

7 1.ถอดกระจกใสด้านบนตู้ออก 2.ใส่กระจกแบบขุ่นแทนกระจกใส
วิธีทำ 1.ถอดกระจกใสด้านบนตู้ออก 2.ใส่กระจกแบบขุ่นแทนกระจกใส 3.ตกแต่งด้านข้างตู้ใหม่ทั้งหมด 4.เดินสายไฟและติดปลั๊กด้านข้างตู้ 5.ติดตั้งแท่นขาตั้งหลอดฟลูโอเรสเซนท์และหลอดในตู้

8 ขั้นตอนการนำไปใช้งาน ใช้ตรวจสอบสภาพผ้าห่ออุปกรณ์ก่อน นำไปใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 พฤษภาคม 2553 การประเมินผล - ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่รับบริการเกี่ยวกับผ้าชำรุด - ระยะเวลาแล้วเสร็จในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสภาพผ้า ผลการดำเนินการ - ไม่พบข้อร้องเรียนจากหน่วยงานผู้รับบริการเรื่องผ้าชำรุด - สอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนพึงพอใจ - งานเสร็จเร็วขึ้นประมาณ 15 นาที(จากเดิมใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง หลังปรับปรุงใช้เวลา 15 นาที)

9 ---------- สวัสดี ---------


ดาวน์โหลด ppt สิ่งประดิษฐ์ตู้ส่องสภาพผ้าแบบประหยัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google