งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงานจ่ายกลาง.  หลักการและเหตุผล เนื่องจากหน่วยงานจ่ายกลาง เป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ และอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงานจ่ายกลาง.  หลักการและเหตุผล เนื่องจากหน่วยงานจ่ายกลาง เป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ และอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงานจ่ายกลาง

2  หลักการและเหตุผล เนื่องจากหน่วยงานจ่ายกลาง เป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ และอยู่ ในระหว่างการดำเนินการรับเครื่องมือและชุด หัตถการจากหอผู้ป่วยต่างๆ ลงมาล้างทำความ สะอาด หีบห่อ และทำให้ปราศจากเชื้อที่ หน่วยงานจ่ายกลาง ซึ่งจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่สถานที่ยังมีพื้นที่ใช้สอยที่เท่าเดิมการจัดการ คุณภาพเป็นไปได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะ คุณภาพของผ้าห่ออุปกรณ์ ซึ่งจะต้องตรวจ สภาพผ้าก่อนนำไปหีบห่อ

3  วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานให้ดีขึ้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2553  การดำเนินการ ประชุมเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบ รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่พบ ในการปฏิบัติงานนำมาวิเคราะห์ วางแผนแก้ไข ปัญหา โดยจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์และประดิษฐ์

4 อดีต หน่วยงานเล็งเห็นถึง ปัญหาและช่วยกันหา วิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิม สะดวกรวดเร็วและ ประหยัดค่าใช้จ่าย จึง คิดประยุกต์เครื่องคลุก แป้งถุงมือที่เลิกใช้งาน แล้วนำมาดัดแปลงเป็น ตู้ส่องผ้า ปัจจุบัน ในอดีตการตรวจสภาพ ผ้าห่ออุปกรณ์ จะใช้วิธี ส่องมองด้วย ตา เปล่าซึ่งอาศัยแสง สว่างจากธรรมชาติแต่ ไม่สะดวกจากปริมาณ ผ้าที่มีจำนวนมากการ ยกผ้าส่องทุกผืนทำได้ ยาก

5

6  1. แผ่นกระจกชนิดขุ่น จำนวน 1 แผ่น ราคา 150 บาท  2. ตกแต่งด้านข้างตู้ใหม่ ราคา 500 บาท  3. ชุดขาตั้งและหลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์ 20 วัตต์ จำนวน 2 ชุด ราคา 400 บาท  4. สายไฟยาวประมาณ 2 เมตร จำนวน 1 เส้น ราคา 30 บาท  5. ปลั๊กไฟ จำนวน 1 ตัว ราคา 30 บาท รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,110 บาท อุปกรณ์ที่ใช้ ประดิษฐ์

7  1. ถอดกระจกใสด้านบนตู้ออก  2. ใส่กระจกแบบขุ่นแทนกระจกใส  3. ตกแต่งด้านข้างตู้ใหม่ทั้งหมด  4. เดินสายไฟและติดปลั๊กด้านข้างตู้  5. ติดตั้งแท่นขาตั้งหลอดฟลูโอเรส เซนท์และหลอดในตู้ วิธีทำ

8  ขั้นตอนการนำไปใช้งาน ใช้ตรวจสอบ สภาพผ้าห่ออุปกรณ์ก่อนนำไปใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 พฤษภาคม 2553  การประเมินผล - ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่รับบริการ เกี่ยวกับผ้าชำรุด - ระยะเวลาแล้วเสร็จในการปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสภาพผ้า  ผลการดำเนินการ - ไม่พบข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน ผู้รับบริการเรื่องผ้าชำรุด - สอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนพึงพอใจ - งานเสร็จเร็วขึ้นประมาณ 15 นาที ( จาก เดิมใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง หลังปรับปรุงใช้เวลา 15 นาที )

9


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงานจ่ายกลาง.  หลักการและเหตุผล เนื่องจากหน่วยงานจ่ายกลาง เป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ และอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google