งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์

2 ประเภทของสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ
สัตว์เลี้ยงแบ่งได้ ๕ ประเภท คือ สัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์น้ำ สัตว์อื่นๆที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

3 1.สัตว์ปีกและลักษณะประจำพันธุ์
สัตว์ปีกได้แก่ สัตว์ประเภท ต่อไปนี้ ไก่ ได้แก่ ไก่เนื้อ และ ไก่ไข่ เป็ด ได้แก่เป็ดเนื้อ และเป็ดไข่ ห่าน นก

4 พันธุ์ไก่เนื้อ ไก่เก้าชั่ง

5 ไก่เบตง

6 พันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์โรสไอแลนเรด

7 พันธุ์บาพลีมัธร็อค

8 ไก่พันธุ์เล็กฮอร์น

9 พันธุ์เป็ด พันธุ์เป็ดแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. เป็ดเนื้อ 2. เป็ดไข่
3. เป็ดสวยงาม

10 เป็ดเนื้อ เป็ดพันธุ์ปักกิ่ง

11 เป็ดอี้เหลียง

12 เป็ดไข่พันธุ์ กากีแคมเบล

13 เป็ดไข่พันธุ์นครปฐม

14 เป็ดสวยงามพันธุ์แมนดาริน

15 2. สัตว์เล็ก สัตว์เล็ก ได้แก่ - สุกร ได้แก่สุกรมัน สุกรเนื้อ และสุกรเบคอน - แพะ ได้แก่แพะเนื้อ และแพะนม - แกะ

16 สุกรพันธุ์พื้นเมือง

17 สุกรพันธุ์แฮมเชียร์

18 สุกรพันธุ์เหมยซาน

19 สุกรพันธุ์ลาร์ชไวท์

20 สุกรพันธุ์แลนเดรช

21 สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอซี่

22 สุกรพันธุ์เปียแตรง

23 แพะพื้นเมือง

24 แพะนมพันธุ์ชาแนล

25 แพะพันธุ์บอร์

26 แกะเนื้อคาทาดิน

27 แกะะพันธุ์ซานตาอิเนส

28 แกะพันธุ์บาร์บาโดส แบล็คเบลลี

29 แกะพันธุ์ดอร์เปอร์

30 แกะพันธุ์อัฟริกัน มัสตอนเมอริโอ

31 แกะพันธุ์บอนด์

32 แกะพันธุ์คอร์ริเดล

33 พันธุ์โคเนื้ออเมริกันบรามัน

34 โคกึ่งเนื้อกึ่งนมเรดซินดี้

35 โคพันธุ์ชาโรเลส์

36 พันธุ์ซิมเมนทัล

37 พันธุ์กำแพงแสน

38 พันธุ์ขาวลำพูน

39 โคนมพันธุ์โฮล สไตส์ ฟรีเชี่ยล

40 พันธุ์ทีเอ็มแซต

41 พันธุ์ไทยฟรีเชี่ยล

42 พันธุ์ไทยฟรีเชี่ยล

43 โคพื้นเมืองภาคใต้

44 กระบือนมมูร่าห์

45 กระบือพื้นเมืองไทย

46 ปลาทองหัวสิง

47 กระบือพันธุ์ราวี

48 กุ้งกุลาดำ

49 ปลากัดจีน

50 กุ้งแชบ๊วย

51 ปลาทอง

52 หอยนางรม

53 หอยแมลงภู่


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google