งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก สสจ. เลย ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก สสจ. เลย ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก สสจ. เลย ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖

2 โรงพยาบาลสสอ. รพ. จำนวนผู้รับบริการ ( ครั้ง ) ร้อยละหมายเหตุอำเภอ จำนวนผู้รับบริการ ( ครั้ง ) ร้อยละหมายเหตุ ทั้งหมดแผนไทยทั้งหมดแผนไทย เลย 10207160315.70 ไม่ผ่าน เมือง 13582408530.08 ผ่าน เชียงคาน 101553173.12 ไม่ผ่าน เชียงคาน 9418144215.31 ไม่ผ่าน ปากชม 6096185930.50 ผ่าน ปากชม 7653356246.54 ผ่าน ด่านซ้าย 10847109810.12 ไม่ผ่าน ด่านซ้าย 9663523554.18 ผ่าน นาแห้ว 20691959.42 ไม่ผ่าน นาแห้ว 16001479.19 ไม่ผ่าน ภูเรือ 434964914.92 ไม่ผ่าน ภูเรือ 3488217562.36 ผ่าน ท่าลี่ 54965429.86 ไม่ผ่าน ท่าลี่ 485679516.37 ผ่าน วังสะพุง 131768626.54 ไม่ผ่าน วังสะพุง 21036216810.31 ไม่ผ่าน ภูกระดึง 47793747.83 ไม่ผ่าน ภูกระดึง 4926187538.06 ผ่าน นาด้วง 45513197.01 ไม่ผ่าน นาด้วง 3472139940.29 ผ่าน ภูหลวง 42794229.86 ไม่ผ่าน ภูหลวง 298837012.38 ไม่ผ่าน ผาขาว 8196318638.87 ผ่าน ผาขาว 7267561777.29 ผ่าน เอราวัณ 538089516.64 ผ่าน เอราวัณ 511997419.03 ผ่าน หนองหิน 8183518163.31 ผ่าน รวมรพ. 207,502 12,8556.20 ไม่ผ่านรวมสสอ. 103,251 35,02533.92 ผ่าน รวมรพท. 10,207 1,60315.70 ไม่ผ่าน รวมรพช. 196,761 10,7185.45 ไม่ผ่าน รวมทั้งจังหวัด 310,753 47,88015.41 ไม่ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖

3 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของโรงพยาบาล ในจังหวัดเลย

4 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของรพ. สต. ใน จังหวัดเลย


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก สสจ. เลย ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google