งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เลย
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖

2 จำนวนผู้รับบริการ(ครั้ง)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ โรงพยาบาล สสอ. รพ. จำนวนผู้รับบริการ(ครั้ง) ร้อยละ หมายเหตุ อำเภอ ทั้งหมด แผนไทย เลย 10207 1603 15.70 ไม่ผ่าน เมือง 13582 4085 30.08 ผ่าน เชียงคาน 10155 317 3.12 9418 1442 15.31 ปากชม 6096 1859 30.50 7653 3562 46.54 ด่านซ้าย 10847 1098 10.12 9663 5235 54.18 นาแห้ว 2069 195 9.42 1600 147 9.19 ภูเรือ 4349 649 14.92 3488 2175 62.36 ท่าลี่ 5496 542 9.86 4856 795 16.37 วังสะพุง 13176 862 6.54 21036 2168 10.31 ภูกระดึง 4779 374 7.83 4926 1875 38.06 นาด้วง 4551 319 7.01 3472 1399 40.29 ภูหลวง 4279 422 2988 370 12.38 ผาขาว 8196 3186 38.87 7267 5617 77.29 เอราวัณ 5380 895 16.64 5119 974 19.03 หนองหิน 8183 5181 63.31 รวมรพ. 207,502 12,855 6.20 รวมสสอ. 103,251 35,025 33.92 รวมรพท. 10,207 1,603 รวมรพช. 196,761 10,718 5.45 รวมทั้งจังหวัด 310,753 47,880 15.41

3 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของโรงพยาบาล ในจังหวัดเลย

4 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของรพ.สต. ในจังหวัดเลย


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อมูลตัวชี้วัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google