งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ThailandoftourismcenterThailandsouth ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ เชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุก ส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ThailandoftourismcenterThailandsouth ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ เชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุก ส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ThailandoftourismcenterThailandsouth

6

7 ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ เชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุก ส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

8 Prathet Thai Ruam Lueat Nua Chat Chua Thai, Pen Pracha Rat, Phathai Khong Thai Thuk Suan, Yu Damrong Khong Wai Dai Thang Muan, Duai Thai Luan Mai, Rak Samak Khi, Thai Ni Rak Sa-ngop, Tae Thueng Rop Mai Khlat, Ekkarat Cha Mai Hai Khrai Khom Khi, Sala Lueat Thuk Yat Pen Chat Phli, Thaloeng Prathet Chat Thai Thawi Michai Cha-yo.

9 The king of Thailand was born on December 5 th,1927

10 The Capitol City Of Thailand is Bangkok


ดาวน์โหลด ppt ThailandoftourismcenterThailandsouth ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ เชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุก ส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google