งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท ลำดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับที่ 3 กรมชลประทาน ลำดับที่ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ลำดับที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท ลำดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับที่ 3 กรมชลประทาน ลำดับที่ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ลำดับที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วย : ล้าน บาท

8 งบจัดสรร ผลการ ร้อยละ เบิกจ่าย การ เบิกจ่าย ลำดับที่ 6 กรมการปกครอง ลำดับที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดับที่ 8 สำนักงานสาธารณสุข ลำดับที่ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วย : ล้าน บาท

9


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google