งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน
ขยายเวลาการให้บริการทุกประเภท โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา น น. สำหรับการนวดไทยและประคบสมุนไพร เปิดให้บริการเป็น 6 รอบดังนี้ 08.30 น. * น. * น. * น. * 17.00น. * 19.00น. ขอความร่วมมือ ** หากมีความประสงค์จะเลื่อนนัดกรุณาโทรบอกล่วงหน้าก่อนถึงคิวนัดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากมาเกินเวลานัด 15 นาทีขึ้นไปงานแพทย์แผนไทยจะขอให้บริการผู้รับบริการรายอื่นต่อไป

2 ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิประกันสังคม รับยาสมุนไพร : พบแพทย์ : ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และยานอกบัญชียาหลัก(ในกรณีจำเป็น) นวด ประคบ อบสมุนไพร : พบแพทย์ทุกกรณีในครั้งแรก ครั้งต่อไปรับบริการที่อาคารแผนไทยจนกว่าจะครบคอร์สการรักษา

3 ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ และผู้ป่วยในโครงการเบิกจ่ายตรง ฯ รับยาสมุนไพร : ครั้งแรกพบแพทย์ ครั้งต่อไปรับยาเดิมได้ที่อาคารแพทย์แผนไทย กรณีเป็นยาที่เกี่ยวเนื่องกับโรคที่มารับบริการนวด/ประคบ/อบสมุนไพรรับได้ที่อาคารแพทย์แผนไทยเลย( ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ) นวด ประคบ อบสมุนไพร : รับบริการที่อาคารแพทย์แผนไทยแบบ one-stop service

4 รับบริการที่อาคารแพทย์แผนไทยแบบ one-stop service ทุกประเภทบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิชำระเงินเอง รับบริการที่อาคารแพทย์แผนไทยแบบ one-stop service ทุกประเภทบริการ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google