งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน ขยายเวลาการให้บริการทุกประเภท โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 21.00 น. สำหรับการนวดไทยและประคบสมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน ขยายเวลาการให้บริการทุกประเภท โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 21.00 น. สำหรับการนวดไทยและประคบสมุนไพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน ขยายเวลาการให้บริการทุกประเภท โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 21.00 น. สำหรับการนวดไทยและประคบสมุนไพร เปิดให้บริการ เป็น 6 รอบดังนี้ 08.30 น. * 10.30 น. * 13.00 น. * 15.00 น. * 17.00 น. * 19.00 น. ขอความร่วมมือ ** หากมีความประสงค์จะเลื่อนนัดกรุณา โทรบอกล่วงหน้าก่อนถึงคิวนัดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากมาเกินเวลานัด 15 นาทีขึ้นไปงานแพทย์แผนไทยจะขอ ให้บริการผู้รับบริการรายอื่นต่อไป

2 ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ สิทธิประกันสังคม รับยาสมุนไพร : พบแพทย์ : ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และยานอก บัญชียาหลัก ( ในกรณีจำเป็น ) นวด ประคบ อบสมุนไพร : พบแพทย์ทุกกรณีในครั้ง แรก ครั้งต่อไปรับบริการที่อาคารแผนไทยจนกว่าจะ ครบคอร์สการรักษา

3 ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ และผู้ป่วยใน โครงการเบิกจ่ายตรง ฯ รับยาสมุนไพร : ครั้งแรกพบแพทย์ ครั้งต่อไปรับยาเดิมได้ ที่อาคารแพทย์แผนไทย กรณีเป็นยาที่เกี่ยวเนื่องกับโรคที่มารับบริการนวด / ประคบ / อบสมุนไพรรับได้ที่อาคารแพทย์แผนไทยเลย ( ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ) นวด ประคบ อบสมุนไพร : รับบริการที่อาคารแพทย์แผน ไทยแบบ one-stop service

4 ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ ชำระเงินเอง รับบริการที่อาคารแพทย์แผนไทยแบบ one-stop service ทุกประเภทบริการ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน ขยายเวลาการให้บริการทุกประเภท โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 21.00 น. สำหรับการนวดไทยและประคบสมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google