งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PDU Award APCM - ISPD 2015 ( The VII Asia Pacific Chapter Meeting of International Society for Peritoneal Dialysis ) September 17 - 19, 2015 Daegu, Korea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PDU Award APCM - ISPD 2015 ( The VII Asia Pacific Chapter Meeting of International Society for Peritoneal Dialysis ) September 17 - 19, 2015 Daegu, Korea."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PDU Award APCM - ISPD 2015 ( The VII Asia Pacific Chapter Meeting of International Society for Peritoneal Dialysis ) September 17 - 19, 2015 Daegu, Korea

2 1. เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน “PDU Award” ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 2. รับข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน และส่งใบสมัคร ผ่าน DPEX website 3. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PDSS อย่างน้อย 1 ครั้ง 4. ส่งข้อมูลทุก 2 เดือน ผ่านโปรแกรม DPEX URL : http://www.nhso.info/pd_saraburi 5. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์รับรางวัล เตรียมรับการสุ่ม ตรวจจากคณะกรรมการ 6. เข้าร่วมฟังประกาศผลรางวัลวันที่ 20 ธันวาคม 2557

3 PDU Award 1.Start Strong Award 2.Stay Strong Award 3.PD Excellent Award 4.The Best of Improvement : TOT 5.The Best of Improvement : DOR

4 Start Strong Award Criteria – The Highest new PD Patient – Start Counting (1 Jan 14 – 30 Nov 14) – Ranking Top 5 hospital KPI 1-year Technique Survival >85%

5 Stay Strong Award Criteria – Analyze data from 1 st case till new case at 30 Nov 2014 KPI DOR <25% TOT >48 Months

6 PD Excellent Award Criteria – The lowest of Percentage of C/S negative and Infection Rate – Start Counting (1 Jan 14 – 30 Nov 14) – Ranking Top 5 hospital KPI Percentage of C/S negative ≤ 20% Peritonitis Rate ( episode/patient month) ≥ 1:30 Exit-site Infection Rate ( episode/patient month) ≥ 1:50

7 The Best Of Improvement Award Criteria – The Highest percentage Improvement of DOR – The Highest percentage Improvement of TOT – Compare data between 1 Dec 12 – 30 Nov 13 and 1 Dec 13 – 30 Nov 14


ดาวน์โหลด ppt PDU Award APCM - ISPD 2015 ( The VII Asia Pacific Chapter Meeting of International Society for Peritoneal Dialysis ) September 17 - 19, 2015 Daegu, Korea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google