งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Accident Investigation Project Mr.Chamroon Tangpaisalkit Office of Transport and Traffic Policy and Planning Ministry of Transportation THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Accident Investigation Project Mr.Chamroon Tangpaisalkit Office of Transport and Traffic Policy and Planning Ministry of Transportation THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Accident Investigation Project Mr.Chamroon Tangpaisalkit Office of Transport and Traffic Policy and Planning Ministry of Transportation THAILAND

2 29 th APEC Transportation Working Group Meeting, Chinese Taipei, 9-13 July 2007 Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei WHY? And HOW?

3 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei 29 th APEC Transportation Working Group Meeting, Chinese Taipei, 9-13 July 2007 How this even occur?/ Why?

4 Road Accident Investigation Project อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? TPT-WG29, Chinese Taipei 29 th APEC Transportation Working Group Meeting, Chinese Taipei, 9-13 July 2007 Why accident investigations are carried out? An in-depth study is a systematic approach to discover the cause of a tragedy like a fatal accident. A PUZZLE – Carrying out an in-depth study is similar to doing a jigsaw puzzle. Information from many different sources is compiled to provide a picture of the chain of events. What happened before,during and after the accident?

5 Road Accident Investigation Project อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? TPT-WG29, Chinese Taipei 29 th APEC Transportation Working Group Meeting, Chinese Taipei, 9-13 July 2007 Accident Investigation Unit  What?  Where?  When?  How?  Who?  Why?  What can be done at Black spot?  What can we learn from this project?

6 Road Accident Investigation Project อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? TPT-WG29, Chinese Taipei 29 th APEC Transportation Working Group Meeting, Chinese Taipei, 9-13 July 2007 The Purpose of Road Accident Investigation Project  In-dept Accident Investigation Unit Model  Crash Investigation Report Form  In-dept Accident Analysis Model  Policy and Measure for Accident Prevention  Cooperation between Research Center

7 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei 29 th APEC Transportation Working Group Meeting, Chinese Taipei, 9-13 July 2007 BMR:Bangkok Metropolitan Region Chiangmai Khon Kean Nakhon Ratchasima Songkhla Project Area Radius 60 Km.

8 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Bangkok Metropolitan Region (BMR) Project Area Samutt Sakhon Nakonpathom Samutt Prakran Pathum Thani Bangkok Nonthaburi

9 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Unit Staff Road Behavior Vehicle Database Office Staff Survey Staff Accident Expert Behaviorist / Psychologies Automotive Engineer Support Staff

10 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Accident Investigation Unit  Highway Engineering  Traffic and Transport Engineering  Automotive Engineering  Dynamic Engineering  Behaviorist  Doctor/Epidemiologist Road Vehicle Human

11 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Accident Investigation Instrument  Office Instrument  Survey Instrument

12 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Office Instrument Communication device Computer Office Instrument

13 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Investigate Vehicle Sponsor by: Toyota motor Co,th Toyota Innova

14 Survey Instrument Instrument for Road Survey Safety Instrument First Aid Instrument for Vehicle Survey Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

15 โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร Instrument for Road Survey

16 Instrument for Vehicle Survey Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

17 Safety Instrument Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

18 First Aid Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

19 Acci dent Infor matio n After Accide nt Proces s Site Survey Process Investigation Process Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

20 Site Survey Process Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Step 1: Primary evaluation of crash Step 2: Inform Accident Investigation Staff to the Officer Step 3: Setting up of warning sign and all necessary equipment Step 4: Site Data collection Step 5: In-dept data collection of vehicle condition Step 6: Medical Evaluation of Injury

21  Geometric and physical survey  Evidence and trace survey  Road safety audit  Road user behavior at black spot area study  Vehicle condition check  Injury data / Death assumption  Witness interview  Etc. After Accident Process Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

22  Cause of Road Accident  Speed Estimates  Accident Reconstruction In-dept Analysis of Road Accident Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

23 Human Vehicle Road and Environment Human deficiency Vehicle deficiency Road and environment deficiency Analysis Cause of Road Accident Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

24  Mentally Competent  Driving Competent  Alcohol level in Blood  Drug usage and stimulant  Driving Behavior  Driving Experience  Etc, Using Mobile phone Human Deficiency Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

25  Modification  Defective Equipment  Break System  Wheel and Tire  Illegal Loading (Overload) Vehicle Deficiency Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

26  Sight Distance  Traffic Control  Road Surface Condition  Road Side Obstruction Road and Environment Deficiency Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

27 Analysis Program Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Program M- SMAC

28 Analysis Program Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

29 Overview Driver View 3D Animation Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

30  Human  Vehicle  Road & Environment Physical improvement Traffic sign improvement Sight distance Improvement Road surface improvement Traffic management Improvement Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

31 หมวกนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน ? การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ? Case: Motorcycle crashed by truck Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei Helmet Standard Law Enforcement ??

32 Physical of Roadway is Safe for Pedestrian? Case: Pedestrian crashed by Pick-up Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei

33 อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดได้อย่างไร ? และทำไมจึงเกิด ? Road Accident Investigation Project TPT-WG29, Chinese Taipei 29 th APEC Transportation Working Group Meeting, Chinese Taipei, 9-13 July 2007 Efficient measures are most desirable to protect human, vehicle and road deficiency and help decrease road accident Road Accident Investigation Project Office of Transport and Traffic Policy and Planning Ministry of Transportation THAILAND


ดาวน์โหลด ppt Road Accident Investigation Project Mr.Chamroon Tangpaisalkit Office of Transport and Traffic Policy and Planning Ministry of Transportation THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google