งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุง บูดาเปสต์. ประชากร  10 ล้านคน (2542)  เมืองหลวง กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุง บูดาเปสต์. ประชากร  10 ล้านคน (2542)  เมืองหลวง กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุง บูดาเปสต์

2 ประชากร  10 ล้านคน (2542)  เมืองหลวง กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

3 นายวิคเตอร์ ออร์บัน

4  ประเทศฮังการี หรือชื่อเต็มคือ สาธารณรัฐ ฮังการี เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ใน ยุโรปกลาง ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ยุโรปกลาง ร้านขายตุ๊กตาในประเทศ ฮังการี

5 ฮังการี ตั้งอยู่กลางทวีป ยุโรป แถบที่ราบเทือกเขา คาร์ปา เทียน (Carpathian Basin) คาร์ปา เทียน รูปร่าง ประเทศฮังการี คล้ายรูปไต ฮังการี มี แม่น้ำสำคัญ 2 สาย

6 6. สาธารณรัฐ ฮังการี ประเทศ “ ดีที่สุดในโลก ” ด้าน เมดิคัลทัวร์ 10. ประเทศ ไทย


ดาวน์โหลด ppt กรุง บูดาเปสต์. ประชากร  10 ล้านคน (2542)  เมืองหลวง กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google