งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทางพันธุกรรม นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ครูเอื้อมพร เอี่ยมแพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทางพันธุกรรม นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ครูเอื้อมพร เอี่ยมแพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทางพันธุกรรม นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ครูเอื้อมพร เอี่ยมแพร

2 Discontinuous variation trait ลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง ควบคุมด้วยยีนเพียงยีนเดียว Continuous variation trait ลักษณะที่ต่อเนื่อง ควบคุมด้วย ยีนหลายยีน

3 Discontinuous variation trait ลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมน เดล –Monohybrid cross –Dihibrid cross (punnett square or fork line) ลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎ ของเมนเดล – Incomplete dominance – codominance – multiple alleles – linkage – sex-linked gene – sex influenced traits – sex limited traits

4 การแสดงออกของยีน Complete dominant ( เด่นสมบูรณ์ ) ตามกฎของเมนเดล Incomplete dominant ( เด่นไม่ สมบูรณ์ ) Co-dominant ( แสดงลักษณะร่วม ) เช่น A เป็นลักษณะดอกสีแดง a เป็น ลักษณะดอกสีขาว การแสดงออกของยีนลักษณะสีของดอก เมื่อ Genotype เป็น Aa Complete dominance Incomplete dominance Co-dominance ดอกสีแดง ดอกสีชมพู ดอกลายสีขาวและแดง

5 Linked gene การถ่ายทอดลักษณะ 2 ลักษณะ ซึ่งมียีนอยู่บน โครโมโซมแท่งเดียวกัน

6 มัลติเพิลอัลลีล (multiple alleles) ที่ตำแหน่งหนึ่งของยีน มีอัล ลีลควบคุมลักษณะต่าง ๆ มากกว่า 2 อัลลีล ยกตัวอย่างเช่น ยีนควบคุม สี ขนของกระต่าย เป็นลักษณะ เด่นสมบูรณ์ มีลำดับดังนี้ C + > C ch > C h > c

7 C + : Wild type, agouti

8 C ch : Chinchilla

9 C h : Himalayan

10 c : albino

11 ให้นักเรียนเขียนฟีโนไทป์ของ กระต่ายต่อไปนี้ 1.C ch C h = 2.C h C h = 3.C + c= 4.cc= 5.C + C ch = Chinchilla Himalayan agouti, wild type albino agouti, wild type

12 ตัวอย่างโจทย์ 1. เมื่อผสมพันธุ์กระต่ายสีขาว ล้วนกับกระต่ายป่า พบว่าได้ ลูกกระต่ายมีที่มีลักษณะขนสี เงินแบบ Chinchilla และ กระต่ายป่า 1 : 1 จีโนไทป์ของกระต่ายป่าที่ นำมาผสมเป็นอย่างไร 2. จงหาโอกาสเกิดกระต่ายสีขาว จากการผสมกระต่าย C + c x C h c

13 B ลักษณะไม่ล้าน B’ ลักษณะ หัวล้าน Genotyp e phenotype ชายหญิง BB หัวไม่ ล้าน BB’ หัวล้านหัวไม่ ล้าน B’B’ หัวล้าน อิทธิพลของเพศ (Sex- influenced inheritance)

14 H มีเขา H’ ไม่ มีเขา Genotyp e phenotype ตัวผู้ตัวเมีย HH มีเขา HH’ มีเขาไม่มีเขา H’H’ ไม่มีเขา ลักษณะมีเขาและไม่มีเขาใน แกะ

15 genotype ตัวเมียตัวผู้ HHHen-feather HhHen-feather hhHen-featherCock- feather H ลักษณะ Hen- feather ขนหางสั้น h ลักษณะ Cock- feather ขนหางยาว พันธุกรรมจำกัดเพศ (Sex- limited inheritance)

16 การกำหนดเพศ (sex determination) 1. XX/XY sex chromosomes human, mammals, fruit fly

17 2. XX/X0 sex determinatio n Insects  grasshoppers, crickets, cockroaches 3. ZW sex chromoso mes birds, some insects, other organisms 4. Haplo-diploid sex-determination insects  Hymenoptera, such as ants and bees sex determination

18 ยีนบนโครโมโซมเพศ (Sex- linked gene)

19 ฮีโมฟีเลีย (hemophilia) ( ตาบอดสี ) red-green color blindness ตาบอดกลางคืน (congenital night blindness) Duchenne muscular dystrophy G-6-PD deficiency X-linked gene

20 เลือดไม่แข็งตัว เนื่องจาก ขาด factor VIII or IX Hemophilia A/B hemophilia

21 Sex-linked inheritancehemophilia

22 Sex-linked inheritancehemophilia

23

24 ตัวอย่าง ชายคนปกติคนหนึ่ง แต่งงาน กับหญิงที่เป็นพาหะฮีโมฟี เลีย โอกาสที่ลูกของสามี ภรรยาคู่นี้จะเป็นชายและเป็น โรคฮีโมฟีเลีย เท่าใด

25 colorblind ness

26

27 โรคกล้ามเนื้อลีบ การสร้างโปรตีนดิสโทรปิน ผิดปกติ ทำงานไม่ได้ ทำให้ เซลล์กล้ามเนื้อตาย อาการ – กล้ามเนื้อทั่วร่างกายลีบ และค่อยๆ ตาย Duchenne muscular dystrophy

28 Glucose-6-phosphate dehydrogenase ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD อย่าง รุนแรง G6PD มีหน้าที่ป้องกันเม็ดเลือด แดงในภาวะเครียด อาการ : – เม็ดลือดแดงรั่ว – ปัสสาวะเป็นสีดำ หลีกเลี่ยง สารพิษ กลุ่มยาซัลฟา ถั่วปากอ้า G-6-PD deficiency

29 โรคบกพร่องทาง เอนไซม์ G6PD

30 Y-inheritance Hair ears Y-linked gene

31 พอลียีน (polygenes) หรือ มัลติเพิลยีน (multiple genes) มีลักษณะที่ควบคุมโดยยีนมากกว่า 1 ตำแหน่ง ทำให้มีระดับการแสดงออกที่ หลากหลาย เรียกว่า Continuous variation trait เรียกอีกอย่างว่า quantitative trait หรือ polygenic trait หมายถึง ลักษณะที่ควบคุมโดยยีน หลายตำแหน่ง (loci) คือ polygene หรือ multiple genes สีผิว ความสูง สีตา

32

33

34

35 การเขียนพันธุ ประวัติ (Pedigree)

36

37 ลักษณะนี้เป็นความผิดปกติบนออโต โซม หรือ โครโมโซมเพศ

38

39 นายบุญมีเป็นชายปกติ แต่งงานกับ นางมา และมีลูกชายสามคน ได้แก่ บุญส่ง บุญเกิด และบุญเลี้ยง คน แรกและคนสุดท้องปกติ แต่บุญ เกิดกลับมีอาการตาบอดสี เมื่อลูก ๆ เติบโตขึ้น บุญส่งแต่งงานกับ หญิงปกติ และมีลูกสาวน่ารักสอง คน บุญเกิดเองก็ใช้ชีวิตทั่วไป อย่างคนปกติ และแต่งงานกับหญิง คนหนึ่ง โชคร้ายที่ลูกชายคนโต และลูกสาวคนเล็กของเขากลับตา บอดสีเหมือนพ่อ แต่เด็กทั้งสองก็ ได้รับความรักจากปู่ ย่า และ อา ที่ แต่งงานแต่ไม่มีบุตร


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทางพันธุกรรม นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ครูเอื้อมพร เอี่ยมแพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google