งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อ อุปสรรคขจัดได้ ด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อ อุปสรรคขจัดได้ ด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อ อุปสรรคขจัดได้ ด้วย
ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ อุปสรรคขจัดได้ ด้วย ความเชื่อ เพลงนมัสการ

2 จงยำเกรงพระเจ้า ความอนิจจังของชีวิต(ไร้ความหมาย) มีวาระสำหรับทุกสิ่ง
มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน พระเจ้าทรงพิพากษาการงานทุกอย่าง จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญชาของพระองค์ เที่ยงธรรม ปัญญาจารย์ 1-12

3 ความหวังแห่งชีวิต พระเยซูทรงเป็นความรอดนิรันดร์
ความทุกข์ของมนุษย์ในโลกเป็นแต่ชั่วคราว ความทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดคือ การที่มนุษย์จะต้อง อยู่ในนรกเพราะบาปของตนชั่วนิรันดร์ พระเยซูทรงเป็นความรอดนิรันดร์ “จงไปให้ถึง”

4 จากความตายไปสู่ชีวิต
“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวของท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” (อฟ.2:8) ความเชื่อ + พระคุณ = ชีวิตใหม่

5 ความเชื่อและพระคุณ VS ความทุกข์ยากลำบาก ยากอบ 1:2-7, 12

6 จงมีความเชื่อ “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มธ. 17:20)

7 ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทุกชนิด
พระเยซูสอนว่า ความเชื่อในพระเจ้านั้น ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทุกชนิด เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่ผู้นั้นที่อยู่ในโลก 1 ยน. 4:4

8 พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง
มัทธิว 19:26 พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง” ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

9 จงเชื่อวางใจพระเจ้า มก 9:23 พระเยซูตรัสว่า “ถ้าช่วยได้นะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” บ่อยครั้ง เราจัดการกับปัญหาโดยปราศจากพระเจ้า มนุษย์ – พระเจ้า = ความล้มเหลว ??? มนุษย์ + พระเจ้า = ความสำเร็จ ???

10 ทุกสิ่งได้ ! เปลี่ยน พระเจ้า ความเชื่อ ใน
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ความเชื่อ ใน พระเจ้า เปลี่ยน “จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด” ทุกสิ่งได้ !

11 บุคคลแห่งความเชื่อ โนอาห์รอดพ้นจากความตาย อับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้า
นางซาร่าห์ตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้ว อิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับเดินบนดินแห้ง โมเสส มก มก

12 ทนไฟ ชัดรัค เมชาค เอเบดเนโก
ดนล. 3:17 “ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาท ผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัติ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุกอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท” ดนล. 3:18 “พระองค์รับสั่งให้ทำเตาไฟให้ร้อนกว่าที่เคยอีกเจ็ดเท่า” ดนล 3:24 ขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลัน พระองค์ตรัสกับองคมนตรีว่า “เรามัดสามคนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือ” เขาทูลตอบพระราชาว่า “ข้าแต่พระราชา จริงพระเจ้าข้า” ดนล. 3:25 พระองค์ตรัสตอบว่า “แต่เราเห็นสี่คนปล่อยหลุด กำลังเดินอยู่กลางไฟ และเขาทั้งหลายก็ไม่เป็นอันตราย รูปร่างของคนที่สื่นั้นคล้ายคลึงกับองค์เทพบุตร”

13 ผู้ฆ่ายักษ์ ดาวิด และ โกลิอัท ดาวิดเชื่อและวางใจในพระเจ้า.
ดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย. กิจการ 13:22 ครั้นถอดซาอูลแล้ว พระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่า “เราได้พบดาวิดบุตรของเจสซี เป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ 1ซามูเอล 17:3-7 (โกลิอัท)

14 ป้าแคล้วมีความเชื่อ

15 ความเชื่อ+พระคุณ=ความมหัศจรรย์
เลสลีย์ เล็มเก้ เมย์ เล็มเก้

16 ความเชื่อ+พระคุณ = มหัศจรรย์
“นิต้า เราจะรักษาเจ้าให้ หายและเป็นพยาน ทั่วเอเซีย” “วันศุกร์ ที่ กุมภาพันธ์ 1977 เวลา น.” Nita Edwards

17 ทุกสิ่งได้ ! เปลี่ยน พระเจ้า ความเชื่อ ใน
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ความเชื่อ ใน พระเจ้า เปลี่ยน “จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด” ทุกสิ่งได้ !

18 พระคุณ ความโปรดปรานที่ไม่สมควร ได้รับ รับพระคุณโดยความเชื่อ
ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ความสามารถของพระเจ้า สิ่งที่ทรงสง่าราศี ความโปรดปรานที่ไม่สมควร ได้รับ รับพระคุณโดยความเชื่อ พระคุณ

19 ฤทธิ์เดช แห่ง พระคุณ เศคาริยาห์ 4:6
“มิใช่ด้วยกำลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยพระวิญญาณของเรา” ฤทธิ์เดช แห่ง พระคุณ ไม่มีอะไรที่ยาก สำหรับพระเจ้า เศคาริยาห์ 4:6

20 ทรงฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้น
มีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือทุกสิ่งและเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง บางกรณีให้ อำนาจผ่านทางประชากรของพระองค์ ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำลายบาปทั้งปวง พลังแห่งชีวิต

21 ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง
ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ทรงสร้างอย่างไม่ สามารถเปรียบเทียบได้ ทรงบริสุทธิ์เหนือสิ่งใดๆที่ทรงสร้าง ทรงแตกต่างและทรงเป็นอิสระ จากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

22 ความเชื่อและความวางใจ
ความเชื่อและความไว้วางใจต่อพระเจ้าจะนำเราผ่านความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญ เพื่อรอให้พระคุณของพระเจ้าทำการช่วยกู้เราไว้ด้วยฤทธิ์เดชซึ่งอยู่ในรูปของพระคุณ

23 ความเชื่อและความวางใจ
อย่าพึงพอใจเพียงแต่การได้รับพระคุณเพื่อจะรอดจากความพินาศเป็นนิตย์เท่านั้น แต่ รับเอาพระคุณ พระคุณ และพระคุณเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูในชีวิตประจำวันของคุณ

24 อุปสรรคขจัดได้ด้วยความเชื่อ
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด พระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง (ซ้ำ) มีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี ร่วมความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์ ดูคนนั้นที่เขาหายพระเยซูทรงรักษา ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู จงไปให้ถึง!


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อ อุปสรรคขจัดได้ ด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google