งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2553 แนวทางปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2553 แนวทางปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2553 แนวทางปฏิบัติการ ช่วยชีวิต พญ. พชรวรรณ ลีลาภิรมย์ชัย กุมารแพทย์ รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 12 ก. ย. 2557

2 CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) “Call fast” not “Call first” “CAB” not “ABC”

3

4

5 ประเมินการตอบสนอง

6 ผู้ป่วยไม่ตอบสนอง  ตรวจชีพจร ( ภายใน 10 วินาที ) อายุ 1 ปี

7 ** พบมีชีพจร  เปิดทางเดิน หายใจ กดหน้าผาก - เฉยคาง ยกกราม (Head tilt-chin lift) (Jaw thrust)

8 ช่วยหายใจ อายุ 1 ปี เป่าปาก 1 ครั้ง ทุก 3 วินาที ( ประมาณ 20 ครั้ง / นาที ) ตรวจชีพจรทุก 2 นาที กดหน้าอกทันที เมื่อ หัวใจเต้นช้า หรือ สี ผิวเขียวคล้ำ

9 ** ไม่พบชีพจร / หายใจเฮือก  กดหน้าอก อายุ < 1 ปี ตำแหน่ง - ต่ำกว่าระดับราว หัวนมเล็กน้อย การวางนิ้ว ปลายนิ้วชี้ + นิ้วกลาง นิ้วโป้งสองนิ้วกด นิ้วที่เหลือโอบรอบตัว

10 การกดหน้าอก อายุ 1-8 ปี ตำแหน่ง : ครึ่งล่างของ กระดูกหน้าอก การวางมือ : ประสานสอง มือซ้อนกัน กดโดยใช้ส้น มือ

11

12 การกดหน้าอกอย่างมี คุณภาพ high-quality chest compressions กดด้วยอัตราเร็ว อย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที ความลึกในการกด อย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ในผู้ใหญ่ อย่างน้อย 1/3 ของความหนาของหน้าอกใน ทารกและเด็ก (1.5 นิ้ว หรือ [4 ซม.] ในทารก และ 2 นิ้ว [5 ซม.] ในเด็ก ) ปล่อยให้อกคืนตัวสุดหลังการกดแต่ละครั้ง ลดการหยุดกดหน้าอกให้น้อยที่สุด หรือกด หน้าอกต่อเนื่องกันให้ได้มากที่สุด อัตราส่วนของการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจ = 30:2

13

14 Bag-mask ventilations

15 Equipment Self-inflating bag infants and young children : volume 450 to 500 ml children or adolescents : 1000 mL O2 flow 10-15 L/min via reservoir bag or corrugated tube 6 cm ETT < 8 years  uncuff No. of ETT = age(yr)/4 +4 >8 years  cuff No. of ETT = age(yr)/4 + 3.5 Depth 3-fold of no.ETT or age(yr)/2 + 12 (>2 year) Blade 2years : Macintoch blade

16 Foreign body aspiration การสำลักสิ่ง แปลกปลอม อุบัติการสูงสุดในช่วยอายุ 1-2 ปี เด็กอายุ 1-2 ปี สามารถยืนและใช้ปากในการสำรวจสิ่งของ ใช้มือในการจับสิ่งของชิ้นเล็กได้ดี แต่ฟันกรามยังไม่พัฒนาใน การเคี้ยวอาหารได้ดี สิ่งแปลกปลอมที่พบ คือ อาหาร เหรียญ คลิปหนีบกระดาษ เข็ม หมุด ลูกแก้ว ของเล่นชิ้นเล็ก อุดกั้นทางเดินหายใจ หรือ ทางเดินอาหาร

17 สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น ทางเดินหายใจ ประวัติ ผลที่ เกิดขึ้น ประวัติสำลักอาหาร ชัดเจน ไอมาก หายใจลำบาก หายใจเสียงดัง หรือ เสียงแหบ เด็กเล็ก  ปาก / ตัว เขียวคล้ำ ขาดอากาศ ปอดแฟบ / โป่งพอง ปอดอักเสบติดเชื้อ ถ้ามีการอุดกั้นแบบ สมบูรณ์จะทำให้ เสียชีวิตได้อย่าง รวดเร็ว ***

18 การช่วยเหลือเบื้องต้น หมดสติ ไม่หมดสติ ไม่พบชีพจร  CPR พบชีพจร  ถ้าเห็นสิ่ง แปลกปลอม ให้นำออก และช่วยเปิดทางเดิน หายใจ  ไม่เห็นสิ่ง แปลกปลอม ให้ทำการ กระแทกให้สิ่ง แปลกปลอมหลุด ออกมา *** รีบนำส่ง โรงพยาบาลทันที เพื่อประเมินการอุด กั้นและนำสิ่ง แปลกปลอมออก หากไม่มีอาการแล้ว แต่สงสัยอาจมีการ สำลัก ให้พบแพทย์ เพื่อพิจารณาตรวจ เพิ่มเติม

19 เด็กเล็ก อายุ < 1 ปี กระแทกหลังกลาง สะบัก 5 ครั้ง กดหน้าอก 5 ครั้ง ทำสลับกัน จนกว่าจะเห็นสิ่ง แปลกปลอมหลุดออกมา ขณะเดียวกันรีบเรียกรถพยาบาลเพื่อ นำส่งโรงพยาบาล

20 เด็กโต หรือ ผู้ใหญ่ : ใช้กำปั้น กระแทกบริเวณลิ้นปี่ ทำสลับกัน จนกว่าจะเห็นสิ่ง แปลกปลอมหลุดออกมา ขณะเดียวกันรีบเรียกรถพยาบาลเพื่อ นำส่งโรงพยาบาล

21


ดาวน์โหลด ppt American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2553 แนวทางปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google