งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลอดเก็บเลือดสูญญากาศระบบใหม่ สำหรับการตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด Plasma Preparation Tube (PPT) Plasma Preparation Tube (PPT™Tube) คือ หลอดเก็บเลือดระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลอดเก็บเลือดสูญญากาศระบบใหม่ สำหรับการตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด Plasma Preparation Tube (PPT) Plasma Preparation Tube (PPT™Tube) คือ หลอดเก็บเลือดระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลอดเก็บเลือดสูญญากาศระบบใหม่ สำหรับการตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด Plasma Preparation Tube (PPT) Plasma Preparation Tube (PPT™Tube) คือ หลอดเก็บเลือดระบบ สูญญากาศ ที่ใช้สารกันเลือดแข็ง K 2 EDTA สามารถปั่นแยกพลาสมาที่ความเร็ว รอบ 1,100 g 10 นาที ใช้สำหรับงานด้านชีวโมเลกุล เช่น การตรวจหาปริมาณไวรัส ในกระแสเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถเข้ามาช่วยผู้ปฎิบัติงานทั้งในขั้นตอนการเจาะเก็บแบบระบบ สูญญากาศที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่ หลายในปัจจุบัน สามารถปั่นเพื่อแยกชั้น ระหว่างส่วนประกอบอื่นของเซลล์และพลาสมาโดยมีเจลขั้นอยู่ตรงกลาง ทำให้ สามารถรักษาคุณภาพของพลาสมาได้นานถึง 5 วันที่อุณหภูมิ 4 – 8 °C โดยค่า Viral load ไม่เปลี่ยนแปลง 1 อีกทั้งการใช้ PPT ™Tube ทำให้ไม่ต้องดูดแยก พลาสมาไปหลอดอื่นๆ เพราะสามารถขนส่งได้โดยผ่าน PPT Tube โดยตรง สามารถใช้เป็น Primary tube ได้เลยในกรณีที่ใช้กับเครื่อง Abbott m2000 system ในการตรวจหา ปริมาณไวรัสเอชไอวี สามารถใช้เป็นหลอดเก็บเลือดสำหรับการตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดร่วมกับน้ำยา Abbott Realtime HIV-1 ได้ 2 ไม่จำเป็นต้องมีการ aliquot เพื่อแบ่งเก็บ plasma ทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน เพราะไม่ต้อง สัมผัสกับตัวอย่างตรวจจากผู้ป่วย ลดการสิ้นเปลืองจากการ aliquot เช่น Para film, secondary tube, แรงงาน ลดปริมาณขยะ ลดความผิดพลาดจากการ label หลายหลอด ข้อดีของ PPT ™Tube ก่อนการใช้งาน ควรเก็บหลอดที่อุณหภูมิ 4-25 °C เพราะถ้าเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ปริมาณ vacuum ไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุข้างหลอด และทำให้มีการ เสื่อม สภาพของ gel ที่อยู่ในหลอด ควรเก็บหลอดในตำแหน่งตั้งขึ้นเสมอ ต้อง mix เลือดทันที 6-8 ครั้ง หลังจากมีการเจาะเลือดแล้วเพื่อป้องกันการเกิด micro-clots ควรปั่นเลือดทันทีหลังจากการเจาะเก็บเลือด หรือไม่ควรเกิน 6 ชม. 2 หลังจากการ เจาะเก็บเลือด ตัวอย่างตรวจที่เก็บใน tube gel ควรปั่นเพียงครั้งเดียวไม่ควรปั่นซ้ำรอบสองอีก ข้อปฎิบัติในการใช้งาน คุณ มงคล เข็มแก้ว ผู้แทนภาคเหนือ โทรศัทพ์ 081-9059103 คุณ ประศักดิ์ชัย สุดสายตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า โทรศัทพ์ 084-4805850 สามารถติดต่อเพื่อขอรับหลอดเก็บเลือดสูญญากาศระบบใหม่เพื่อใช้กับน้ำยาตรวจหาปริมาณ ไวรัสเอชไอวี ระบบ Abbott Realtime ได้ที่ Refere nce บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด 211/347 หมู่ 11 ซอยลาดพร้าว - วังหิน 78 ถ. ลาดพร้าว - วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Q bioscience Co.,Ltd. 211/347 Moo 11, Soi Ladprao-Wanghin 78, Ladprao-Wanghin Rd., Kwaeng Ladprao, Khet Ladprao, Bangkok 10230 Tel. 0-2570-3918-9 Fax. 0-2570-3920 1. Abbott Realtime HIV-1 Package Insert 2. Helen Fernandes et al. JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, July 2010, p. 2464–2468

2 Conversion of RCF(g) to RPM Reference : http://www.eppendorf.com/catstat/20/en/01.html

3


ดาวน์โหลด ppt หลอดเก็บเลือดสูญญากาศระบบใหม่ สำหรับการตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด Plasma Preparation Tube (PPT) Plasma Preparation Tube (PPT™Tube) คือ หลอดเก็บเลือดระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google