งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดเก็บเบี้ย. excel จัดเก็บ ( การกรอกลงช่อง อื่น ๆ )  การกรอกอื่น ๆ ใช้ในกรณีที่ข้อมูลจากสำนักงาน ผิดพลาดเท่านั้น จะต้องมีหมายเหตุกำกับอย่าง ละเอียดเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดเก็บเบี้ย. excel จัดเก็บ ( การกรอกลงช่อง อื่น ๆ )  การกรอกอื่น ๆ ใช้ในกรณีที่ข้อมูลจากสำนักงาน ผิดพลาดเท่านั้น จะต้องมีหมายเหตุกำกับอย่าง ละเอียดเสมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดเก็บเบี้ย

2 excel จัดเก็บ ( การกรอกลงช่อง อื่น ๆ )  การกรอกอื่น ๆ ใช้ในกรณีที่ข้อมูลจากสำนักงาน ผิดพลาดเท่านั้น จะต้องมีหมายเหตุกำกับอย่าง ละเอียดเสมอ ( เพื่อสำนักงานสามารถตรวจสอบ ได้สะดวก ) - ตัวอย่าง : ลูกค้ายกเลิกไปเมื่อสองเดือนที่แล้ว ( กุมภาพันธ์ 53)  การกรอกลงช่องอื่น ๆ จะไม่นับรวมกับจำนวน 100 % - ตัวอย่าง : จำนวนลูกค้าทั้งหมดในชีททำงาน 110 คน ลงอื่น ๆ ไป 10 คน จะนับ 100 % ใน จำนวนลูกค้า 100 คน

3 Excel จัดเก็บ ( การโอนเงิน )  จำนวนเงินที่ต้องโอน ให้ดูจาก รายงานใน พื้นที่  จำนวนเงินที่ต้องโอน คือช่อง รวมเก็บได้

4 Excel จัดเก็บ ( ความผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้น )  สำนักงานและตัวแทนต่างสาขา ต้องประสานงาน กันให้เข้าใจ หากมีการบันทึกข้อมูลไม่ตรงกัน จะยึดการกรอกข้อมูลของพื้นที่ เป็นหลักเท่านั้น  ตัวอย่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นลูกค้าของ นพดล ( ตัวแทนมหาสารคาม ) ซึ่งนายอภิสิทธิ์ อยู่ ในพื้นที่เชียงราย นพดล บันทึกนายอภิสิทธิ์ เป็นยกเลิก, แต่พื้นที่ เชียงราย บันทึกเป็นเก็บได้ สถานะของนายอภิสิทธิ์ในเดือนนั้น ๆ จะยึดตามพื้นที่ เชียงราย นั่นคือ เก็บได้

5 การส่งข้อมูล และการโอนเงิน  การโอนเงิน ให้สาขาโอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท เท่านั้น 152-6-00748-7 บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด  ในการบันทึก ตรวจสอบวันและเวลาที่ส่งเบี้ยให้ ถูกต้อง  กรอกรายละเอียดจำนวนเงินโอนอย่างละเอียด ทุกครั้ง เพื่อสะดวกสำหรับทุกฝ่าย เช่น : โอนพอดีกับยอดจัดเก็บได้ จำนวน 100 ราย เป็นเงิน 39,000 บาท โอนเกิน 19 สตางค์ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ จำนวน 100 ราย เป็นเงิน 39,000 บาท 19 สตางค์  การโอนสำเร็จเมื่อท่านเห็นหน้ารายงานการ บันทึกการส่งเบี้ยเท่านั้น

6 รณรงค์ให้ปฏิบัติ  เก็บหลักฐาน รายงานการบันทึกการส่งเบี้ยทุก ครั้งเพื่อยืนยันกรณีที่เกิดปัญหา  โอนเงินให้พอดีกับยอดที่เก็บได้ บันทึกวันที่และ เวลาให้ถูกต้อง เพื่อสะดวกกับทุกฝ่าย ( การโอน เงินขาด หรือเกิน เป็นการเพิ่มภาระงานอย่างมาก ต่อสำนักงาน )  แนบไฟล์สลิปการโอนเงินทุกครั้งที่บันทึกการ โอน เพื่อสะดวกกับทุกฝ่าย ( การส่งสลิปล่าช้า หรือไม่ส่งสลิป จะเป็นการเพิ่มภาระงานต่อทุก ฝ่าย )


ดาวน์โหลด ppt จัดเก็บเบี้ย. excel จัดเก็บ ( การกรอกลงช่อง อื่น ๆ )  การกรอกอื่น ๆ ใช้ในกรณีที่ข้อมูลจากสำนักงาน ผิดพลาดเท่านั้น จะต้องมีหมายเหตุกำกับอย่าง ละเอียดเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google